ด่วน!!! ซิปเม็กซ์ ประกาศระงับการซื้อขายและฝากสินทรัพย์ชั่วคราว มีผล 25 พฤศจิกายน นี้

ตามที่บริษัท ซิปเม็ก จำกัด (Zipmex) ประกาศล่าสุด ระบุว่า “เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (บริษัท) เป็นไปด้วยความเหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและฝากสินทรัพย์ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ ลูกค้าทุกท่านยังสามารถถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Trade Wallet ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ตามปกติจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตามกรณีของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทซื้อขายได้อย่างเดียว (Trade Only) ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support เพื่อดำเนินการถอนเท่านั้น
และหลังจากวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อบริษัทระงับการถอนสินทรัพย์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support เท่านั้น โดยสินทรัพย์ดิจิทัลอาจต้องใช้ระยะเวลา 7-14 วัน ขั้นตอนการถอนจึงจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าทำรายการถอนสินทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงด้วย

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนตุลาคม บริษัทยืนยันว่าการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางที่การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า และลูกค้ายังสามารถถอนทรัพย์สินได้ตามปกติ

ด้าน ก.ล.ต. มีการเปิดสายด่วนในกรณี ซิปเม็ก เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนช่วยเหลือลูกค้าที่อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการทำธุรกรรมกับ Zipmex โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 8

อ้างอิง : facebook.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป