ปิดหีบปุ๊บรู้ปั๊บ! กทม. เลือกตั้งผ่านบล็อกเชนครั้งแรก ในการเลือกตั้งสภาเด็กฯ

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงผลการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขตอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 17.00 น. หลัง กทม. เลือกตั้งผ่านบล็อกเชนครั้งแรก จากการเลือกตั้งผ่าน D-vote ในระบบ Blockchain ซึ่งสามารถรู้ผลทันทีหลังปิดหีบ ในการเลือกตั้งฯ มีผู้ยืนยันตนทั้งสิ้น 10,301 คน และมาใช้สิทธิทั้งหมด 6,973 คน (ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น.) โดยเขตดอนเมืองมีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด 704 คน สำหรับผลการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขต 30 เขต มีดังนี้

 1. เขตพระนคร นางสาวฉัตรปวีณ์ รชตดำรงกุล
 2. เขตดุสิต นางสาวเขมจิรา คเชนทร์ไพศาล
 3. เขตบางเขน นางสาวพัชราภา ผายชำนาญ
 4. เขตบางกะปิ นายธนกร ปลอดภัย
 5. เขตพระโขนง นายชนินทร์ภพ สกุลโกศล
 6. เขตมีนบุรี นางสาวจันทิมา บัวศรี
 7. เขตลาดกระบัง นางสาวเอวาริณณ์ ฤกษ์ดี
 8. เขตสัมพันธวงศ์ นายศุภกฤต ชัยนราพิพัฒน์
 9. เขตห้วยขวาง นางสาววันทนาพร รัตนพงษ์
 10. เขตคลองสาน นายนฤพงษ์ ทองบุญเลิศ
 11. เขตตลิ่งชัน นางสาวธัญภร แบบอย่าง
 12. เขตบางกอกน้อย นายกิติพงศ์ แซ่จาง
 13. เขตบางขุนเทียน นายธาวิน คงประโยชน์
 14. เขตภาษีเจริญ นายรัชชานนท์ คำดี
 15. เขตหนองแขม นางสาวปิ่นณิชา ทองรอด
 16. เขตดินแดง นายธีระศักดิ์ เรืองสา
 17. เขตบึงกุ่ม นางสาวสิริภัสสร ศุขวินทุ
 18. เขตบางซื่อ นางสาวเกษศิรินทร์ เทิดขวัญชัย
 19. เขตจตุจักร นางสาวปวริศา ด่านธำรงกูล และ นางสาวภัทรกร สุดมลทิน (มีคะแนนเท่ากันที่ 43 คะแนน)
 20. เขตบางคอแหลม นางสาวอาริตา แสงปิน
 21. เขตประเวศ นางสาวนุชรีย์ สุขเกษม
 22. เขตคลองเตย นางสาวบัว ใหม่ตา
 23. เขตจอมทอง นายธนกฤต แจ่มดวง
 24. เขตดอนเมือง นายจิรวุฒิ จั่นชาวนา
 25. เขตลาดพร้าว นายอชิร ด้วงหรุ่ม
 26. เขตวัฒนา นางสาวสาริศา กำมะหยี่
 27. เขตบางแค นางสาววิชญาพร รักกสิกร
 28. เขตคลองสามวา นางสาวธัญชนก สว่างวงค์
 29. เขตบางนา นายศิริชัย สมวงษา
 30. เขตบางบอน นางสาวปวิดา เม่นฉายา

การที่ กทม. เลือกตั้งผ่านบล็อกเชนครั้งแรก นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำบล็อกเชนมาใช้งานในชีวิตจริง ที่นอกเหนือจากการใช้งานในเชิงธุรกิจการเงิน ดังที่เราเห็นกันอยู่ ซึ่งในอนาคต อาจมีการนำบล็อกเชนไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์สำหรับการเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ

สำหรับบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งในสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จะมีวาระการทำงาน 2 ปี โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในการสะท้อนปัญหา นโยบาย และผลประโยชน์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ

ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่หลัก ๆ คือ 1. รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เป็นกระบอกเสียงในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนภายในเขต จากงบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร โดยมีงบประมาณโดยประมาณ 30,000 – 100,000 บาท ต่อ 1 เขต

ที่มาของข่าว: ลิงก์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

wissarut

ข่าวต่อไป