เวียดนามเอาจริง!! หลังรองนายกสั่งให้กระทรวงการคลังสร้างกรอบกฎหมายสำหรับตลาดคริปโต

Le Minh Khai รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ออกประกาศไปยังกระทรวงการคลังขอให้พวกเขาสำรวจและแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างกรอบทางกฎหมายสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการคลัง รับผิดชอบในการพัฒนากรอบกฎหมายสำหรับตลาดคริปโต  รวมถึงการระบุเอกสารทางกฎหมายเฉพาะที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม

โดยทางกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม , สารสนเทศและการสื่อสาร และธนาคารแห่งเวียดนาม เพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล  รายงานจาก Vietnam Net

กระทรวงทั้งสามพร้อมกับธนาคารกลางจะพิจารณาด้านกฎหมายต่างๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

กรอบกฎหมายใหม่สำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการพัฒนาตามมติ 1255 ซึ่งออกโดยนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2017 โดยในปีนั้น รัฐบาลได้ผ่านมติ 1255 ซึ่งอนุมัติแผนพัฒนากรอบกฎหมายสำหรับ “virtual assets , digital currencies และ virtual currencies”

แม้จะไม่มีกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาด crypto ในประเทศ แต่ชาวเวียดนามมีสัดส่วนผู้ถือ crypto สูงที่สุดทั่วโลก  โดยตามรายงานความเป็นเจ้าของ crypto ของ Finder พบว่า เวียดนามอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีการถือ crypto อยู่ถึง 41% ของประชากร

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

โอน BTC ออกจาก Exchange ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม ด้วย FTX

FREEDOM CARD | บัตรวีซ่าให้อิสระในการเติมเงินทุกที่ทุกเวลา

ข่าวต่อไป