Credmark ประกาศ IDO ชนิดใหม่ด้วย LIQUIDITY SWAP DROP วันที่ 15 มิถุนายน ผ่านทาง Uniswap V3

Credmark ต้องการสร้างชุมชนสำหรับผู้เข้าร่วมการกำกับดูแลและผู้สนับสนุนการสร้าง data modeling โดยขั้นตอนแรกคือการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนจึงได้มีการเปิดตัว Credmark token (CMK) บน Uniswap v3 

เป้าหมายสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้คือ

  • เพื่อให้แน่ใจว่าโทเค็นจะได้อยู่ในมือของผู้ที่ต้องการเห็น Credmark ประสบความสำเร็จ และต้องการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าโทเค็นมีการกระจายอำนาจอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ครอบคลุมผลประโยชน์ของทุกคนในระบอบประชาธิปไตย 
  • เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดของแพลตฟอร์ม Credmark ที่กำลังจะมีขึ้น
  • เพื่อต้องการให้โทเค็นคงมูลค่าไว้ในช่วงแรกเริ่มที่มีสภาพคล่องต่ำ เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกต่าง ๆ มีอยู่สำหรับการเติบโตของมูลค่าและให้ผู้คนสามารถพึ่งพาคุณค่าของมันในขณะที่สร้างแบบจำลองข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เราต้องการให้มูลค่าสามารถรักษาไว้ได้ และค่อนข้างคาดเดาได้ ดังนั้นสมาชิกในชุมชนของเราสามารถพึ่งพาได้ในช่วงแรก
  • เพื่อต้องการกีดกัน front-running และแผนการ pump and dump

LBP (Liquidity Bootstrapping Pools) บน Balancer เคยมีประสิทธิภาพในการดึง permissionless distribution และ price discovery สิ่งนี้ทำได้โดยใช้กลไก falling price เพื่อค้นหาความต้องการของสาธารณชนสำหรับโทเค็น โดย LBP จะสร้างสินทรัพย์ที่หลังจากการเปิดตัวสู่สาธารณะแล้ว จะมีโครงสร้างสภาพคล่องต่ำและราคาผันผวน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับมีมโทเค็น แต่โครงการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นต้องการมูลค่าที่เชื่อถือได้

กลไก permissionless ของ Uniswap v3 ช่วยให้สามารถค้นหาราคา และกลไกการแจกจ่ายได้เหมือนกัน ช่วยขจัดความผันผวนได้อย่างราบรื่นและช่วยให้ค้นพบราคาในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิผล สิ่งนี้สามารถรับประกันได้ว่า CMK ในระยะเริ่มแรกนั้นจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพและ stable (USDC) โดยสิ่งนี้ให้ความน่าเชื่อถือสำหรับชุมชนของผู้ร่วมโครงการในระยะยาว นี่คือเหตุผลที่เราเปิดตัวโทเค็น CMK ของ Credmark เป็น LSD ซึ่งเป็น Liquidity Swap Drop

ในตอนท้ายของ IDO เราจะมีการค้นพบราคาที่ถูกต้อง , การสนับสนุนราคาระยะกลาง , การกระจายในวงกว้าง และ front-running ที่น้อยที่สุดด้วย upfront costs ที่ต่ำ

CMK

CMK เป็นสินทรัพย์ที่มี supply จำกัด 100 ล้านโทเค็น โดย circulating supply ในขั้นต้นจะรวมเฉพาะ Public Distribution เท่านั้น ส่วนชุดอื่น ๆ จะเป็นดังนี้

ดังที่แสดงไว้ในภาพประกอบ circulating supply จะถูกแจกจ่ายอย่างช้า ๆ ตลอดช่วงหลายปีต่อจากนี้ และ Community Treasury จะไม่ว่างเปล่าจนหมด

รายได้จากแพลตฟอร์มของ Credmark จะถูกฝากบางส่วนไปใน Community Treasury ซึ่งการทำงานนี้ได้อธิบายไว้ในเอกสาร whitepaper

UNISWAP V3

Uniswap v3 เป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนสำหรับ liquidity providers ในขณะที่การใช้งาน swap นั้นค่อนข้างง่าย โดยการอัปเดตล่าสุดของพวกเขาช่วยให้การเปิดตัวสาธารณะสำหรับโทเค็นของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องมีเงินทุนเริ่มต้นจำนวนมากในส่วนของโครงการ 

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนโทเค็นที่มากขึ้นตามกำหนดเวลาทำให้แรงกดดันลดลง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของการค้นพบราคา โดยมีช่วงของสภาพคล่องที่ช่วยให้ราคาสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวได้ แต่ก็ช่วยลดความผันผวนได้โดยการลดช่วงสภาพคล่องที่ต่อเนื่องกัน และแรงกดดันด้านราคาที่แคบก็จะช่วยให้นักเก็งกำไรสามารถกำหนดราคาได้ และเพื่อให้สมาชิกชุมชนสามารถหลีกเลี่ยงการถูก dump ได้อย่างน่าเชื่อถือ

เราจัดให้มีสภาพคล่องในหลายขั้นตอน โดยจะเป็นเฟสเดียวที่เราจัดเตรียมใน initial pool และ liquidity position ที่สอดคล้องกัน จากนั้นเราจะเริ่มลดสภาพคล่องลงในช่วงสามวัน สุดท้ายจะทำการล้างข้อมูล จากนั้นโทเค็นจะสามารถซื้อขายได้ใน decentralized market

ระยะที่ 1: INITIAL LIQUIDITY

การจัดสรร initial pool นี้มีช่วงตั้งแต่ 0.10 ถึง 10.00 USDC โดยสิ่งนี้จะให้ผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้ 100x แม้ว่าเราจะกำหนดราคาเริ่มต้นเป็นราคา presale ที่ 0.35 โดยเพิ่ม 200190 USDC และ 1M CMK และกำหนดค่าธรรมเนียมที่ 1% เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่มากเกินไป

ช่วง initial liquidity จะเป็นช่วง 2 ชั่วโมงที่มีความผันผวนมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย เราคาดว่าราคาจะผันผวนในช่วงนี้ดังนั้นเพื่อลดความผันผวนในระยะยาว เราจะใช้ initial liquidity ในช่วงหลายชั่วโมงแรกด้วย targeted ranges ที่มากขึ้น

ระยะที่ 2: LIQUIDITY DROPS

ทุกๆ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วัน Credmark จะทำการลดสภาพคล่องที่ 250k CMK รวมเป็น 9 ล้าน CMK โดยสิ่งนี้จะปลดปล่อย CMK 10 ล้านสำหรับ public distribution สู่ตลาด

Liquidity Drop จะดำเนินการใน 2 ขั้นตอน

สภาพคล่องลดลง ขั้นตอนที่หนึ่ง: The Swap

Credmark แลกเปลี่ยน 130k CMK สำหรับ USDC จาก position สิ่งนี้จะบังคับให้ราคาลดลงตามสัดส่วนกับสภาพคล่องที่มีอยู่ในช่วงราคานั้น 

ตัวอย่างเช่น หากราคาของ CMK ปัจจุบันอยู่ที่ 1 USDC และ 130k CMK เป็นเปอร์เซ็นต์ของ position value ทั้งหมด ก็จะบังคับให้ราคาลดลง รายได้จากการแลกเปลี่ยนนี้เทียบเท่ากับปริมาณสภาพคล่องตั้งแต่ 1 ถึง 0.97 USDC 

Credmark ได้ซื้อ 130k CMK ที่ 0.97 USDC ลบด้วยค่าธรรมเนียม Uniswap (1% ของมูลค่า swap) รวมเป็นเงินประมาณ 125k USDC

เรามี CMK เหลือ 120k จาก 250k เริ่มต้นของการดรอปนี้

ตอนนี้เราได้เพิ่ม CMK อีก 130k ให้กับ circulating supply โดยการเพิ่ม supply ภายใน range ใหม่ แต่เราจะใช้เงินที่ได้รับเหล่านี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงและจูงใจให้ค้นพบราคาที่ถูกต้องได้อย่างไร

สภาพคล่องลดลง ขั้นตอนที่สอง: ตำแหน่งใหม่

Credmark ใช้เงิน USDC จากเว็บเทรด และเพิ่มสถานะสภาพคล่องใหม่ด้วย 120,000 CMK ขยาย lower และ upper ให้เท่าๆ กัน โดยกำหนดความกว้างน้อยกว่าความกว้างของแถบก่อนหน้าเล็กน้อย ซึ่งความกว้างเหล่านี้เริ่มต้นที่ ~14.2x และลดลงเป็น ~2.5x

ในตัวอย่างของเรา เราต้องการเพิ่มตำแหน่ง 120,000 CMK ที่เหลือของเราและค่า swap ที่ 125k USDC ราคาคือ 0.97 USDC ดังนั้นเราจึงเลือก 14.2x และจัดไว้ที่ราคาปัจจุบัน โดยในกรณีนี้ ช่วงของเราคือ 0.25 -> 3.28

สิ่งนี้จะสร้างแนวรับด้านราคา โดยการจัดหาสภาพคล่องที่มากขึ้นโดยเน้นที่ราคาใหม่ ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันที่ลดลงในรูปแบบของสวอป โครงสร้างสภาพคล่องที่เราลงท้ายด้วยจะแสดงเส้นโค้งที่รองรับราคาที่ค้นพบในช่วงสามวัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเปิดตัวสามวัน เราจะมี liquidity curve ที่จะมีลักษณะเช่นนี้ โดยมีราคาแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ตรงกลาง 

curve นี้ทำให้ราคาโทเค็นของเรามีเสถียรภาพรอบจุดสูงสุดของ curve, และบังคับใช้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง

หลังจาก Liquidity Drop แต่ละครั้งจะมี USDC เหลืออยู่เล็กน้อย สามารถใช้เพื่อลดความพยายามในการ frontrunning ดำเนินการขั้นตอนการ cleanup หรือแก้ไข rounding errors ใน Liquidity Drops ในอนาคต ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Credmark

ขั้นตอนที่ 3: การล้างข้อมูล

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสามวัน เราจะเหลือสถานะ initial liquidity ที่ช่วยให้ราคาสูงขึ้นและต่ำกว่าที่เราต้องการ ดังนั้น เราจะลบตำแหน่งโทเค็น 1M เริ่มต้น (ตอนนี้จะแคบกว่า 9M CMK ในราคาอื่น) และสร้าง liquidity position อีก 1M CMK อีกตำแหน่งหนึ่งที่ช่วยให้ราคาเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างเกิน curve ตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถรับเงิน USDC จำนวนเล็กน้อยจากตำแหน่งและเสริมความแข็งแกร่งของ curve ได้อย่างเหมาะสม

ในช่วงหลายเดือนหลังการเปิดตัว เราได้เปลี่ยนแถบที่แคบลงและไม่เกี่ยวข้องกับราคาขึ้นและลง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการและปรับปรุงประสิทธิภาพเงินทุน หรือใช้เพื่อสร้าง DEX อื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา

ประโยชน์ของวิธีนี้

การสนับสนุนราคา

เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์จำนวนมากดังกล่าวอยู่ใน Uniswap position กลยุทธ์นี้จึงสร้าง semi-stable asset ที่เกี่ยวข้องกับ USDC ในระยะกลาง สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในกรณีของเราโดยมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาของเรากับราคาของ USDC เนื่องจาก USDC มีเสถียรภาพ ราคาของ CMK จึงทรงตัว 

สิ่งนี้เหมาะสมสำหรับปีแรกของโทเค็นของเรา เนื่องจากโปรเจ็กต์ในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับทั้งการขึ้นของราคา และการลดของราคา ทั้งสองอย่างนี้อาจเป็นเหตุการณ์ที่ลำบากสำหรับโครงการบล็อคเชน 

ราคาจะมีความผันผวนที่ขอบของ liquidity curve มากกว่าที่จุดศูนย์กลาง ช่วงราคาเหล่านี้อาจต้องปรับเปลี่ยนตามเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการสร้างค่าธรรมเนียมระยะยาว และเพื่อป้องกันแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นจากการ break เข้าสู่ช่วง Sustainable Pricing

การค้นพบราคา

เหตุผลที่ balancer LBP ถือเป็นเหมือนกับมาตรฐานทองคำสำหรับการค้นพบราคาก็คือแรงกดดันที่โครงสร้างน้ำหนักลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการแลกเปลี่ยนสภาพคล่องของเรา และให้เงินกลับเข้าสู่ position แรงกดดันขาลงจะเกิดขึ้นโดยไม่มี initial volatility downward และเสริมแรงให้กับ narrowing price support ในแต่ละชั่วโมง 

การบรรเทา FRONT RUNNING

Front running จะถูกกีดกันใน LSD โดย 

  • การรักษาเสถียรภาพของ price curve
  • ขีดจำกัดการ swap ของ Uniswap  
  • ค่าธรรมเนียมสูงสำหรับการซื้อขายความถี่สูง  

การแจกจ่าย

การเปิดตัวสู่สาธารณะประเภทนี้ไม่เป็นที่รู้จัก แต่คาดว่าจะคล้ายกับ LBP เนื่องจากมีการค้นพบราคาที่ใกล้เคียงกันและกรอบเวลาที่ยาวนาน 

เวลา

Liquidity Swap Drop ของเราถูกกำหนดให้เริ่มในวันที่ 15 มิถุนายน เวลาเที่ยงวันของสหรัฐฯและดำเนินการเป็นเวลา 72 ชั่วโมง หากคุณต้องการเข้าร่วม โปรดเข้าร่วม telegram หรือ discord เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน , ดู live AMA , และเข้าร่วมในกิจกรรม virtual social events ตลอดระยะเวลาของการเปิดตัว

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

โอน BTC ออกจาก Exchange ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม ด้วย FTX

FREEDOM CARD | บัตรวีซ่าให้อิสระในการเติมเงินทุกที่ทุกเวลา

ข่าวต่อไป