MicroStrategy ประกาศระดมทุน 16,500 ล้านบาท เพื่อนำไปซื้อ Bitcoin

MicroStrategy ได้ประกาศว่าจะระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible note) ในมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ (16,500 ล้านบาท) และตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิเพื่อซื้อ bitcoin

บริษัทกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่า การระดมทุนนี้จะเสนอในวงจำกัดเฉพาะกับสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและคาดว่าจะปิดในวันที่ 12 ธันวาคม

MicroStrategy ประเมินว่ารายได้สุทธิจากข้อเสนอนี้จะอยู่ที่ประมาณ 537.2 ล้านดอลลาร์หลังจากหักค่าใช้จ่ายและส่วนลดที่จำเป็นแล้ว 

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อเสนอนี้ บริษัทกล่าวว่า “ตั้งใจที่จะลงทุนรายได้สุทธิจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น bitcoin ตามนโยบาย Treasury Reserve ที่ระบุความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ ขององค์กร”

ยังคงต้องรอดูว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ หรือวิธีการซื้อ bitcoin ผ่านการออกหุ้นกู้นี้ จะนำไปสู่การปฏิเสธจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 

MicroStrategy กล่าวว่าการเสนอหุ้นกู้ 550 ล้านดอลลาร์จะเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและมีอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี ซึ่งกำหนดชำระทุกครึ่งปีในวันที่ 15 มิถุนายนและ 15 ธันวาคมของทุกปี

การจ่ายเงินครั้งแรกจะเริ่มในวันที่ 15 มิถุนายน2021 และหุ้นกู้จะครบกำหนดในวันที่ 15 ธันวาคม 2025 “เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนหน้านี้ตามเงื่อนไข” บริษัทกล่าว

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงสองวัน หลังจากที่ MicroStrategy เพิ่งวางแผนที่จะระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์ ผ่านทางหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์แปลงสภาพ (convertible senior notes) โดยมีความตั้งใจที่จะซื้อ bitcoin จากรายได้สุทธิ

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป