ทำความรู้จัก Market Order และ Limit Order บน Binance TH by Gulf Binance     

คำสั่งซื้อขายคริปโตมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
1) คำสั่งซื้อขายแบบ Market Order เป็นการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่กำหนดให้มีการจับคู่คำสั่งทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น (​จับคู่ได้มากกว่า 1 ระดับราคา) หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลิกคำสั่งที่เหลือ และ
2) คำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order เป็นการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่กำหนดให้มีการจับคู่คำสั่ง ณ ราคาที่กำหนดไว้ (หรือดีกว่า) 

มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรและจะวางมันบน Binance TH (สมัครบัญชีได้ที่นี่ หรือสามารถใช้โค๊ด FNLOEN28 เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียม 20%) ได้อย่างไร

คำสั่งแบบ Market Order คืออะไร?

คำสั่งซื้อขายแบบ Market Order เป็นการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่กำหนดให้มีการจับคู่คำสั่งทันที ณ ราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น เมื่อคุณต้องการส่งคำสั่งซื้อหรือขายสามารถเลือก [จำนวนเหรียญ,Amount] หรือ [จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนรวม,Total] ได้ ตัวอย่าง เมื่อคุณต้องการซื้อหรือขายเหรียญ BTC ด้วยปริมาณที่แน่นอน ทางเราแนะนำให้ส่งคำสั่งด้วย [จำนวน,Amount] แต่ถ้าหากคุณต้องการซื้อเหรียญ BTC ด้วยเงินทุนจำนวนหนึ่งเช่น 10,000 USDT ควรส่งคำสั่งซื้อด้วย [จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนรวม, Total] เป็นต้น

โดยปกติแล้วคุณสามารถใช้ทั้ง 2 ฟังก์ชั่นเพื่อส่งคำสั่งซื้อและขายของคุณได้ อย่างไรก็ตามภายหลังการส่งคำสั่งซื้อหรือขายแล้ว จำนวนเหรียญที่คุณได้รับและราคาของเหรียญอาจมีความแตกต่างจากที่ระบบคำนวณได้ก่อนส่งคำสั่งซื้อหรือขาย และในบางกรณีการส่งคำสั่งซื้อหรือขายอาจไม่ได้รับการจับคู่ หากอัตราส่วนการซื้อต่อการขาย (buy/sell ratio) ใกล้เคียงหรือเท่ากับ 100%

ตัวอย่างการส่งคำสั่งซื้อแบบ Market Order

ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2,400 หากคุณส่งคำสั่งแบบ Market Order คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งด้วยราคาที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้นทันที โดยราคาซื้อเฉลี่ยของคุณอาจไม่เท่ากับ 2,400 ซึ่งอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า 2,400 เล็กน้อย

วิธีการส่งคำสั่งซื้อด้วย Market Order

1. ส่งคำสั่งซื้อด้วยจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนทั้งหมด (by total)

สมมติว่าคุณมีเหรียญจำนวน 10,000 USDT และต้องการส่งคำสั่งซื้อแบบ Market Order สำหรับคู่เหรียญ  BTC/USDT เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อทั้งจำนวน ระบบจะส่งคำสั่งซื้อที่ราคาตลาด ณ ขณะนั้นตามจำนวนเหรียญ USDT ที่คุณมีอยู่ โดยคุณสามารถตรวจสอบจำนวนเหรียญ BTC ที่ซื้อได้และราคาซื้อเฉลี่ยจาก [ประวัติการทำรายการ] 

2. ส่งคำสั่งซื้อด้วยจำนวนที่ต้องการ (by amount)

สมมติว่าคุณมีเหรียญจำนวน 10,000 USDT และราคาของคู่เหรียญ BTC/USDT มีความผันผวนประมาณ 23,310.94 USDT เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อทั้งจำนวน ระบบจะจับคู่คำสั่งซื้อของคุณกับคำสั่งขายที่ราคาดีที่สุดในตลาด ณ ขณะนั้นเพื่อกำหนดจำนวน BTC ที่คุณสามารถซื้อได้

หากระบบคำนวณว่าคุณสามารถซื้อ 0.40991 BTC ด้วย 10,000 USDT และคุณกรอกจำนวน 0.40991 BTC และคลิก [ซื้อ BTC] แต่ในขณะเดียวกัน ราคา BTC ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนเหรียญ 10,000 USDT ที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอให้เกิดการจับคู่ได้ ระบบจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อของคุณได้ ซึ่งถ้าหากคุณยังคงต้องการส่งคำสั่งซื้ออีกครั้งสามารถทำได้โดยแก้ไขจำนวน BTC ที่ต้องการซื้อหรือคุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนทั้งหมด (by Total) เพื่อซื้อจำนวน BTC ที่คุณต้องการ 

วิธีการส่งคำสั่งขายด้วย Market Order

1. ส่งคำสั่งขายด้วยจำนวนที่ต้องการ (by amount)

สมมติว่าคุณมีเหรียญจำนวน 0.40991 BTC และต้องการขายออกทั้งหมดด้วยคำสั่ง ​​​Market Order สำหรับคู่เหรียญ BTC/USDT เมื่อคุณทำการส่งคำสั่งขายระบบจะคำนวณเหรียญ USDT ที่คุณจะได้รับจากการขาย ​BTC ตามราคาตลาด ณ ขณะนั้นหรือราคาขายเฉลี่ยสำหรับกรณีที่เกิดการจับคู่ที่หลายระดับราคา โดยคุณสามารถตรวจสอบรายการได้จาก [ประวัติการทำรายการ] 

2. ส่งคำสั่งขายด้วยจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนทั้งหมด (by Total)

สมมติว่า คุณมีเหรียญจำนวน 0.40966 BTC และราคาของ BTC/USDT มีความผันผวนประมาณ 23310.94 USDT เมื่อคุณส่งคำสั่งขายทั้งจำนวน ระบบจะจับคู่คำสั่งขายของคุณกับคำสั่งซื้อที่ราคาดีที่สุดในตลาด ณ ขณะนั้นเพื่อกำหนดจำนวน USDT ที่คุณจะได้รับ

หากระบบคำนวณว่า คุณสามารถขาย 0.40966 BTC ในราคา 10,000 USDT และคุณกรอกจำนวน 10,000 USDT และคลิกเพื่อส่งคำสั่งขาย แต่ในขณะเดียวกันราคา BTC ก็ลดลง ดังนั้น 0.40966 BTC จะไม่สามารถขายได้ 10,000 USDT อีกต่อไป มีผลให้การส่งคำสั่งขายของคุณไม่สำเร็จ ซึ่งถ้าหากคุณยังคงต้องการส่งคำสั่งขายอีกครั้ง คุณสามารถส่งคำสั่งขายใหม่ได้ โดยแก้ไขจำนวน USDT ที่คุณต้องการได้รับ หรือคุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น [จำนวนที่ต้องการ (amount)] แทน [จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนทั้งหมด (Total) เพื่อส่งคำสั่งขายด้วยคำสั่งแบบ Market Order

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Market Order และ Order Book Depth

การส่งคำสั่งแบบ Market Order เป็นวิธีการที่สำคัญหนึ่งของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำให้คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้ที่ราคาตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนและมีความรวดเร็วในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ข้อควรระมัดระวังสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Order คือ การส่งคำสั่งซื้อหรือขายด้วยจำนวนมากและมีผลทำให้กวาดหลายระดับราคา

Order Book Depth แสดงถึงปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขายของตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Order เนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Order จะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเสนอซื้อขายในตลาดด้วย

ในกรณีที่ปริมาณเสนอซื้อหรือปริมาณเสนอขายในตลาดไม่เพียงพอ จะส่งผลให้คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายของคุณได้รับการจับคู่ไม่ครบทั้งจำนวน และเมื่อสภาพคล่องในตลาดน้อยหรือราคามีความผันผวนอย่างมาก คำสั่งซื้อขายแบบ Market Order ของคุณจะได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน โดยคำสั่งส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้การส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Order มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายที่มีนัยสำคัญ คุณควรติดตามสภาวะตลาดและ Order Book Depth อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order ที่คุณสามารถกำหนดราคาที่ต้องการซื้อขายได้จะช่วยให้คุณจัดการกับคำสั่งซื้อขายของคุณได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทำความเข้าใจสภาวะตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสิ่งสำคัญต่อการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Order

คำสั่งแบบ Limit Order คืออะไร?

Limit Order คือการส่งคำสั่งซื้อขายที่คุณสามารถกำหนดราคาที่ต้องการจะซื้อหรือขายได้ โดยคำสั่งจะได้รับการจับคู่ซื้อขายก็ต่อเมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนดหรือดีกว่า คุณสามารถใช้คำสั่งแบบ Limit Order เพื่อซื้อเหรียญในราคาที่ต่ำกว่าหรือขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้นได้ (เป็นการตั้งซื้อหรือขายรอ)

ตัวอย่างการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Limit Order

การส่งคำสั่งซื้อ (Buy order)

เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อแบบ Limit order ที่ราคา C (เป็นการตั้งซื้อรอ) ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้นที่ราคา A เมื่อราคาตลาดทยอยปรับตัวลงจนกรทั่งมาเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่คุณได้ตั้งไว้ (ราคา C) คำสั่งซื้อจะได้รับการจับคู่ แต่ถ้าหากคุณส่งคำสั่งซื้อแบบ Limit Order ที่ราคา B ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้นที่ราคา A หรือถ้าหากคุณส่งคำสั่งซื้อแบบ Limit Order ที่ราคา A คำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการจับคู่ซื้อทันที

เช่น ราคาตลาด ณ ขณะนั้นคือ 2,400 (A) หากคุณส่งคำสั่งซื้อแบบ Limit Order ที่ราคา 1,500 (C) คำสั่งของคุณจะยังไม่ได้รับการจับคู่จนกว่าราคาตลาดจะปรับตัวลงมาที่ 1,500 (C) หรือต่ำกว่า แต่ถ้าคุณส่งคำสั่งซื้อแบบ Limit Order ที่ 3,000 (B) ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น คำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการจับคู่ทันทีด้วยราคา 2,400 เมื่อเกิดการจับคู่ได้ทั้งจำนวนที่ราคาเดียว หรือประมาณ 2,400 เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากและเกิดการจับคู่หลายระดับราคา

การส่งคำสั่งขาย (Sell order)

เมื่อคุณส่งคำสั่งขายแบบ ​Limit Order ที่ราคา B (เป็นการตั้งขายรอ) ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้นที่ราคา A เมื่อราคาตลาด (A) ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าราคา B คำสั่งขายของคุณจะได้รับการจับคู่ แต่ถ้าหากคุณส่งคำสั่งขายแบบ Limit Order ที่ราคา C ซึ่งเป็นราคาที่ตำ่กว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น หรือส่งขายที่ราคาเท่ากับราคา A คำสั่งของคุณจะได้รับการจับคู่ทันที

ตัวอย่างเช่น ราคาปัจจุบันคือ 2,400 (A) และคุณส่งคำสั่งขายแบบ Limit Order ที่ 3,000 (B) คำสั่งขายจะไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่าราคาจะถึง 3,000 (B) หรือสูงกว่า หากคุณวางคำสั่งขายแบบ Limit Order ที่ 1,500 (C) ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน คำสั่งซื้อจะได้รับการจับคู่ทันทีด้วยราคา 2,400 เมื่อเกิดการจับคู่ได้ทั้งจำนวนที่ราคาเดียว หรือประมาณ 2,400 เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากและเกิดการจับคู่หลายระดับราคา แต่ไม่ใช่ที่ 1,500

วิธีการส่งคำสั่งซื้อด้วยคำสั่ง Limit Order

1. คลิก [ซื้อขาย] และเลือกคู่การซื้อขาย แล้วคลิก [ซื้อ] – [ลิมิต]

2. ใส่ราคาที่คุณต้องการซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการซื้อ BTC ที่ 24,3363.08 USDT

3. คุณสามารถใส่จำนวน BTC ที่จะซื้อได้โดยตรงถัดจาก [จำนวน]

หรือลากแถบเหนือ [ทั้งหมด] เพื่อปรับเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือใน Wallet เพื่อใช้สำหรับคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณมีเหรียญจำนวน 10,000 USDT และต้องการใช้เหรียญทั้งหมด (100%) เพื่อซื้อ BTC ดังนั้น ให้คุณ ลากแถบไปที่ 100% และระบบจะคำนวณจำนวน BTC ที่คุณจะได้รับโดยอัตโนมัติ

4. คลิก [ซื้อ BTC] เพื่อส่งคำสั่งแบบ Limit Order เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่คุณตั้งไว้ (หรือดีกว่า) คำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการจับคู่

วิธีการส่งคำสั่งขายด้วยคำสั่ง Limit Order

1. คลิก [ซื้อขาย] และเลือกคู่การซื้อขาย แล้วคลิก [ขาย] – [ลิมิต]

2. กรอกราคาที่ต้องการขาย ตัวอย่างเช่น คุณต้องการขาย BTC ที่ 24,363.08 USDT

3. คุณสามารถใส่จำนวน BTC ที่จะขายได้โดยตรงถัดจาก [จำนวน]

หรือลากแถบเหนือ [รวม] เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของ BTC ที่จะขาย ตัวอย่างเช่น คุณมีเหรียญ 0.41045 BTC และต้องการขายทั้งหมด ให้ลากแถบไปที่ 100% และระบบจะคำนวณจำนวน USDT ที่คุณจะได้รับโดยอัตโนมัติ

4. คลิก [ขาย BTC] เพื่อส่งคำสั่งขายแบบ Limit Order เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่ตั้งไว้ (หรือดีกว่า) คำสั่งขายของคุณจะได้รับการจับคู่

วิธีการดูประวัติการซื้อขาย

หากคุณเข้าใช้ผ่านทางเว็บไซต์ Binance TH:

คุณสามารถดูคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ของคุณได้ภายใต้ [คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่] หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ไอคอนถังขยะที่อยู่ด้านข้าง

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อที่กรอกไว้ได้ที่ [ประวัติการเทรด]

หากคุณใช้แอป Binance TH:

ให้ไปที่ [ซื้อขาย] คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ของคุณได้ในแท็บ [คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่] และคำสั่งซื้อที่คุณกรอกไว้ภายใต้ [ประวัติการซื้อขาย]

อ้างอิง  binance.th/th/faq/spot-trading/96b448a4c26b467ba53a593afc551145

*****หมายเหตุ  คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป