Bitkub ประกาศเข้าร่วมโครงการ Easy E – Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ปี 2567

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ “Easy E – Receipt” เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 สำหรับผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการตามที่กฎหมายกำหนด สูงสุด 50,000 บาทนั้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงได้มีการเข้าร่วมโครงการ Easy E – Receipt ตามรายละเอียดดังนี้

1. ลูกค้าสามารถนำ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt/E-tax invoice) ที่แสดงข้อมูลการเสียค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมต่อไปนี้บนศูนย์ซื้อขายฯ ของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษี ปี 2567 ได้

  • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล และถอนเงินบาท
  • การใช้เหรียญ Bitkub Coin (KUB) แลกเป็นเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee credit)

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมที่ระบุในข้อ 1. ที่สามารถใช้ในการยื่นประกอบการใช้สิทธิในการขอลดหย่อนภาษี ปี 2567 เฉพาะกรณีที่การชำระค่าธรรมเนียม หรือ การแลกค่าธรรมเนียมและการนำเครดิตค่าธรรมเนียมมาใช้ชำระค่าธรรมเนียม เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

3. ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันถัดไป (T+1)

4. โบนัสทุกประเภท เช่น เครดิตค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการชดเชย จากโปรแกรม Bitkub Reward หรือวิธีการอื่น ๆ จะไม่สามารถนำมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้

5. รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อมูลโครงการ Easy E – Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ที่รัฐบาลกำหนด (อ้างอิง 1 , อ้างอิง 2)

หมายเหตุ:

  • ลูกค้าสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้ Fee Credit และขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลดหย่อนภาษีได้
  • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ อาจพิจารณาออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

อ้างอิง : support.bitkub.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป