Coinbase ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล หลังโดน ก.ล.ต.สหรัฐฯ ปฏิเสธการสร้างกฎ Crypto โดยเฉพาะ

Coinbase ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐฯจะมีกฎหมายที่เพียงพอเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา “ปฏิเสธ” คำร้องของ Coinbase ในการสร้างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม บริษัทก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินในวันเดียวกัน

Paul Grewal หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Coinbase สัญญาว่าจะมีการดำเนินการทันทีทันทีที่การปฏิเสธของ ก.ล.ต.สหรัฐฯ มีการประกาศ โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ศาลอุทธรณ์เขตที่สามของสหรัฐอเมริกาสั่งให้ ก.ล.ต.สหรัฐฯ ยื่นบันทึกคำตัดสินภายในวันที่ 24 มกราคม 2024

ในการอุทธรณ์นั้น Coinbase ได้เรียกการปฏิเสธคำร้องของ ก.ล.ต.สหรัฐฯ ว่า “เป็นการทำตามอำเภอใจและเป็นการใช้ดุลยพินิจในทางที่ผิด และขัดต่อกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง”

“คณะกรรมาธิการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ แม้ว่ายังคงมีการดำเนินการควบคุมโดยการบังคับใช้กับ Coinbase และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกินกว่าอำนาจตามกฎหมาย แต่ก็เป็นการดูหมิ่น APA [Administrative Procedure Act] และหลักการพื้นฐานของความยุติธรรม”

การปฏิเสธของ SEC ต่อคำร้องของ Coinbase นั้นมีการให้สาเหตุว่า เนื่องจากขาด “ข้อความหรือเนื้อหาของกฎที่เสนอ” ตามที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้อง และไม่เห็นด้วยกับคำร้องที่อ้างว่ากฎระเบียบที่มีอยู่นั้น “ใช้งานไม่ได้”

อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ finance.yahoo.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป