รู้จักกับ 1inch Network แพลตฟอร์มคริปโตอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชื่นชอบ DeFi

1inch Network คืออะไร?

1inch สร้างชื่อเสียงมากจากการเป็น Dex Aggregator หรือเรียกง่าย ๆ ที่เราคุ้นกันคือ Best Rate Swap โดยจะทำการค้นหาอัตราแลกเปลี่ยนและค่า Fee ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานไม่ต้องดำเนินการเปรียบเทียบเอง โดยตอนนี้ 1inch Network เป็น Dex Aggregator ครอบคลุมอยู่หลาย Chain ได้แก่ Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum, Genosis, Fantom, Avalanche และยังมีในส่วนของ Limit Order Mode ที่เราสามารถเลือกอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการได้ โดยจะเป็นการส่งคำสั่งค้างไว้ และมีระบุเวลาที่คำสั่งจะ Expire โดยจะตั้งรอจนกว่าราคาจะถึงที่เรากำหนดถึงจะดำเนินการแลกเปลี่ยน

นอกจาก Dex Aggregator ที่วิ่งหา Best Rate Swap จาก AMM อื่นๆ แล้วทาง 1inch Network ยังมี AMM ของตัวเอง โดยเปิดให้คนที่สนใจมาทำ provide liquidity ใน Pool ต่าง ๆ ของ 1inch เองโดยจะได้รับผลตอบแทนเป็น 1inch Token อีกด้วย ตาม %APY ของแต่ละ Pool

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 1inch Wallet

และผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดคือ 1inch Wallet ซึ่งเป็น Defi Wallet ที่มีให้ Download ทั้ง iOS และ Andriod ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ต่อภาพสุดท้ายของ Ecosystem 1inch network ให้สมบูรณ์ขึ้นเนื่องจาก 1inch network เชื่อว่าในปัจจุบันคนใช้งาน Defi ผ่านมือถือมีปริมาณเยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในส่วนของ Mobile Wallet ยังมีช่องว่างอีกมากให้ทาง 1inch network สามารถเข้ามาได้ และเมื่อเหล่าผู้ใช้งานใหม่ ๆ ใช้งานผ่าน 1inch Defi Wallet ก็จะทำให้การ Swap เหรียญต่างๆ ก็ต้องวิ่งผ่านมาทาง 1inch Network เป็นช่องทางหลัก ทำให้เป็นการสร้างฐานผู้ใช้งานลูกค้าให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกด้วย เมื่อมีปริมาณลูกค้าใช้งานมาก ๆ ค่า Fee ก็เก็บได้มากขึ้นและ ยังมีหน้าจอ Stake ดึงดูดให้ลูกค้าอย่างน้อยซื้อสัก 100 1inch Token เป็นอย่างต่ำ ก็จะได้รับการลดค่า GAS ในการใช้งาน 1inch Dex Aggregator แล้ว ก็จะยิ่งทำให้มีความต้องการใช้ 1inch Token มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า 1inch ที่เริ่มจาก Dex Aggregator ได้พัฒนาและขยายขีดความสามารถของตัวเองเพิ่มไปเรื่อย ๆ จนเป็น One-stop access to decentralized finance ให้สมกับ Slogan ใหม่ของ 1inch ที่มุ่งหวังให้ทุกคนที่เข้ามาใช้ Defi ต้องอยู่กับ Ecosystem ของ 1inch ซึ่งตอนนี้ถ้านับจากปริมาณการใช้งานต่อวันและ TVL สำหรับ Dex Aggregator แล้ว นับได้ว่า 1inch Network เป็น Platform อันดับต้น ๆ ที่มีคนเข้ามาใช้งานทั้ง Swap Token และ Provide Liquidity ซึ่งตามข้อมูลของ 1inch Network แจ้งว่ามี Total Vol ถึง $223B+ และมี wallet ที่ใช้งานถึงประมาณ 3 ล้าน Wallet จะเห็นได้ว่า Ecosystem ของ 1inch ค่อนข้างแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และทำให้ค่า Fee ที่อยู่ใน Treasury ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปซื้อเป็น 1inch Token ทำให้ปริมาณความต้องการของ 1inch Token ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน

1inch Token จะเป็นทั้ง Utility Token และ Governance tokens หลักของ 1inch Network โดยสำหรับผู้ถือ 1inch Token สามารถนำมา Stake เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น สิทธิ์ในการคืนค่า Gas ที่ใช้งานผ่าน 1inch โดยตอนนี้มีการแบ่งเป็น 4 ระดับขั้นคือ

1. Stake 100 1inch Token จะได้รับค่า Gas คืน 25%

2. Stake 1,000 1inch Token จะได้รับค่า Gas คืน 50%

3. Stake 10,000 1inch Token จะได้รับค่า Gas คืน 75%

4. Stake 100,000 1inch Token จะได้รับค่า Gas คืน 100%

ส่วนสิทธิ์ด้าน Governance อีก 2 ส่วนคือ Instant Governance กับ Dao Governance โดย Instant Governance คือ การปรับค่าการทำงานต่าง ๆ ของ ๆ Aggregation Protocol และ Liquidity Protocol โดยจะมีผลทันทีเมื่อทำการโหวต เช่น ค่า Fee ต่าง ๆ ที่มอบให้ referral reward distribution , ค่า Swap Fee , ค่า Price Impact Fee, Treasury ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน Dao Governance คือการปรับปรุง Ecosystem ทั้งหมดของ 1inch Network ที่สามารถ vote ได้ผ่าน gov.1inch.io

นอกจากนี้การใช้งานต่าง ๆ บนระบบ 1inch Network ยังใช้ 1inch Token เป็นหลักอีกด้วย เช่น การจ่าย referral reward distribution จะถูกคำนวนและดำเนินการแลกเป็น 1inch Token เพื่อส่งมอบให้กับ referrer ค่า Fee ต่าง ที่อยู่ใน Treasury ที่เก็บได้ในแต่วัน ก็จะถูกนำไปซื้อ 1inch Token ทำให้มีการซื้อ 1inch Token อยู่ตลอดเวลา น่าจะเป็นปัจจัยให้ความต้องการใช้งาน 1inch Token เพิ่มขึ้น

มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันของ 1inch อยู่ที่ $402,326,076 หรือประมาณ 1.42 หมื่นล้านบาท อยู่อันดับที่ 79 ของเวป CoinMarketCap และมี Supply หมุนเวียนอยู่ที่ 546,514,723 Token โดยกำหนด Max Supply ของเหรียญ 1inch ไว้ที่ 1,500,000,000 Token ซึ่งจะ Fully Supply ในปี 2024 มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.73 ดอลล์ โดยเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 5.67 ดอลล์ และเคยทำราคาต่ำสุดที่ 0.55 ดอลล์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ซื้อขาย 1inch Token ได้ที่ไหนบ้าง?

1inch Token สามารถซื้อได้ที่ Exchange ชั้นนำต่าง ๆ เช่น Binance , Gate.io, Kucoin, FTX, Houbi

1inch Empire : Power of Ecosystems

จากที่เราได้เห็นอาณาจักร Ecosystems ทั้งหมดของ 1inch Network จะพบว่าเป็นอีกหนึ่ง Project ที่มีความน่าสนใจมาก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากที่เริ่มต้นมาจาก Dex Aggregator เพียงอย่างเดียว ก็ค่อยๆ สร้าง Ecosystems ของตัวเองให้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และถ้าต่อไปในอนาคตมีคนมาใช้งาน decentralized finance เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็คาดว่าจะมีคนมาใช้งาน 1inch เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง จะทำให้รายได้ของ 1inch Network เติบโตแข็งแกร่งอย่างมีนัยยะสำคัญ และจะยิ่งทำให้ 1inch Token จะยิ่งมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้นทั้งจากรายได้ไปซื้อเป็น reward ส่งให้ กับการซื้อเก็บไว้ของ Treasury

แต่หากเราจะพิจารณาด้านความเสี่ยงของ 1inch Network ก็สามารถพิจารณาได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

หากปริมาณการใช้งานของ decentralized finance คงที่ หรือน้อยลง ก็จะมีผลกระทบกับ 1inch Token ในช่วงสั้น ๆ เนื่องจากในปี 2020-2024 นี่จะมีเหรียญของ 1inch Token ทยอยปลด lock ออกมาก หากรายได้ที่ได้น้อยกว่าปริมาณเหรียญที่ปลด lock ออกมากก็จะทำให้กดดันราคา เพราะยังเหลือเหรียญที่รอปลด lock ถึง 1000 ล้านเหรียญใน 2 ปีต่อจากนี้คือ 2023 และ 2024

เรื่องความปลอดภัยและการโจมตีทาง Cyber ต่าง ๆ เนื่องจากช่วงนี้เราจะได้ข่าวว่ามีการใช้ช่องโหว่ของระบบดำเนินการโจมตีเครือข่ายอยู่บ่อย ๆ 1inch Network ก็อาจจะมีสิทธิ์ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้ และยิ่งมีการพัฒนาระบบตลอดเวลา ก็ต้องยิ่งเพิ่มความระวัดระวังในส่วนของ Security เพิ่มเติมขึ้นเป็นอย่างมาก ๆ เพราะหากมีเพียงช่องโหว่เดียวแบบ flash loan หรือ Swap แล้วได้เงินออกไปเยอะ ๆ เนื่องจาก Pool ไม่ Update ข้อมูล Realtime (เนื่องจาก algo ล่าสุดของ Pool Moon ของ 1inch ใช้ delay 5 นาทีเพื่อไม่ให้เกิดส่วนต่างของการ Swap) หากดูเวลาจัดการไม่ดีอาจจะพลาดได้

คู่แข่ง Dex Aggregator ถึง 1inch Network จะเป็นแนวหน้าในส่วนของ Dex Aggregator แต่ก็มีคู่แข่งที่กำลังเร่งพัฒนาตัวเองอยู่ไม่น้อย ดังนั้นทำให้ตอนนี้ตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก ทำให้ 1inch Network ต้องปรับตัวและลงทุนวิจัยพัฒนาปรับปรุงระบบตลอดเวลา เพื่อหนีคู่แข่ง แต่การมีคู่แข่งก็ทำให้มีส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงไป

เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มาทดแทน ซึ่งอาจจะไม่ใช่ Dex Aggregator แต่จาก AMM ที่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เรทถูกขึ้น ค่าแก๊สดีขึ้น เช่น Uniswap v3 ซึ่งหากเราเข้า 1inch แล้วก็พบกว่า Uniswap เป็นทางที่ถูกกว่าเสมอ สุดท้ายการไปใช้ Uniswap โดยตรงก็อาจจะถูกกว่าเลยกก็ได้ แม้ Uniswap ไม่ได้แข่งด้าน Dex Aggregator แต่เค้าก็มุ่งมั่นเป็น Best AMM ซึ่งก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมมายัง 1inch Network เช่นกัน

ในส่วนของ Wallet แม้มีผู้ใช้งานเยอะ ประมาณ 3 ล้านบัญชี แต่ก็ยังไม่ครบวงจร และยังไม่แน่ใจว่ามี Active จริง ๆ กี่บัญชี เนื่องจากมีเพียง Application บน Mobile เท่านั้นและไม่ได้มี Extension บน Browser เพื่อใช้งานบน PC และเจ้าตลาดอย่าง Metamask ก็มี Function SWAP Token ผ่านทาง dApp ของตัวเองซึ่งในอนาคตหากมีการพัฒนาเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญอีกหนึ่งเจ้า

ถ้าวิเคราะห์ทั้งข้อดีของ Ecosystem ทั้งหมดของ 1inch Network และข้อพึงระวังแล้ว ในส่วนของการลงทุนกับทาง 1inch Network ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่มาก เพียงแต่นักลงทุนต้องพิจารณาการเข้าลงทุน ดูจังหวะ และโอกาส บวกกับสภาวะตลาดก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอบคุณเพจ BitToon สำหรับกราฟิก และเพจ Lady Crypto สำหรับเนื้อหาด้วยนะครับ/ค่ะ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Junt

ข่าวต่อไป