Uniswap เว็บเทรด Decentralized Exchange ชื่อดัง เปิดตัวโทเค็น “UNI” ของตนเองแล้ว

Uniswap เป็นเว็บเทรด Decentralized Exchange ชื่อดังที่ทำงานอยู่บน Blockchain ของ Ethereum มีไว้สำหรับการซื้อขายโทเค็นที่เป็น Erc-20 โดยล่าสุดได้เปิดตัวโทเค็นของตนเองแล้วในชื่อ “UNI”

Uniswap กล่าวว่าปัจจุบัน เว็บเทรดอยู่ในตำแหน่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตที่นำโดยชุมชน การพัฒนา และความยั่งยืนในตนเอง การเปิดตัว UNI (ERC-20) ก็เพื่อช่วยให้เกิดการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน และระบบการกำกับดูแลที่หลากหลายและทุ่มเท ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทำโปรโตคอลเพื่ออนาคต

การจัดสรรเหรียญ UNI

1 พันล้าน UNI ถูกสร้างขึ้นและจะสามารถเข้าถึงได้ในช่วง 4 ปี โดยการจัดสรร 4 ปีแรกมีดังนี้:

 • 60.00% จะแบ่งให้กับสมาชิกในชุมชน Uniswap [600,000,000 UNI]
 • 21.51% จะแบ่งสำหรับสมาชิกในทีมและพนักงานในอนาคตที่ได้รับสิทธิ 4 ปี [215,101,000 UNI]
 • 17.80% จะแบ่งสำหรับนักลงทุนที่ได้รับสิทธิ 4 ปี [178,000,000 UNI]
 • 0.069% จะแบ่งสำหรับที่ปรึกษาที่ได้รับสิทธิ 4 ปี [6,899,000 UNI]

inflation rate จะอยู่ที่ 2% ต่อปี โดยจะเริ่มต้นหลังจาก 4 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

Uniswap เป็นผลมาจากความสำเร็จของสมาชิกในชุมชนหลายพันคนที่เข้าร่วมการในช่วงสองปีที่ผ่านมา สมาชิกชุมชนในยุคแรก ๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบของ Uniswap

15% ของ UNI [150,000,000 UNI] สามารถรับได้ทันทีโดย liquidity providers ในอดีต ผู้ใช้และผู้แลก/ SOCKS holder ตามสแนปชอตที่สิ้นสุดในวันที่ 1 กันยายน 2020 เวลา 07.00 น.

4.92% จะแจกตามสัดส่วนสำหรับ 49,192  LP ในอดีต [49,166,400 UNI]

400 UNI สามารถรับได้ได้โดยแต่ละที่อยู่ที่เคยเรียกใช้สัญญา Uniswap v1 หรือ v2 ซึ่งรวมถึง~ 12,000 ที่อยู่ที่เคยส่งธุรกรรมที่ล้มเหลว

1,000 UNI สามารถรับได้โดยแต่ละที่อยู่ที่มีการแลกรับโทเค็น SOCKS สำหรับ physical socks หรือเป็นเจ้าของโทเค็น SOCKS อย่างน้อยหนึ่งรายการ ณ วันที่สแน็ปช็อต

Community Treasury

ด้วย 15 %ของโทเค็นที่ผู้ใช้ในอดีตและ liquidity provider สามารถรับได้แล้ว โดย governance treasury จะคงไว้ 43% [430,000,000 UNI] ของ UNI เพื่อแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องผ่านการบริจาคจากผู้ให้การสนับสนุน , community initiatives , liquidity mining และโปรแกรมอื่น ๆ

UNI จะตกเป็นของ governance treasury อย่างต่อเนื่องตามกำหนดการ  โดย Governance จะสามารถเข้าถึง UNI ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2020 07:00 น.

Liquidity Mining

โปรแกรม  liquidity mining จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 18 กันยายน 2020 07:00 น. จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2020 07:00 น. ด้วย pool บน Uniswap v2 ดังนี้:

 • ETH / USDT
 • ETH / USDC
 • ETH / DAI
 • ETH / WBTC

5,000,000 UNI จะถูกจัดสรรให้ต่อ pool ให้กับ LP ตามสัดส่วนสภาพคล่องซึ่งแปลได้คร่าวๆว่า:

 • 83,333.33 UNI ต่อ pool ต่อวัน
 • 54 UNI ต่อ pool ต่อบล็อก

หลังจากผ่านไป 30 วัน governance จะได้รับสิทธิ์และการกำกับดูแล Uniswap จะควบคุม UNI ทั้งหมดที่ตกเป็นของ Uniswap treasury  ณ จุดนี้ governance สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อจัดสรร UNI ไปเป็น เงินช่วยเหลือ , partner เชิงกลยุทธ์ , governance initiatives , liquidity mining pool เพิ่มเติมและโครงการอื่น ๆ

Governance assets

คลังที่มีการจัดการโดยชุมชนจะเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เราหวังว่าจะได้เห็นการทดลองที่หลากหลาย รวมถึงเงินช่วยเหลือระบบนิเวศและการระดมทุนสินค้าสาธารณะ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถส่งเสริมการเติบโตของระบบนิเวศ Uniswap เพิ่มเติม 

Uniswap ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดเตรียม automated liquidity : โดยขณะนี้ถึงเวลากำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับระบบการกำกับดูแลแบบ on-chain ที่มีความรับผิดชอบ ในระยะยาว

การกำกับดูแล Uniswap จะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันแรก แม้ว่าการควบคุมคลังจะล่าช้าไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2020 07:00 น.  การควบคุม Uniswap fee จะล่าช้าออกไป 180 วัน

ช่วงเวลาผ่อนผันเหล่านี้จะทำให้ชุมชน Uniswap มีเวลามากพอที่จะทำความคุ้นเคยกับระบบการกำกับดูแล เพื่อนำความหลากหลาย และโปรโตคอลที่มีคุณภาพสูง และเริ่มการอภิปรายและการสื่อสารเกี่ยวกับข้อเสนอด้านการกำกับดูแลที่เป็นไปได้

ผู้ถือ UNI มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก การเปลี่ยนค่าธรรมเนียมได้เริ่มต้นให้กับผู้ถือสัญญา UNI ซึ่งสามารถใช้ในการลงคะแนนโทเค็นที่พวกเขาจะเก็บค่าธรรมเนียม  ชุมชนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและกฎระเบียบก่อนที่จะดำเนินการตามข้อเสนอเฉพาะใด ๆ

ทีม Uniswap จะยังคงไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรโตคอล v2 การตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน สมาชิกในทีมจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการกำกับดูแลสำหรับอนาคตอันใกล้ โดยไม่ต้องการให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน

ในระหว่างนี้ผู้ถือ UNI จะมีสิทธิ์:

 • การกำกับดูแล Uniswap
 • UNI community treasury
 • protocol fee switch
 • eth ENS
 • ลิสต์โทเค็นรายการเริ่มต้นของ Uniswap (tokens.uniswap.eth)
 • SOCKS liquidity tokens

การกำกับดูแลมีดังนี้:

 • 1% ของ UNI total supply (delegated) เพื่อส่งข้อเสนอด้านการกำกับดูแล
 • 4% ของ UNI supply ต้องลงคะแนน’ ใช่’ เพื่อให้ครบองค์ประชุม
 • ระยะเวลาโหวต 7 วัน
 • ความล่าช้าในการดำเนินการตามกำหนดเวลา 2 วัน

ขั้นตอนถัดไป

ผู้ใช้ในอดีต liquidity provider และผู้แลก SOCKS ทั้งหมดสามารถรับ UNI ได้ทันที

Liquidity provider สามารถฝาก liquidity tokens โทเค็นของตนเพื่อเริ่มรับ UNI

UNI tokens  สามารถใช้ในการแต่งตั้งและใช้ในการลงคะแนนเสียงผ่านพอร์ทัลการกำกับดูแล

โทเค็น UNI:

https://etherscan.io/token/0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984

Liquidity mining:

Tether Liquidity Mining Pool

USDC Mining Pool

DAI Mining Pool

WBTC Mining Pool

Governance:

https://etherscan.io/address/0x5e4be8Bc9637f0EAA1A755019e06A68ce081D58F

Timelock:

https://etherscan.io/address/0x1a9c8182c09f50c8318d769245bea52c32be35bc

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน

MOST POPULAR