คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จัดทำ Thailand Landscape Blockchain 2023 คัมภีร์สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการ Crypto และ Blockchain

คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล แห่งแรกของประเทศไทย จัดทำ Thailand Landscape Blockchain 2023 รายงานเกี่ยวกับ Blockchain และ Cryptocurrency ทั้งด้านกฎหมาย, การพัฒนาเศรษฐกิจ, สถิติผู้ใช้งาน, Centralized และ Decentralized Finance Platform สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการนำสถิติและข้อมูลต่าง ๆ ไปประยุกต์ในการวางแผนการลงทุน และวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด (Cryptomind Advisory) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า Thailand Landscape Blockchain 2023 เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Blockchain และ Cryptocurrency ในประเทศไทย ทั้งด้านการกฎหมาย, การพัฒนาเศรษฐกิจ, สถิติผู้ใช้งาน, Centralized และ Decentralized Finance Platform รวมทั้งรายละเอียดของธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency ในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Cryptomind Group, สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งประเทศไทย และ Partner รวมถึง Crypto Community อย่าง Bitcoin Addict Thailand และ Crypto Influencers อีกมากมาย

ภายในรายงานจะมีเนื้อหาที่สำคัญเริ่มตั้งแต่ ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทย ที่มีนโยบายผลักดันไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้ง Agriculture & Bio-Tech, Wellness & Bio-Med, Robotics, IoT & AI และ Culture & High Value Services

ภาพรวมตลาด Cryptocurrency ในประเทศไทย ทั้งสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ CoinMarketCap, CoinGecko, ข้อมูลปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทยอย่าง Bitkub, Bitazza, Zipmex และ Satang Pro จาก CoinGecko  รวมถึงเหรียญ 10 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากที่สุดในปี 2022, จำนวน User Account ที่เปิดบัญชีกับ Thai Exchange  ยอดดาวน์โหลด Metamask Wallet ยอดการใช้งาน DEX อย่าง PancakeSwap ยอดการเข้าชมเว็บไซต์ Opensea

ในส่วนของการกำกับดูแล พัฒนาการด้านกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอยู่ในระยะเริ่มต้น ทางหน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจึงพร้อมที่จะรับฟังและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้ประโยชน์จากการมาของสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้มาตราฐานความปลอดภัยขั้นสูง บริษัทใหญ่ในหลายอุตสาหกรรมของไทย เช่น ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ภาพยนต์ ไปรษณีย์ การท่องเที่ยว สนใจประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้หน่วยงานรัฐให้ความสนใจและพร้อมที่จะผลักดันกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่รวบรวมจากคอมมูนิตี้ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล ทั้ง เพศ อายุ จุดเริ่มต้นในโลกคริปโทฯ และสัดส่วนการลงทุน เหรียญที่ชอบ สัดส่วนการถือเหรียญต่างๆ การใช้บริการ Exchange และยังมีข้อมูลอีกหลายอย่าง อีกทั้ง ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ Ecosystem ของแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัล และ Usecase ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

โดยสรุปคือ โอกาสการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งส่วนของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันที่เข้ามาลงทุนพร้อมทั้งนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจมากมาย รวมถึง การพัฒนา CBDC ของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยอาจมาเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น

ทั้งนี้  ทีม Cryptomind Advisory ได้รวบรวมสถิติและข้อมูลที่น่าสนใจมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), Semrush, Statista, CoinGecko, Coinmarketcap, BakerMcKenZie ฯลฯ ซึ่งรายงานฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สามารถนำสถิติและข้อมูลต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนส่วนตัว รวมถึงผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ, กลยุทธ์ทางการตลาด, ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ จัดงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง Crypto – Blockchain ในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Thailand Landscape Blockchain 2023 โดย Add line คลิก : https://lin.ee/7JnCqmA 

เกี่ยวกับ  บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด

บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านบล็อกเชนและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบไปด้วย  บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต.  โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัย และ บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของไทยอย่างเป็นทางการภายในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.   ซึ่งเปิดบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์การลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ทั้งกลุ่มบุคคลและนิติบุคคล และการบริหารจัดการด้านอีเว้นท์ เช่น Blockchain Thailand Genesis และ คอมมูนิตี้ เช่น  Bitcoin Addict Thailand เพจให้ความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น Cryptomind Advisory, Blockchain Review , Kim DeFi Daddy, Coinman และ Sanjay Popli ที่มีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 500,000 คน และเพื่อให้คนไทยได้มีช่องทางในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทเราโปรดดูได้ทางเว็บไซต์ https://www.cryptomind.group และ https://merkle.capital/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

wissarut

ข่าวต่อไป