ETH Bangkok งานที่ส่งเสริมชุมชน Builder ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Highlight ของงาน

ETH Bangkok คืองานอีเวนต์สำหรับชุมชนที่มีชีวิตชีวาที่จัดขึ้นกรุงเทพฯ สำหรับนักพัฒนาและผู้สร้าง ในโลก Web3 เพื่อสนับสนุน Devcon 2024 ที่กรุงเทพฯ โดยจัดงานนี้เพื่อ:

 • อำนวยความสะดวกในการรวมตัวกันที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนผู้สร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแบ่งปันโอกาสและความท้าทายของชุมชนผู้สร้างที่กำลังเติบโต
 • เชื่อมต่อและเชื่อมโยงผู้เล่น Web3 ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ด้วยระบบนิเวศระดับโลก
 • ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักพัฒนาและผู้สร้าง Web3 มากขึ้นผ่านกรณีการใช้งานจริงและแบบอย่าง

รายละเอียดที่สำคัญของงาน

 • รวบรวมผู้สร้างและนักพัฒนากว่า 500 ราย จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ระยะเวลา 2 วันเต็ม ทั้งการเสวนา การอภิปราย เวิร์คช็อปด้านการศึกษา และการจับคู่ความเร็วเพื่อรู้ว่าใครเป็นใครในระบบนิเวศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
 • พื้นที่สร้างเครือข่ายสำหรับผู้สร้างและผู้จ้างงานให้ได้พบปะกับผู้มีความสามารถ
 • วาระการประชุมสองวัน: วันที่ 1 สำหรับระบบนิเวศของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และวันที่ 2 สำหรับชุมชนผู้สร้างทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หัวข้อที่น่าสนใจในงาน

 • กรณีการใช้งาน Web3 และการนำไปใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • โอกาสและความท้าทายในชุมชนผู้สร้างที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การกำกับดูแลและความปลอดภัยแบบออนไลน์ ว่ามีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร

งบประมาณ

 • การบริจาคจะนำไปใช้ในการขนส่งของงาน สถานที่ และอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมในช่วง 2 วัน

ผู้จัดงาน

 • APAC DAO – เจ้าของชุมชนผู้สร้างกว่า 3 พันคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานในด้านการศึกษา การจับคู่ทางธุรกิจ และโครงการริเริ่ม “Always Building Code” ที่สนับสนุนนักพัฒนากว่า 13,000 คนในเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้จัดงานพบปะ 40+ ครั้ง เวิร์กช็อปนักพัฒนา และการประชุมผู้สร้าง 2 ครั้ง – BUIDL Vietnam and Asia สำหรับผู้เข้าร่วม 5,000 คนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยมี Base, Mantle, Axelar, Arbitrum ที่มาร่วมเป็นพันธมิตร
 • atato – เจ้าของผู้สร้าง ETH กว่า 3 พันคนในชุมชนกรุงเทพฯ

Source: ETH Bangkok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

wissarut

ข่าวต่อไป