บิทคับ เตรียมถอด Binance USD (BUSD) ออกวันที่ 21/09/2566 เวลา 13:00 น. นี้

บริษัท บิทคับ ออกประกาศการเพิกถอนเหรียญ Binance USD (BUSD) ออกจากกระดานซื้อขาย ในวันที่ 21/09/2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้ Paxos Trust Co., Ltd. (Paxos) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออก (Issuer) เหรียญ Binance USD (BUSD) (สินทรัพย์ดิจิทัลค้ำประกันมูลค่าเทียบเท่ากับ USD (1:1) หรือ Stablecoin) หยุดดำเนินการออกเหรียญ (mint) เพิ่ม เนื่องจากประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมาย (อ้างอิง) นั้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบกับประกาศของ Paxos เกี่ยวกับแผนการหยุดให้บริการเหรียญ BUSD ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (อ้างอิง) จึงเห็นควรให้เพิกถอน (Delist) เหรียญ BUSD ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เนื่องจากคุณสมบัติของเหรียญไม่เป็นไปตามนโยบายการให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ อีกต่อไป 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าและนักลงทุน โปรดดำเนินการพิจารณาและบริหารเหรียญ BUSD ของท่านก่อนที่บริษัทฯ จะเพิกถอนเหรียญดังกล่าวออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ พร้อมขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)* 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบถึงกำหนดการที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและนักลงทุนตามข้อมูลต่อไปนี้ และรายละเอียดดังที่สรุปในตาราง

  • การซื้อขายเหรียญ BUSD: บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ให้บริการถึง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น.
  • การถอนเหรียญ BUSD: ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.
  • หากท่านไม่สามารถถอนเหรียญ BUSD ออกจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ได้ทันภายในวันและเวลาที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อ Customer Support เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดการที่ระบุในประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการให้บริการของผู้ให้บริการหลักที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าและนักลงทุนติดตามประกาศจากผู้ให้บริการหลักของเหรียญ BUSD และประกาศของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป