Sam Bankman-Fried จาก FTX เผยว่าบริษัทหวังจะเริ่มคืนเงินลูกค้า Voyager “เร็วๆ นี้” พร้อมเผยความเป็นไปได้การเข้าซื้อ Celsius

Sam Bankman-Fried ของ FTX ได้เปิดเผยที่งาน DC Fintech Week ถึงความเป็นไปได้ของการเข้าซื้อ Celsius โดยบอกว่าเขายังไม่ได้ “เจาะลึก” เกี่ยวกับความเป็นไปได้ดังกล่าว

FTX เพิ่งชนะการซื้อทรัพย์สินของผู้ให้กู้ Voyager ที่ล้มละลาย ซึ่ง Bankman-Fried กล่าวว่าบริษัท “ค่อนข้างสบายใจ” และหวังว่าจะเริ่มคืนทรัพย์สินให้กับลูกค้า Voyager “ในไม่ช้านี้”

อย่างไรก็ตาม Bankman-Fried กล่าวว่าเขายังไม่ได้ “เจาะลึก” เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสนอราคาสำหรับ Celsius “ผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้ว เราจะทำบางสิ่งหรือไม่”

ในการล้มละลายเช่น Voyager และ Celsius นั้น Bankman-Fried กล่าวว่า FTX จะทำความเข้าใจก่อนว่าจะต้องทำอะไรเพื่อทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น และประเมินทางเลือกจากนั้นก็จะประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนงบดุลที่ต้องปรับใช้

อ้างอิง : LINK
ภาพ : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป