Janet Yellen เรียกหน่วยงานด้านการเงินของสหรัฐฯ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับผลกระทบในอนาคตของ Stablecoins

Janet L. Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการที่จะเรียกประชุมคณะทำงานของประธานาธิบดีด้านการเงินหรือ PWG รวมถึงสำนักงานบัญชีกลางของสกุลเงินและ Federal Deposit Insurance Corporation เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เป็นไปได้เกี่ยวกับ stablecoins โดยการประชุมจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม

“การรวมตัวกันของหน่วยงานกำกับดูแล จะช่วยให้เราสามารถประเมินผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของ stablecoins และลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดต่อผู้ใช้ตลาดหรือระบบการเงิน  ซึ่งในแง่ของการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานด้านกฎระเบียบของภาคส่วนนี้จะต้องร่วมมือกันและการพัฒนาข้อเสนอแนะใด ๆ สำหรับหน่วยงานใหม่”

ในเดือนธันวาคม 2020 PWG ระบุว่าจะเริ่มตรวจสอบกฎระเบียบในปัจจุบันของ Stablecoin เพื่อระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

การประกาศการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น 2 วันหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ stablecoin ต่อหน้าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ  โดย พาวเวลล์ กล่าวว่าหาก Stablecoin เป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงิน ก็จำเป็นต้องมีกฎระเบียบ

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป