Zipmex ชี้แจงการพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท นักลงทุนจะได้เงินคืนเพียง 5.1% เท่านั้น

หลังจากเกิดเหตุการณ์ Zipmex ล่าสุด Zipmex ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ของบริษัท โดยได้ทำเป็น FAQ (Frequently Asked Questions) บนหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง โดยมีทั้งหมด 11 คำถามที่เผยแพร่เอาไว้ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคำถามสำคัญและเป็นที่สนใจโดยเฉพาะนักลงทุนก็คือคำถามแรก ที่ว่า 

“ตามแผนการจัดโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้จะได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลคืนในรูปแบบของ USDC โดยคิดเป็น 5.1% จากสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่เจ้าหนี้ถือครอง ในการคืนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจะมีการคำนวณอย่างไร ในกรณีที่เจ้าหนี้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ BTC, ETH และ ZMT” 

และสำหรับคำตอบที่ Zipmex ให้ไว้เป็นดังนี้ 

“จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะได้คืนในรูปแบบของ USDC จะถูกคำนวณจากมูลค่าของหนี้ที่ได้ถูกตัดสินภายใต้แผนการจัดโครงสร้างหนี้ การคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลของเจ้าหนี้ อันได้แก่ BTC, ETH และ ZMT รวมถึงมูลค่า USDC เจ้าหนี้จะได้รับจะถูกคำนวณ ณ วันเดียวกัน (กรณีเช่น คำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 จำนวน BTC, ETH, ZMT ตลอดจน USDC ที่จะได้รับนั้นจะคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 เช่นกัน)”

นอกจากข้อมูลเรื่องการคืนเงินนักลงทุนแล้ว ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่ทาง Zipmex ได้ระบุไว้ ทั้งเรื่องของเงินของเจ้าหนี้ การที่สมาชิกหลายท่านถูกลบออกจากไลน์กลุ่ม Official/Telegram หรือแม้แต่สถานการณ์กับ ก.ล.ต. ไทยล่าสุด

ที่มา: Zipmex

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

wissarut

ข่าวต่อไป