Celsius โอน Ether เข้าแพลตฟอร์ม Staking มูลค่ากว่า 75 ล้านดอลลาร์ คาดฟื้นฟูกิจการ

แพลตฟอร์ม Celsius Network ที่ล้มละลายได้มีการโอน Ether มูลค่ากว่า 75 ล้านดอลลาร์เข้าแพลตฟอร์ม Staking ผ่าน Figment ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านการ Staking ระดับสถาบัน

ETH Staking ของ Celsius ที่ฝากไว้กับ Figment ข้อมูลจาก Arkham Intelligence

ข้อมูลของ Arkham Intelligence เผยว่า Celsius ได้มีการโอน 40,928 ETH ไปยังวอลเล็ทคริปโตแบ่งย่อยเป็นการทำธุรกรรม 14 รายการช่วงวันที่ 10-12 พ.ค. 2023 ซึ่งบัญชีดังกล่าวเป็นของ Figment และได้นำ Ether นี้เข้าฝากสัญญา Staking 

การโอนครั้งนี้ถือเป็นการทำธุรกรรมใหญ่สำหรับ Celsius หลังเพิ่งประกาศล้มละลายไป ซึ่ง Celsius ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของ Terra

แผนการโอนเงินเข้าสัญญา Staking ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนฟื้นฟูกิจการของ Celsius ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 5.6% ต่อปี

ที่มา LINK

ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Junt

ข่าวต่อไป