ก.ล.ต. ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจฯ ร่วมป้องปรามการแอบอ้างชื่อเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจดทะเบียน และองค์กรต่าง ๆ ให้ร่วมกันติดตามสอดส่องดูแลการถูกแอบอ้างชื่อเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุน หากพบการกระทำดังกล่าวขอให้แจ้งเตือนผู้ลงทุน และแจ้งข้อมูลแก่ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. จะนำไปแจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อไป

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนโดยแอบอ้างชื่อ ตราสัญลักษณ์ ภาพผู้บริหารหรือภาพบุคลากรของ ก.ล.ต. และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น บริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์จำนวนมาก เพื่อลวงให้เข้าใจและแอบอ้างว่า การชักชวนลงทุนนั้นผ่านการรับรองจาก ก.ล.ต.* หรือหน่วยงานข้างต้นแล้ว ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ก.ล.ต. ตระหนักดีว่า การจะป้องกันการหลอกลวงประชาชนดังกล่าวจะต้องร่วมกันทุกภาคส่วน  ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน เช่น บริษัทจดทะเบียน และองค์กรต่าง ๆ จัดให้มีการติดตามสอดส่องดูแลการแอบอ้างหรือหลอกลวงโดยใช้ชื่อบุคลากร ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเมื่อพบหรือได้รับแจ้งการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งเตือนผู้ลงทุนและป้องปรามการหลอกลวงดังกล่าว เช่น แจ้งเตือนผู้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แจ้งเตือนในช่องทางที่มีการแอบอ้างที่เกี่ยวข้อง แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน รวมถึงขอให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ ก.ล.ต. โดยที่ ก.ล.ต. จะดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนหรือผู้ลงทุนต่อไป

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. จึงขอย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อถูกชักชวนให้ลงทุน และตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ด้วยตนเองที่แอปพลิเคชัน SEC Check First และเว็บไซต์ www.sec.or.th/licensecheck หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

อ้างอิง : sec.or.th
ภาพ posttoday

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป