ก.ล.ต.ของมาเลเซีย ออกแนวทางแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขาย IEO บนเว็บเทรดของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย ได้ออกแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 ตุลาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม initial exchange offerings หรือ IEO และผู้ดูแลทรัพย์สินดิจิทัล

กฎดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม “นวัตกรรมในพื้นที่ของสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ออกและนักลงทุน”

SCM ได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแล IEO เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม ซึ่งได้วางกฎเกณฑ์ไว้เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถระดมทุนผ่านการออกโทเค็นผ่านเว็บเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังไม่มีกำหนดบังคับใช้จนถึงปลายปี 2020

และการออกแนวทางการแก้ไขเหล่านี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการบังคับใช้และเพิ่มข้อกำหนดสำหรับแพลตฟอร์ม IEO ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้ออก ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของผู้ออกในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการฟอกเงินและการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย

หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์สำหรับบริษัทที่ต้องการให้บริการดูแลทรัพย์สินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม แม้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่แนวทางก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า:

“สกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นดิจิทัล ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการชำระเงินตามกฎหมายหรือเป็นเครื่องมือการชำระเงินรูปแบบหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Bank Negara Malaysia”

คำแนะนำฉบับเต็มมีอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของมาเลเซีย

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

โอน BTC ออกจาก Exchange ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม ด้วย FTX

FREEDOM CARD | บัตรวีซ่าให้อิสระในการเติมเงินทุกที่ทุกเวลา

ข่าวต่อไป