สมาคม STO ของญี่ปุ่น เปิดตัวแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบใหม่ เพื่อปกป้องทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 Japan Security Token Offering Association (JSTOA) ได้เปิดตัวแนวทางกำกับดูแลเกี่ยวกับวิธีแยกทรัพย์สินของลูกค้าและสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่เว็บไซต์ JSTOA ได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับการแก้ไขพระราชบัญญัติ Financial Instruments and Exchange Act (FIEA) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศญี่ปุ่นแล้วและกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม

สมาคมได้วางระเบียบเกี่ยวกับสิทธิการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า โดย JSTOA จะตรวจสอบการจัดการสินทรัพย์ของลูกค้า เดือนละ 1 ครั้งพร้อมกับผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองและ audits

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการชักชวนการลงทุน สมาคมได้เรียกร้องให้มีคำจำกัดความที่ชัดเจนของการขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้าผู้สูงอายุ – ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการถูกฉ้อโกง – และพยายามที่จะกำหนดแนวทางในการชักชวน

การบังคับใช้กฎระเบียบของ Crypto กำลังจะตามมา

กฎหมายใหม่สำหรับการควบคุม cryptocurrencies ในญี่ปุ่นกำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้  รวมถึงพระราชบัญญัติบริการด้านการเงินและการชำระเงินของ FIEA โดยกฎหมายใหม่ทั้งสองฉบับจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม

JSTOA  เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2019 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการระดมทุนด้วย security token offering หรือ STO เพื่อให้มั่นใจว่าจะสอดคล้องกับกฎหมายและมีการปกป้องนักลงทุน 

ที่มา : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน

MOST POPULAR