1. Home
 2. india

ป้ายกำกับ: india

  ข่าว
  “อินเดียเตรียมใช้การเลือกตั้งผ่าน Blockchain” คณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าว

  “อินเดียเตรียมใช้การเลือกตั้งผ่าน Blockchain” คณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าว

  พลเมืองของอินเดียจะสามารถลงคะแนนเสี…

  ข่าว
  รัฐบาลอินเดีย เตรียมออกกลยุทธ์สำหรับ “การใช้งานบล็อคเชนแห่งชาติ”

  รัฐบาลอินเดีย เตรียมออกกลยุทธ์สำหรับ “การใช้งานบล็อคเชนแห่งชาติ”

  รัฐบาลอินเดีย จะเตรียมออกกลยุทธ์การ…

  เข้ากลุ่ม Line
  Visit Us
  Follow Me
  ติดตามทางอีเมล์