Ron Wyden วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ตั้งคำถามเว็บเทรด Crypto เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ามกลางการล่มสลายของ FTX

Ron Wyden ประธาน United States Senate Finance Committee ได้ร้องขอข้อมูลจากบริษัทคริปโต 6 แห่ง เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หลังจากปัญหาสภาพคล่องและการล้มละลายของ FTX

ในจดหมายลงวันที่ 28 พฤศจิกายน Wyden กำหนดเป้าหมายไปที่ Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken และ KuCoin โดยร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันที่มีอยู่หากเกิดความล้มเหลวเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ FTX โดยวุฒิสมาชิกกล่าวว่าผู้ใช้ crypto ที่มีเงินทุนบน FTX นั้น “ไม่มีการป้องกันดังกล่าว” เช่นเดียวกับที่ธนาคารหรือโบรกเกอร์ที่ลงทะเบียนภายใต้ Federal Deposit Insurance Corporation หรือ Securities Investor Protection Corporation

“ในขณะที่สภาคองเกรสกำลังพิจารณากฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม Crypto ผมจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่ชัดเจนในการคุ้มครองผู้บริโภคตามแนวทางของการรับรองที่มีมาช้านานสำหรับลูกค้าของธนาคาร , สหภาพเครดิต , และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” Wyden กล่าว “หากการป้องกันเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนความล้มเหลวของ FTX ก็จะมีนักลงทุนรายย่อยจำนวนน้อยกว่ามากที่จะเผชิญกับอันตรายทางการเงินอย่างฉับพลันแบบในวันนี้”

Wyden ร้องขอให้บริษัททั้ง 6 แห่งตอบคำถามรวมถึงคำถามเกี่ยวกับบริษัทในเครือ ในเรื่องการปกป้องทรัพย์สินของผู้บริโภค , การใช้ข้อมูลลูกค้า , และการป้องกันการควบคุมตลาดภายในวันที่ 12 ธันวาคม

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

FREEDOM CARD | บัตรวีซ่าให้อิสระในการเติมเงินทุกที่ทุกเวลา

Crypto Coffee

ข่าวต่อไป