Alpha Finance Lab ร่วมกับสถาบันชั้นนําระดับโลก รีแบรนด์และขยายโครงการบ่มเพาะบริษัทพัฒนาคริปโต ภายใต้ชื่อใหม่ Alpha Venture DAO

Alpha Venture DAO มุ่งเป็นศูนย์รวมนักคิดนักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโตเพื่อให้มารวมตัวกันสร้างนวัต
กรรมใหม่ๆ โดยโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Terraform Labs และนักคิดแนวหน้าในวงการคริปโตกว่า 50 แห่ง
มุ่งช่วยบริษัทพัฒนาคริปโตตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทสู่การระดมทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมแอพพลเิคชั่นของบล็อกเชน

บริษัท Alpha Finance Lab รีแบรนด์ และขยายโครงการบ่มเพาะบริษัทพัฒนาคริปโต ภายใต้ชื่อใหม่ Alpha Venture DAO โดยมุ่งเป็นศูนย์รวมนักคิดนักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโต (A Decentralized Autonomous Organization for Builders)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างงนวัตกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ Alpha Venture DAO ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันระดับโลกอย่าง Terraform Labs และบริษัทชั้นนำและนักคิดแนวหน้า ในวงการคริปโตกว่า 50 แห่ง ที่จะมาช่วยให้เจ้าของบริษัทคริปโตใหม่ๆในการเริ่มสร้างธุรกิจโดยบริษัทที่เข้ามารับการบ่มเพาะจะได้รับคําปรึกษาในการสร้างและขยายธุรกิจรวมถึงได้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานคริปโตกว่าหนึ่งแสนคนภายในคอมมูนิติ้ของ Alpha Venture DAO ได้ทันที

Alpha Venture DAO จะช่วยสร้างบริษัทคริปโตตั้งแต่ขั้นตอนการก่อตั้งบริษิทสู่การระดมทุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้คำแนะนํา จากสถาบันและบุคคลชั้นนำระดับโลก และได้รับสิทธิ์ในการระดมทุนจากผู้ใช้งานคริปโตโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ สร้างคอมมูนูติ้ที่แน่นแฟ้นจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง ซึ่งคอมมูนิตี้เหล่านี้เต็มไปด้วยทักษะและความสามารถที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นได้อีกด้วย ซึ่งคอมมูนิติ้ที่เข้าอยู่ใน Alpha Venture DAO จะได้รับการตอบแทนโดยไดรับเหรียญใหม่ของบริษัทก่อนผู้อื่น การทําให้คอมมูนิติ้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบริษัทนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทใหม่ๆ มีตัวเลือกในการระดมทุนจากผู้ใช้บริ การคริปโตโดยตรงอีกด้วย

ที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกใน Alpha Venture DAO ประกอบด้วย นักคิด นักพัฒนา นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในวงการคริปโตกว่า 50 แห่ง อาทิเช่น AVA Labs, The Spartan Group, Multicoin Capital, SCB10X, AlphaLab Capital, Jason Choi และ Darryl Wang รวมถึงนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจาก Coinbase, Bitmex, Crypto.com Capital, SIG, 1kx, Band Protocol, และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้บริษัทจะได้รับคำปรึกษาทางเทคนิคจาก Terraform Labs

“บล็อกเชนยังเป็นเทคโนโลยีที่ยังใหม่ เราเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะผ่านการเติบโตอีกมากในอีกสิบปีข้างหน้า ดังนั้น เราจึงตั้งใจจะสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เอง และบ่มเพาะธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างแอพพลิเคชั่นบนบล็อกเชนอีกด้วย เพื่อให ้Alpha Venture DAO สามารถเติบโตไปเป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นบนระบบบล็อกเชนที่หลากหลายในอนาคต ดังนั้น เหรียญ ALPHA จึงเป็นเหรียญที่เป็นตัวแทนของนวัตกรรมของบล็อกเชนโดยรวม โดยไม่ได้จำกัดแค่แอพพลิเคชันใดแอพพลิเคชั่นหนึ่ง” ทชา ปัญญาเนรมิตดี (Co-Founder และ CEO ของ Alpha Venture DAO)

“Terraform Labs ภูมิใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของ Alpha Venture DAO และพร้อมสนับสนุนนักคิดนักพัฒนา และผู้ประกอบการในวงการบล็อกเชนใหม่ๆ ที่ต้องการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบบล็อกเชนของ Terra โดยเราจะให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคนิคและเงินสนับสนุน เพื่อให้แอพพลิเคชนเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบบล็อกเชนของ Terra และเหรียญ UST ที่กำลังได้รับการใช้งานอย่างล้นหลาม” Natalie Luu (Head of Ecosystem Development ของ Terraform Labs)

ที่ผ่านมา Alpha Venture DAO ได่บ่มเพาะบริษัทคริปโตมาเเล้ว 3 บริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่าหลายพันลานดอลลาร์สหรัฐ อาทิเช่น Beta Finance, pStake, และ GuildFi ซึ่งบริษัทเหล่านี้ึ่ได้ระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันแนวหน้าของโลก และออกเหรียญที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งการที่ Alpha Venture DAO มีการสร้างแอพพลิเคชันทั้งในด้านการเงินและเกม ทำาให้ทีมงาน Alpha มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน

ทั้งนี้การบ่มเพาะธุรกิจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทีมงานเบื้องหลัง Alpha Venture DAO จะยังคงสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และต่อยอดการใช้งานเทคโนโลนีบล็อกเชนต่อไป โดยที่ผ่านมาทีมงานนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแอพพลิเคชั่นชื่อดังอย่าง Homora ซึงเป็นแอพพลิเคชันด้าน Leveraged Yield Farming อันแรกของโลกและมีปริมาณมูลค่าสินทรัพย์จากผู้ใช้งานสูงสุดกว่าหนึ่งพันแปดร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ้ (61,000 ลานบาท้)

Alpha Venture DAO จะเป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชันคริปโตที่เปิดให้ผู้ใช้งานคริปโตสามารถเข้ามามีส่วมร่วมในการพัฒนาเทคโลยีเป็นที่แรกของโลก ในอนาคตผู้ถือเหรียญ ALPHA จะยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคช่นของ Alpha ได้อีกด้วย

ตัวอย่างที่ปรึกษาใน Alpha Network

เกี่ยวกับ Alpha Venture DAO

Alpha Venture DAO มุ่งเป็นศูนย์รวมนักคิด นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญในวงการบล็อกเชนและเป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชันของเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ว่าแอพพลิเคชั่นนั้นจะสร้างบนระบบบล็อกเชนใดก็ตาม Alpha Venture DAO จะทำให้ผู้ใช้งานคริปโตสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยการนำทักษะและความสามารถมาช่วยพัฒนาบริษัทเหล่านี้ให้เติบโตและทำให้ได้เป็นเจ้าของบริษัทใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน นอกจากนี้ผู้ถือเหรียญ ALPHA จะยังสามารถไดรับประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ในระยะยาวจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใต ้Alpha Venture DAO อีกด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

Crypto Coffee

Cryptomind Research Talk

CryptOmakase

BlockChain Economiy Dubai Summit

BLOCKCHAIM ECONOMY DUBAI

ข่าวต่อไป