ขอแนะนำระบบ Collection Book Reward ของ Kollect

ตามที่ได้ประกาศไปล่าสุด ทีมงานของเรากำลังเตรียมการเปิดตัว testnet ซึ่ง Kollectors จะได้เห็นภาพรวมของแพลตฟอร์มและทุกสิ่งที่เสนอ โดย testnet ไม่ได้เพียงเพื่อรับข้อเสนอแนะจาก Kollectors ให้แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เท่านั้น ทีมงานของเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ Kollectors ที่จะลองใช้ระบบและฟีเจอร์สุดพิเศษของเรา เช่น การ stake ในสมุดสะสมเพื่อให้เข้าใจถึงกระแสของผู้ใช้ ตลอดจนรสชาติของรางวัลที่อาจเกิดขึ้น

Private Collection Book

ส่วนประกอบของสูตร:

คะแนนถ่วงน้ำหนัก (WS): คะแนนถ่วงน้ำหนักเป็นค่าตัวเลขของการ์ด ซึ่งในท้ายที่สุดจะวัดความสำคัญของการ์ดในคอลเลกชันและจึงเป็นจำนวนรางวัลที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทั้งนี้มีหลายปัจจัยในการกำหนดคะแนนถ่วงน้ำหนักของการ์ด เช่น ระดับความหายาก ความยากในการได้รับ เป็นต้น

โบนัสอัตราการสำเร็จ (CRB): โบนัสอัตราการสำเร็จเป็นบัฟที่ Kollectors สามารถรับได้เมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดใน Private Collection Book ผู้ใช้จะมีสิทธิ์ได้รับ WS เพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการสำเร็จของการสะสม

คะแนนถ่วงน้ำหนักการ์ดที่ Stake ทั้งหมด: หมายถึง WS รวมของการ์ดที่เดิมพันทั้งหมดโดย Kollectors ทั้งหมดในชุดสะสม

โบนัสอัตราการสำเร็จทั้งหมด: หมายถึง WS ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ซึ่งแจกจ่ายให้กับ Kollectors ผ่านโบนัสอัตราการสำเร็จในชุดสะสม

Reward Pool: หมายถึงการจัดสรรให้กับผู้ใช้ที่เดิมพันรางวัล ชุดสะสมแต่ละชุดจะมีรางวัลรวมของตัวเอง และอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างจากชุดสะสมรางวัลอื่น ๆ เช่น กำหนดการแจกจ่าย จำนวนรวมของรางวัล เป็นต้น

ทำงานอย่างไร?

เพื่อแสดงระบบการให้รางวัลของ Private Collection Book โปรดดูตัวอย่างการสะสมด้านล่างสำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับระบบการให้รางวัลของ Private Collection Book และวิธีการคำนวณ

มาดูสูตรกันอีกครั้ง

มาแบ่งสูตรเป็นส่วน ๆ และแก้แต่ละส่วนกัน

คะแนนถ่วงน้ำหนักของการ์ดที่ Stake + โบนัสอัตราการสำเร็จ

ก. คะแนนถ่วงน้ำหนักที่กำหนดให้กับ Emma ใน ‘Sample Private Collection 1’ คือ 200

ข. โบนัสอัตราความสำเร็จที่จะได้จากการเดิมพัน EMMA  + 5 WS เนื่องจากคิดเป็น 25% ของชุดสะสมทั้งหมด

ค. คะแนนถ่วงน้ำหนักการ์ด + โบนัสอัตราสำเร็จ = 205

คะแนนถ่วงน้ำหนักการ์ดที่ Stake ทั้งหมด + โบนัสอัตราการสำเร็จ

ก. คะแนนถ่วงน้ำหนักของการ์ดที่เราวางแผนจะ Stake (EMMA) แสดงให้เห็นว่ามี WS ที่ 200 ดังที่แสดงในสถานการณ์นี้ เราเป็น Kollector คนแรกและคนเดียวที่เริ่มเดิมพันในการสะสมนี้ ทั้งนี้คะแนนรวมถ่วงน้ำหนักการ์ด = 200

ข. โบนัสอัตราการสำเร็จรวมคือ 5 ดังที่แสดงในสถานการณ์นี้ เราเป็นคนแรกและคนเดียวที่เริ่มเดิมพันในการสะสมและผ่านเกณฑ์ อีกทั้งเราจะเป็นคนเดียวที่ได้รับโบนัสอัตราความสำเร็จ (+5)

ค. คะแนนถ่วงน้ำหนักการ์ดที่ Stake ทั้งหมด + โบนัสอัตราการสำเร็จรวม = 200 + 5 = 205

เงินรางวัลรายวัน

ก. สมุดสะสมแต่ละเล่มจะมีรางวัลรวมที่กำหนดไว้ ตามที่ระบุไว้สำหรับตัวอย่างและสถานการณ์ดังกล่าว จึงจะได้รับเงินรางวัลรายวัน 100 $KOL

ข. เงินรางวัลรายวัน = 100 $KOL

เอามารวมกัน!

= ((200 + 5) /(200 + 5)) x 100 $KOL

= (205 / 205) x 100 $KOL

= (1) x 100 $KOL

=100 KOL

หากปัจจัยและตัวแปรทั้งหมดคงที่ การ Stake การ์ดของเรา (EMMA) ในชุดสะสมนี้ เราจะสามารถรับรางวัล 100 $KOL ทุก 24 ชั่วโมงจนกว่าชุดสะสมจะรีเซ็ตใหม่

Public Collection Book

ส่วนประกอบของสูตรที่กำหนด:

โบนัสผู้ขอรับสิทธิ์ครั้งแรก (FCB) : โบนัสผู้ขอรับสิทธิ์ครั้งแรกเป็นรางวัลที่สามารถขอรับได้ใน Public Collection Book โดยผู้ใช้รายแรกที่อ้างสิทธิ์ในการสะสมจะได้รับ FCB ที่จัดสรรไว้ หลังจากนั้นผู้เดิมพันทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลนี้

Weighted Score (WS): คะแนนถ่วงน้ำหนักเป็นค่าตัวเลขที่กำหนดให้กับการ์ด ซึ่งในท้ายที่สุดจะวัดความสำคัญของการ์ดในคอลเลกชั่น และจึงเป็นจำนวนรางวัลที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทั้งนี้มีหลายปัจจัยในการกำหนดคะแนนถ่วงน้ำหนักของการ์ด เช่น ระดับความหายาก ความยากในการได้รับ เป็นต้น

คะแนนถ่วงน้ำหนักการ์ดที่ Stake ทั้งหมด: หมายถึง WS รวมของการ์ดที่เดิมพันทั้งหมดโดย Kollectors ทั้งหมดในชุดสะสม

Reward Pool : หมายถึงการจัดสรรให้กับผู้ใช้ที่เดิมพันรางวัล ชุดสะสมแต่ละชุดจะมีรางวัลรวมของตัวเอง และอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างจากชุดสะสมรางวัลอื่น ๆ เช่น กำหนดการแจกจ่าย จำนวนรวมของรางวัล เป็นต้น

อัตราโบนัสการ Stake (SBR) : อัตราโบนัสการปักหลักเป็นบัฟที่ Kollectors สามารถรับได้จากการ Stake KOL ร่วมกับ NFT ของตนเมื่ออ้างสิทธิ์ใน Public Collection Book Kollectors มีสิทธิ์จะได้รับอัตราโบนัสการปักหลักซึ่งจะทำให้ได้รับรางวัลมากขึ้นในท้ายที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ Stake $KOL

ทำงานอย่างไร?

เพื่อแสดงระบบการให้รางวัลของ Public Collection Book โปรดดูตัวอย่างการสะสมด้านล่างเพื่อดูระบบการให้รางวัลของ Public Collection Book และวิธีการคำนวณ

มาดูสูตรกันอีกครั้ง

มาแบ่งสูตรเป็นส่วน ๆ และแก้แต่ละส่วนกัน

FCB (โบนัสผู้อ้างสิทธิ์ครั้งแรก)

ก. FCB สำหรับการ์ดที่เรากำลังเดิมพันในสถานการณ์นี้ (EMMA) มี FCB 200 $KOL หากไม่มีใครอ้างสิทธิ์สล็อตนี้มาก่อน เราจะได้รับเงินดังกล่าว

ข. FCB = 200 $KOL

(คะแนนถ่วงน้ำหนักของการ์ดที่ Stake/ คะแนนรวมของการ์ดที่ Stake ทั้งหมด)

ก. คะแนนถ่วงน้ำหนักของการ์ดที่เราวางแผนจะเดิมพัน (EMMA) แสดงให้เห็นว่ามี WS ที่ 200 ซึ่งเป็นตัวเศษ

ข. ไม่มีสล็อตอื่นใดที่ผู้อื่นจะอ้างสิทธิ์ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนักของการ์ดที่เดิมพันรวมที่เราควรจะเดิมพันคือ 200 (Emma) และตัวส่วนคือ 200

ค. คะแนนถ่วงน้ำหนักการ์ดที่เดิมพัน / คะแนนถ่วงน้ำหนักการ์ดที่เดิมพันทั้งหมด = (200 /200) = 1

เงินรางวัลรายวัน

ก. สมุดสะสมแต่ละเล่มจะมีรางวัลรวมที่กำหนดไว้ ตามที่ระบุไว้สำหรับตัวอย่างและสถานการณ์ดังกล่าว จึงจะได้รับเงินรางวัลรวมรายวัน 100 $KOL

ข. เงินรางวัลรายวัน = 100 $KOL

อัตราโบนัสการเดิมพัน

ก. อัตราโบนัสการเดิมพันแตกต่างกันไปตามจำนวน KOL ที่เดิมพัน ในสถานการณ์นี้และสำหรับชุดสะสมแบบพิเศษนี้ เราได้เดิมพัน 1,000 KOL ด้วยอัตราโบนัสเดิมพัน 1%

ข. อัตราโบนัสการเดิมพัน = 1 + (อัตราโบนัสการเดิมพัน) = 1+ (0.01) = 1.01

เอามารวมกัน!

= 200 $KOL+ (200 / 200) x 100 KOL x 1.01

= 200 $KOL +(1 x 100 KOL) x 1.01

= 200 $KOL + 100 KOL x 1.01

= 200 $KOL + 101 KOL

= 301 $KOL

หากปัจจัยและตัวแปรทั้งหมดคงที่ โดยการเดิมพันการ์ดของเรา (EMMA) ในชุดสะสมนี้ เราจะสามารถรับรางวัล 301 $KOL ใน 24 ชั่วโมงแรก และมีสิทธิ์รับ 101 KOL ทุก 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ จนกว่าชุดสะสมจะรีเซ็ตใหม่ 

ช่องทางการติดตาม

Website / Twitter / Telegram / Medium

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

โอน BTC ออกจาก Exchange ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม ด้วย FTX

FREEDOM CARD | บัตรวีซ่าให้อิสระในการเติมเงินทุกที่ทุกเวลา

ข่าวต่อไป