CEO Binance กล่าวว่า CFTC ต้องการควบคุมบุคคลและบริษัทต่างชาติ ที่อยู่นอกสหรัฐฯ เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต

CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao ได้ร้องขอให้ยกเลิกคดีที่ยื่นฟ้องโดย United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) โดยกล่าวว่า CFTC กำลังพยายามควบคุมบุคคลและบริษัทต่างชาติที่ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกินขอบเขตของอำนาจตามกฎหมาย

ในการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ทนายความของ Binance และ CZ กล่าวหาว่า CFTC ใช้อำนาจการกำกับดูแลเกินขอบเขต ซึ่งการยื่นฟ้องระบุว่า CFTC พยายามที่จะควบคุมบุคคลและบริษัทต่างชาติที่ดำเนินงานนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกินขอบเขตของอำนาจตามกฎหมาย และแทรกแซงหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันดีกับอธิปไตยต่างประเทศ

ที่มา: CourtListener

จากการยื่นฟ้อง 6 ข้อหาแรกที่ CFTC นำเสนอ ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในต่างประเทศที่กล่าวถึงในคดีนี้ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ข้อกล่าวหาที่ 7 ซึ่งกล่าวหาว่า Binance หลีกเลี่ยงกฎหมาย Commodity Exchange Act (CEA) ควรถูกยกเลิกเนื่องจากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับข้อกล่าวหาดังกล่าว

“CFTC ขาดอำนาจกำกับดูแลการซื้อขายสปอตทั้งในประเทศและต่างประเทศ” และยังตั้งคำถามว่า Binance․com ควรอยู่ภายใต้การลงทะเบียนเฉพาะและข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบในข้อบังคับ CEA และ CFTC ตามการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหลังปี 2019 และข้อจำกัดก่อนหน้านี้สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ในเดือนมีนาคม CFTC ได้เริ่มฟ้องร้อง Binance โดยกล่าวหาว่าบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริการซื้อขายฟิวเจอร์ส และผลิตภัณฑ์ออปชัน หน่วยงานกำกับดูแลยังกล่าวหาว่า Binance ขาดการกำกับดูแลที่เพียงพอ , ขาด Know Your Customer (KYC)  หรือโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่เชื่อถือได้

อ้างอิง : cointelegraph
ภาพ medium

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป