บล็อกเชนกับกรณีการใช้งาน Web3 ระยะแรกในแอฟริกา

สรุปคร่าว ๆ

คำถามเรื่องบล็อกเชนในแอฟริกาเป็นคำถามที่เกี่ยวกับกรณีการใช้งานเป็นส่วนมาก เนื่องจากเป็นทวีปที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริงและประโยชน์ใช้สอยของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงไม่สามารถทำงานได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก งานของ Adaverse ในแอฟริกา ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการใช้งานจริงของ Web3 เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ผลงานของเราสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้ ประกอบด้วยบริษัทนวัตกรรมต่าง ๆ มากมายที่ใช้โซลูชันเพื่อจัดการกับปัญหาที่พบบ่อยในภูมิภาคและภาคส่วนต่าง ๆ

ปัจจัยที่ของบริษัทเหล่านี้คือการบูรณาการ Web3 เข้ากับพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคที่มีอยู่แล้ว ความจำเป็นของแนวทางนี้สะท้อนให้เห็นในความสำเร็จของเทคโนโลยี Web2 เช่น การเงินบนมือถือ ไม่มีเหตุผลอะไรที่เงินบนมือถือจะถูกมองว่าง่ายกว่า สะดวกกว่า หรือน่าเชื่อถือมากกว่าบล็อกเชน โดยถูกติดตั้ง เผยแพร่ และบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า และไม่มีการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบล็อกเชนของแอฟริกาที่ประสบความสำเร็จ

ในรายงานนี้ มีการจะเจาะลึกในระดับพื้นฐานที่สุดของกรณีการใช้งาน Web3 ในแอฟริกา และเหตุผลที่กรณีการใช้งาน (Use case) เหล่านี้จึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำเช่นนั้น จะแสดงให้เห็นว่ากุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับบล็อกเชนในทวีปนี้อยู่ที่ระดับ B2C ขั้นพื้นฐาน กล่าวคือมีการยอมรับจากผู้บริโภค

กรณีการใช้งาน 

เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ๆ ภายในตลาดแอฟริกา ผู้ก่อตั้งจะต้องไม่เน้นไปที่ความสำคัญของกรณีการใช้งานที่จับต้องได้ โดยอุปสรรคมากมายยของทวีปทำให้การปฏิบัติจริงเป็นทั้งโอกาสที่ดีและเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ

ธนาคารโลกประมาณการว่า GDP เฉลี่ยต่อหัวทั่ว Sub-Saharan Africa อยู่ที่ประมาณ 1,600 เหรียญสหรัฐ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 760 เหรียญสหรัฐ ควบคู่ไปกับอัตราความยากจนที่สูงและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับที่ผันแปร ทำให้แทบไม่มีช่องทางสำหรับการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเฉียบพลันหรือมีเหตุผลในการใช้งาน

นี่เป็นตัวอย่างจากการนำแพลตฟอร์มเกม Web3 มาใช้ทั่วทั้งทวีป ในขณะที่ตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและกว้างขวางของ GameFi แต่แอฟริกาก็มีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อย แม้จะดูเหมือนเป็นประชากรในอุดมคติก็ตาม นี่เป็นคำอธิบายบางส่วนจากข้อกำหนดที่สอดคล้องกันสำหรับเกม Web3 เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาหรือเงิน สมมติว่าราคาพื้น (Floor Price) เฉลี่ยของ NFT สำหรับเล่นเกมอยู่ที่ 120 ดอลลาร์ และการใช้งาน NFT อย่างเต็มรูปแบบนั้นต้องใช้เวลาในการเล่นเป็นจำนวนมากเพื่อความก้าวหน้า ตลาดส่วนใหญ่ในแอฟริกาจะถูกแยกออกทันที หรือหากอธิบายง่าย ๆ ก็คือ ไม่มีที่ว่างในตลาดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เวลาและเงินแต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เกม Web3 ยังแสดงให้เห็นว่าความอ่อนไหวของตลาดสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจได้ ความสำคัญของกรณีการใช้งานไม่ได้ยกเว้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงโดยสิ้นเชิง เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่นำเสนอตามเวลาและเงิน การเพิ่มขึ้นของกิลด์เกมทั่วแอฟริกานำเสนอวิธีการที่เข้าถึงได้และราคาไม่แพงสำหรับผู้เล่นในท้องถิ่นในการเข้าร่วมในเกม P2E ที่พัฒนาในระดับสากล Awujo ซึ่งเดิมชื่อ AfriGuild เป็นหนึ่งในบริษัทดังกล่าว โดยอนุญาตให้ผู้เล่นชาวแอฟริกันรวบรวมทรัพยากรและเล่นร่วมกันในเกมที่ใช้ NFT เพื่อรับรายได้ตามที่พวกเขาทำเช่นนั้น วิธีนี้ได้ผลในสองประการ คือไม่เพียงแต่ผู้เล่นชาวแอฟริกันจะได้รับโอกาสในการเล่นเกมที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น แต่ยังสามารถรับเงินได้โดยตรงอีกด้วย และด้วย​เหตุ​นั้น ในภูมิภาค​ที่​ต้องสังเกต​เรื่อง​เวลา​และ​เงิน​อย่าง​เร่งด่วน แต่จู่ ๆ ก็​มี​เหตุ​ผล​ที่​ดี​ที่​จะ​เล่นเกม​ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงเป็นครั้งคราว

หรือถ้าจะให้อธิบายอย่างง่ายก็คือ โปรเจกต์ Web3 ที่สนใจแอฟริกาต้องวางตัวเองเป็นผู้บริโภคทั่วไป และในการที่จะทำแบบนี้ ‘มีประโยชน์อะไร?’ อย่างจริงจัง ยกตัวอย่างเช่น ไนจีเรีย มีพลเมือง 27.4 ล้านคนที่มีรายได้น้อยกว่า $200 ต่อปี และ 99.4% ของบัญชีธนาคารมีน้อยกว่า $1,000 เหตุใดตัวเลขจำนวนนี้จึงส่งผลกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิผลให้กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของตนอย่างเป็นรูปธรรม 

ไม่ได้เป็นแค่ FinTech

ด้วยข้อเท็จจริงประการหลังจากนี้ มักจะดึงดูดให้ Fintech เป็นกรณีการใช้งานที่สำคัญสำหรับบล็อกเชนของแอฟริกา นี่เป็นเรื่องจริงในระดับหนึ่ง ตราบเท่าที่ทุกคนจำเป็นต้องส่ง จัดเก็บ และรับเงิน ดังนั้นการอำนวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถลดตลาดแอฟริกาให้เหลือเพียงผู้ประมวลผลเงินสดธรรมดาๆ ได้ ในลักษณะเดียวกับที่ Blockchain เป็นมากกว่าการซื้อขาย ขณะที่ Crypto African Web3 ก็เป็นมากกว่า Fintech เช่นกัน

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่ไม่ใช่ทางการเงินของทวีป สิ่งนี้จะชัดเจน ปัญหาที่เกิดซ้ำทั่วแอฟริกาคือเรื่องสิทธิในที่ดินและการตรวจสอบ ตั้งแต่ไนจีเรียไปจนถึงเคนยา ข้อพิพาทเรื่องที่ดินเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อซึ่งเกิดจากบันทึกการจดทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้อง นี่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยบล็อกเชน บริษัทต่าง ๆ เช่น HouseAfrica และ Seso Global ทำงานโดยตรงกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำบันทึกที่ดินแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงสร้างบันทึกที่โปร่งใสและไม่เปลี่ยนรูปว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งใด เช่นเดียวกับที่ผู้คนจำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ อยู่เสมอ พวกเขาก็ต้องสามารถเป็นเจ้าของสิ่งของได้เช่นกัน มีกรณีการใช้งานที่ชัดเจนอีกครั้ง: ‘ประเด็นคืออะไร’ ได้รับการตอบโดยตรง

แม้จะอยู่ในโครงการที่มีแนวคิดมากกว่าในพื้นที่ African Web3 เราก็เห็นว่าคำถามนี้กลับมาตลอดกาล บริษัทต่างๆ เช่น Cassava Network และ Versus ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์ข้ามชาติและผู้บริโภคชาวแอฟริกัน โดยหลักๆ แล้วผ่านทางโปรแกรมความภักดีและโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านการมีส่วนร่วม นอกเหนือจากประโยชน์ทางเทคโนโลยีแล้ว การใช้บล็อกเชนของทั้งสองแพลตฟอร์มยังนำมาสู่กลยุทธ์แบรนด์ของแอฟริกา การสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ยังให้เหตุผลที่ชัดเจนในการใช้งาน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาหารกลางวันฟรีเมื่อพูดถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในแอฟริกา

การผสาน 

ประเด็นหลังจากนี้จะเชื่อมโยงกับการพิจารณาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เมื่อพิจารณา Web3 ภายในบริบทของแอฟริกา การบูรณาการและกลยุทธ์การตลาดแบบไปสู่ตลาด แม้จะมีเน้นข้างต้นว่า “ประเด็นคืออะไร” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคชาวแอฟริกันไม่สามารถเพลิดเพลินหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกิจกรรม นวัตกรรม หรือการทดลองได้ แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอและบรรจุภัณฑ์

ตามที่กล่าวไว้ในบทนำ เงินบนมือถือประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อทั่วแอฟริกาตะวันออก อย่างไรก็ตาม เงินบนมือถือไม่ได้ง่ายกว่าหรือตรงไปตรงมาทางเทคโนโลยีมากกว่าบล็อกเชน แต่กลับถูกบรรจุและนำเสนอในลักษณะที่อร่อย มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทั่วไป จึงมีการนำและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่มีเหตุผลใดที่ blockchain ไม่สามารถทำเช่นเดียวกันได้

กรณีศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นนี้คือบริษัท Fonbnk ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 เพื่อจัดการกับโอกาสที่จำกัดในการแลกเปลี่ยนเวลาออกอากาศในเคนยา แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รวม Crypto เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขายเวลาออกอากาศด้วยเงินดอลลาร์ที่มีเสถียรภาพ จนถึงปัจจุบัน Fonbnk มีผู้ใช้ 250,000 รายและมี GMV มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ใน 12 ประเทศ และอยู่ในกระบวนการบูรณาการเทคโนโลยี USSD สำหรับห่วงโซ่มูลค่าคริปโตบนมือถือแบบครบวงจร

อาจเป็นไปได้ว่าในขณะที่การใช้ Crypto และ Blockchain ของ Fonbnk นั้นน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่เป็นวิธีการจัดการเพื่อทำให้กระบวนการซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นปกติด้วยเทคโนโลยีที่คุ้นเคยและเป็นที่นิยมทั่วแอฟริกา เวลาออกอากาศ ด้วยการผสานรวม USSD ความสามารถในการซื้อและแลกเปลี่ยน Crypto จึงเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉลี่ยได้มากกว่าแพลตฟอร์มที่จัดการกับวลีเริ่มต้นและที่อยู่กระเป๋าเงินทันที ผู้ใช้รายวันไม่จำเป็นต้องใช้เวลา เงิน และพลังงานไปกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในแพลตฟอร์ม Kotani Pay ของเคนยาด้วย Kotani Pay มีความเชี่ยวชาญในโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน มอบช่องทางพิเศษ USSD ของแอฟริกาสำหรับการเข้ารหัสลับ ซึ่งช่วยให้เจ้าของที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนสามารถรับ ส่ง และถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ผู้ใช้เพียงกด *483*354# ซึ่งจะสร้างกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์ของตน สิ่งนี้ไม่แตกต่างจาก M-Pesa, Airtel Money หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลบนมือถืออื่น ๆ เป็นผลให้สกุลเงินดิจิทัลถูกลดขนาดลงและบรรจุใหม่เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานที่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปรู้สึกสบายใจที่จะใช้

แม้ว่าการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบเดิมในแอฟริกาทำให้เกิดโอกาสที่น่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น บล็อกเชน แต่ก็ไม่มีใครคาดหวังได้ว่าจะมีการนำไปใช้ในทันที แต่การบูรณาการและความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปถือเป็นสิ่งสำคัญ

สิ่งนี้แสดงให้เห็นจากมุมมองทางสถิติด้วย เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของโซลูชันที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนแล้ว เราต้องจำไว้ว่าโทรศัพท์มือถือในแอฟริกาประมาณ 57% ไม่มีอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ในกานา เซเนกัล ไนจีเรีย และเคนยา ผู้ใหญ่เพียง 30% เท่านั้นที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน การเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนของแทนซาเนียต่ำเพียง 13% ในประเทศเหล่านี้มีตลาดที่มีผู้บริโภคที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนประมาณ 100 ล้านราย ดังนั้นโซลูชันที่ตอบสนองความเป็นจริงนี้จึงมีความสำคัญต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ การคาดหวังว่าคนทั่วไปจะเข้าใจการปักหลัก ที่อยู่แฮช และกลุ่มสภาพคล่องนั้นเป็นงานที่ไม่สมจริง

ความหลากหลาย

แม้ว่าบทความนี้จะใช้คำว่า ‘แอฟริกา’ บ่อยครั้ง แต่การพิจารณาความหลากหลายของตลาดในทวีปก็เป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงจนถึงตอนนี้แทบจะเป็นความจริงในระดับสากลทั่วทั้งทวีป แต่ข้อผิดพลาดทั่วไปของผู้ก่อตั้ง Web3 คือคาดหวังว่าจะขยายขนาดจากประเทศในแอฟริกาหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บริษัทต่าง ๆ จะต้องมั่นใจและมีเป้าหมายกับสถานที่ที่พวกเขาใช้งานและวิธีการใช้งานในภายหลัง

เช่นเดียวกับการบูรณาการ ข้อพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางความหลากหลายของตลาดในแอฟริกาก็คือนิสัยของผู้บริโภค ในขณะที่ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เคนยา นำเสนอความต้องการในการออม การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น ภูมิภาคในระยะก่อนหน้าอื่นๆ กลับมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมพื้นฐานและโฟลว์ P2P มากขึ้น เป็นผลให้บริษัทต่าง ๆ จะต้องตระหนักถึงสิ่งนี้และปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของตนให้เข้ากับมัน

เมื่อกลับมาที่เงินมือถือเป็นตัวอย่าง เราเห็นว่าสิ่งนี้สามารถเจาะตลาดได้ถึง 94% ในเคนยาและ EAC อย่างไรก็ตาม ในไนจีเรีย ตัวเลขนี้คือ 7% ดังนั้นบริษัทอย่าง Kotani Pay จะทำงานได้ดีกว่าในอดีตมาก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ เราเห็นว่าไนจีเรียมีความพึงพอใจอย่างมากในการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น 150% ในปีที่ผ่านมา ชาวไนจีเรียจำนวนมากใช้แอปธนาคารเพื่อซื้อเวลาออกอากาศ ชำระค่าบริการและสมัครสมาชิก ดังนั้นการสร้างโซลูชันบนพื้นฐานนี้จะมีการนำไปใช้มากขึ้นในตลาดไนจีเรีย เมื่อใช้แพลตฟอร์ม เช่น BoundlessPay หรือ BitMama เป็นตัวอย่าง เราจะเห็นว่า UI และบริการเสริมของพวกเขาสะท้อนให้เห็นอย่างใกล้ชิดกับแอปธนาคารทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพวกเขา พวกเขาเพียงใช้การเข้ารหัสลับที่ส่วนหลังเพื่อให้บริการเหล่านี้อย่างเต็มที่

ระหว่างตลาดแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตะวันตกเหล่านี้ มีความผิดปกติหลายประการในแง่ของแนวโน้มและความชอบของผู้บริโภคในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น ใน DRC มีความต้องการใช้เงินสดเป็นหลัก แม้ว่าจะยากที่จะระบุปริมาณ แต่ผู้เล่นในระบบนิเวศในท้องถิ่นมักมองว่าการใช้เงินบนมือถือและธนาคารเป็นไปอย่างช้าๆ โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากผู้บริโภคชาวคองโกชอบที่จะเห็น สัมผัส และถือเงินของตน ซึ่งจะต้องจับต้องได้ ในกรณีที่มีการใช้เงินผ่านมือถือ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการโอนสปอตภายในประเทศ ในประเทศที่อาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันในการเคลื่อนย้ายระหว่างเมืองใหญ่ๆ จำเป็นต้องมีการบูรณาการทางเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง (แต่เฉพาะในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น) ดังนั้น ในขณะที่ตลาด Web3 ยังด้อยพัฒนา เราพบว่าเครือข่ายเงินมือถือและเอเจนซี่มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปใน DRC มีการเน้นหนักไปที่การก้าวกระโดด โดยบริษัทต่างๆ เช่น Flash มุ่งเน้นไปที่ตัวแทนมากขึ้นและบัญชีตัวแทนที่ได้รับเงินทุนล่วงหน้าเพื่อรับประกันสภาพคล่องริมถนน ต่างจาก M-Pesa ตรงที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน ในทำนองเดียวกัน โครงการ crypto ใด ๆ จะต้องพิจารณาความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการประสบความสำเร็จ 

บทสรุป

การศึกษาสั้น ๆ นี้เขียนขึ้นโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าอนาคตของ African Web3 จะมาจากระดับรากหญ้า พูดง่าย ๆ ก็คือเราไม่สามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในวงกว้างได้ หากไม่คำนึงถึงผู้บริโภคจำนวนมาก ตามที่ได้แสดงให้เห็นแล้ว มีข้อพิจารณาที่แตกต่างกันแต่ทับซ้อนกันหลายประการ เช่น กรณีการใช้งาน (ทำไม), การบูรณาการ (อย่างไร) และการชื่นชมตลาดที่หลากหลายของแอฟริกา (ที่ไหน)

เมื่อพิจารณาถึงอนาคตของตลาดในทวีปนี้ ขอยืนยันว่าผู้ก่อตั้งและบริษัทต่าง ๆ จะต้องมีจุดมุ่งเน้นในท้องถิ่นอย่างชัดเจน และคาดว่าภายในปี 2100 หนึ่งในสาม ของผู้คนจะเป็นชาวแอฟริกันจะเป็นผู้บริโภคทั่วไปซึ่งปัจจุบันไม่รวมอยู่ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่บล็อกเชนนำเสนอ โดยคำนึงถึงความสำคัญของผู้บริโภคในท้องถิ่นโดยเฉลี่ยนี้ โดยขอยืนยันว่าบริษัท Web3 จะต้องเป็นผู้นำและวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ โดยผู้ก่อตั้งในท้องถิ่นหรือผู้ที่มีความเข้าใจและซาบซึ้งในตลาดที่พวกเขาดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ในการทำเช่นนี้ แพลตฟอร์ม Web3 จะสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่ห่างไกล ซับซ้อน และดูเหมือนจะไม่น่าเชื่อถือในปัจจุบันไปสู่ในวงกว้างและการใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่ามาก

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป