เกาหลีใต้ ผ่านร่างกฎหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยการถือครองสกุลเงินดิจิทัล

รัฐบาลเกาหลีใต้ กำลังเดินหน้าออกกฎหมายใหม่เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐ รายงานเกี่ยวกับการถือครองสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin

สมัชชาแห่งชาติของเกาหลีใต้ ได้ผ่านร่างกฎหมายอย่างเป็นเอกฉันท์ที่กำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐต้องรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน crypto ของพวกเขา โดยฝ่ายนิติบัญญัติได้อนุมัติร่างกฎหมายใหม่ในระหว่างการประชุมใหญ่เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม สำนักข่าวท้องถิ่น News1 รายงาน

ตามรายงาน ร่างกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายรัฐสภาและพระราชบัญญัติจริยธรรมการบริการสาธารณะ  ซึ่งการแก้ไขกฎหมายรัฐสภาผ่านมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนสนับสนุน 269 เสียงจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ 269 คน และการแก้ไขกฎหมายจริยธรรมการบริการสาธารณะได้รับคะแนนเสียง 268 เสียงจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ 268 คน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม การแก้ไขกฎหมายรัฐสภาได้กำหนดให้สกุลเงินดิจิทัลอยู่ในรายการทรัพย์สินที่จดทะเบียนโดยฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเป็นทางการ และการแก้ไขกฎหมายจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงและสมาชิกสมัชชาแห่งชาติต้องเปิดเผยทรัพย์สินของสกุลเงินดิจิทัล

การพัฒนาทางกฎหมายล่าสุดในเกาหลีใต้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเรื่องอื้อฉาวของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมัชชาแห่งชาติบางคนที่เคลื่อนย้ายสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก

Kim Nam-kuk ซึ่งเคยเป็นสมาชิกของพรรคมินจูแห่งเกาหลีใต้ โดยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมถูกพบว่าครั้งหนึ่ง Kim Nam-kuk เคยถือครองสินทรัพย์ crypto อย่างน้อย 4.5 ล้านดอลลาร์ที่เว็บเทรด Wemix ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลในทันทีเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น , ผลประโยชน์ทับซ้อน , และการใช้ข้อมูลภายใน

รัฐบาลเกาหลีใต้ตอบสนองต่อปัญหานี้อย่างรวดเร็ว โดยริเริ่มกฎหมายที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “Kim Nam-guk Prevention Law” โดยประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายคือการรวมการถือครอง crypto ทั้งหมดที่มากกว่า $760 ในการรายงานความมั่งคั่งโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐ เช่น เงินสด หุ้น พันธบัตร ทองคำ และสินทรัพย์อื่นๆ

ในขั้นต้น กฎหมายใหม่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2023 หลังจากระยะเวลาผ่อนผันหกเดือน

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป