ประกาศความคืบหน้าแผนการจัดการจากบริษัท Zipmex Pte Ltd

ภายหลังจากที่ศาลสูงประเทศสิงคโปร์ (“ศาลสิงคโปร์”) ได้อนุมัติขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ออกไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 นั้น บริษัท Zipmex Pte Ltd และ บริษัท Zipmex Australia Pty Ltd และ บริษัท Zipmex Asia Pte Ltd (รวมกันเรียกว่า “ซิปเมกซ์”) ได้ดำเนินกระบวนการตามคำสั่งของศาลสิงคโปร์ รวมถึงการดำเนินการตามแผนการจัดการอย่างเคร่งครัด ในวันนี้ ซิปเม็กซ์ จึงขอประกาศให้ท่านทราบว่าบริษัททั้งสามได้ดำเนินการจัดให้เจ้าหนี้และลูกค้าซึ่งมีสินทรัพย์อยู่ใน Z Wallet(s) ลงคะแนนเสียงในแผนการจัดการโดยเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระบวนการต่อไปคือการรอผลพิจารณาของผู้จัดการแผนซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยคาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์และมีผลลัพท์ในทิศทางที่เป็นบวกภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566

ซิปเม็กซ์ยังคงตั้งมั่นที่จะกลับมาเปิดการเข้าถึงสินทรัพย์ใน Z Wallet(s) อย่างเต็มจำนวนอีกครั้ง โดยการดำเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการของศาลสิงคโปร์ และความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงในการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน อันรวมถึงการที่สัดส่วนของคะแนนเสียงนั้นผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยลูกค้าจะสามารถได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึง Z Wallet ได้ในเวลาเดียวกัน นี่จึงเป็นการแสดงให้เห็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญของซิปเม็กซ์ในการดำเนินการตามแผนการจัดการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป