FTX ตั้งเป้า! จะเริ่มชำระเงินคืนเจ้าหนี้ได้ภายในสิ้นปี 2024

FTX bankruptcy estate ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มชำระคืนลูกค้าภายในสิ้นปี 2024 ตามบันทึกจากการประชุมของ Liquidators อย่างเป็นทางการของ FTX Digital ในบาฮามาส 

การล้มละลายของ FTX ประกอบด้วยสองกระบวนการที่แยกจากกันซึ่งมีการดำเนินไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ : การล้มละลายตามบทที่ 11 ที่ได้รับการตัดสินในศาลเดลาแวร์ในสหรัฐอเมริกา และกระบวนการชำระบัญชีอย่างเป็นทางการของ FTX Digital ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนของ FTX ที่ตั้งอยู่ในบาฮามาส โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถขอเคลมเงินของตนไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และไม่มีเจ้าหนี้รายใดได้รับน้อยกว่ามูลค่าที่พวกเขามีสิทธิได้รับ 

ด้วยเหตุนี้ ทั้งลูกหนี้ตามบทที่ 11 และผู้ชำระบัญชีอย่างเป็นทางการจึง “มีเป้าหมายร่วมกันในการชำระเงินคืนครั้งแรกภายในสิ้นปี 2024 ให้กับเจ้าหนี้ที่มีการเรียกร้องที่ยอมรับและเอกสาร KYC ที่น่าพอใจ” ตามที่ระบุในบันทึกจากการประชุมเมื่อวันที่ 15 มี.ค

เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องบน claims portal ของ FTX ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ portal เปิดตัว โดยปัจจุบันกำหนดเส้นตายคือวันที่ 15 พฤษภาคม และคาดกันว่า “กำหนดเวลาจะขยายออกไปเป็นอย่างน้อยในเดือนมิถุนายน 2024” 

อ้างอิง : theblock.co

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป