MicroStrategy ประกาศระดมทุน 12,000 ล้านบาท ผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible note) เพื่อซื้อ Bitcoin

MicroStrategy บริษัทข่าวกรองทางธุรกิจกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีแผนที่จะระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์ (12,000 ล้านบาท) ผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible note) และใช้รายได้สุทธิของกระบวนการนั้นเพื่อซื้อ bitcoin

ตามข่าวประชาสัมพันธ์จาก MicroStrategy บริษัทจะระดมทุน “จำนวนเงินรวม 400 ล้านดอลลาร์ จากหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์แปลงสภาพ (convertible senior notes) ภายในปี 2025 ในการเสนอขายแบบ  private offering ให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933

“หุ้นกู้นี้จะไม่มีหลักประกัน และภาระผูกพันใดๆกับ MicroStrategy และจะมีภาระดอกเบี้ยค้างชำระทุกครึ่งปีในวันที่ 15 มิถุนายนและ 15 ธันวาคมของทุกปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 และจะครบกำหนดในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว้นแต่ก่อนหน้านั้นมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพตามเงื่อนไข “บริษัทกล่าวต่อ

ยิ่งไปกว่านั้น รายได้สุทธิจากการขายนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อ bitcoin

“MicroStrategy ตั้งใจที่จะลงทุนจากรายได้สุทธิของการขายหุ้นกู้นี้เป็น bitcoin ตามนโยบายการสงวนเงินคงคลังเพื่อรอการระบุความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่น ๆ ขององค์กร”

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ MicroStrategy เปิดเผยว่าได้ซื้อ bitcoin มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ และทำให้ปัจจุบันบริษัทมี Bitcoin กว่า 40,000 BTC

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน

MOST POPULAR