บิทคับ ชี้แจงกรณีถูกปรับ … ยืนยัน เหรียญ KUB ยังเทรดได้ตามปกติ

หลังจากที่ ก.ล.ต.ได้มีการเปรียบเทียบปรับ “บิทคับ ออนไลน์-คณะกรรมการคัดเลือกเหรียญ Bitkub จำนวน 5 ราย จากกระทำการหรือละเว้นกระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ เป็นเหตุให้เหรียญ KUB เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ล่าสุด บิทคับ ได้ประกาศชี้แจงยืนยันว่าเหรียญ KUB ยังสามารถเทรดได้ตามปกติ

บริษัท บิทคับ ระบุว่า “เหรียญ Bitkub Coin (KUB) ซึ่งเป็นเหรียญประจำเครือข่าย จะยังสามารถซื้อขายที่ Bitkub Exchange ได้ตามปกติ รวมไปถึงตลาดในต่างประเทศทั้ง Gate.io, Mexc Global และ CoinEx”

นอกจากนี้ Bitkub Chain จะเปิดตัวโปรเจกต์อีกหลายตัว เช่น Bitkub NFT, Social DAO, Earn KUB, Bitkub Metaverse และระบุว่าบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาโดยตลอด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนและคำนึงถึงความเสี่ยงของเหรียญเป็นสำคัญ

รวมถึงกระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing) ก็มีการหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการขอ Profile listing ID ก่อนที่จะนำเข้าสู่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามบริษัท ยืนยันว่าได้ตระหนักถึงหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด ซึ่งให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยถือประโยชน์ของลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป