จุดเริ่มต้นที่สำคัญของ Cere Network ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูล

การใช้งานและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวได้กลายมาเป็นจุดสำคัญที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งผู้ใช้ต้องการความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับการปกป้องโดยสถาบันและธุรกิจต่างๆ

การตรวจสอบด้านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นแนวโน้มขนาดใหญ่ที่จะคงอยู่ในอนาคตอันใกล้ และเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

Cere Network ในฐานะที่เป็นเครือข่าย decentralized, interoperable blockchain และทำงานร่วมกันได้ในระดับองค์กร อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการมีบทบาทสำคัญในการปกป้องข้อมูลและพื้นที่กรอบการกำกับดูแลสำหรับลูกค้าระดับองค์กรผ่าน Cere Decentralized Data Cloud (Cere DDC) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรอบการกำกับดูแลการปกป้องข้อมูล

ยุโรปเป็นผู้นำในการควบคุมการปกป้องและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการให้การยืนยันและการปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ในปี 2016

GDPR ได้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ในการใช้กรอบกฎหมายกำกับดูแลข้อมูลในเวอร์ชันของตนเอง เช่นในแคลิฟอร์เนียที่มี California Consumer Protection Act (CCPA)

เมื่อเร็ว ๆ นี้สหภาพยุโรปได้เสนอกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่สำคัญอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งพยายามกำหนดกรอบมาตรฐานเพิ่มเติมสำหรับการแบ่งปันและนำข้อมูลส่วนบุคคลกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านข้อมูลที่ยิ่งใหญ่กว่า  ซึ่งเฟรมเวิร์กใหม่นี้พยายามที่จะเพิ่มการนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่เพื่อสนับสนุนบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย AI ตลอดจนสนับสนุนแนวคิดในการใช้ “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” โดยการเปิดใช้ “ข้อมูลมากขึ้นและข้อมูลที่มีคุณภาพดี” เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเช่นการวินิจฉัยโรคที่ดีขึ้น และการปรับปรุงบริการสาธารณะ

Cere Solution

Cere Network จะช่วยให้ลูกค้าองค์กรมีความคล่องตัวและดำเนินการภายในกรอบการกำกับดูแลข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นในระดับองค์กรและเป็นระบบคลาวด์ Cere Network ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลข้อมูลอย่างจริงจังซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบองค์กรตามมาตรฐานข้อมูลภายใน และนโยบายที่ควบคุมข้อมูลด้วยการใช้งานโปรโตคอลการกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพบน Cere ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะมีความสอดคล้อง น่าเชื่อถือ และไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกบุกรุก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cere DDC ช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจข้อมูล เช่น การจัดการความพร้อมใช้งาน , ความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบองค์กร เรามองว่าพื้นที่นี้เป็นวิธีการเฉพาะที่ Cere Network และ Cere DDC สามารถช่วยให้ลูกค้าระดับองค์กรปรับตัวให้เข้ากับกรอบการกำกับดูแลและการปกป้องข้อมูลใหม่เหล่านี้

Trustless Data Sharing

หนึ่งในความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่สำคัญของสหภาพยุโรปฉบับใหม่คือวิธีการแบ่งปันข้อมูลกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้แสดงถึงกรอบการทำงานในการแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลซึ่งหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่การพิจารณาความเป็นส่วนตัวอาจหยุดยั้งการนำกลับมาใช้ – เช่นเดียวกับข้อมูลอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือที่มีความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์

Cere จะใช้เทคนิคการประมวลผลแบบหลายฝ่ายเช่นการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ เพื่อให้การทำงานร่วมกันแบบกระจายอำนาจโดยไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่ควบคุมความเป็นส่วนตัวให้ฝ่ายที่วิเคราะห์ (บางส่วน) ข้อมูล การเรียนรู้แบบรวมศูนย์เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของอัลกอริทึมบนอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอำนาจหลายเครื่องที่เก็บตัวอย่างข้อมูลในเครื่องโดยไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยน  สิ่งนี้แตกต่างจากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมที่ต้องอัปโหลดชุดข้อมูลในเครื่องทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

เทคนิคการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ที่ Cere นำมาใช้ช่วยให้หลายคนสร้างโมเดล machine learning ที่ใช้ร่วมกันและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ทำให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเทคนิคล่าสุดของ machine learning และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้อย่างเต็มที่

การนำข้อมูลกลับมาใช้ในภาครัฐ

ข้อเสนอการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปยังระบุแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำข้อมูลกลับมาใช้ในภาครัฐ:

“สำหรับหน่วยงานภาครัฐอาจมีข้อกำหนดทางเทคนิค (เช่น encryption หรือการไม่เปิดเผยตัวตน) แนบมากับข้อมูลเองหรือข้อ จำกัดในการประมวลผลเพิ่มเติม (เช่นกำหนดให้เกิดขึ้นใน“ โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะที่ดำเนินการและดูแลโดยภาครัฐ”) เช่นกัน เป็นข้อตกลงการรักษาความลับที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งผู้ใช้ต้องมีการลงนาม”

Cere DDC สามารถช่วยให้ลูกค้าองค์กรในภาครัฐมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใหม่ ๆ เหล่านี้ โดยข้อมูลลูกค้าที่จัดเก็บบน Cere Network ได้รับการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ผ่านการเข้ารหัส RSA ที่ปลอดภัยและแบ่งพาร์ติชันตามเอนทิตีขององค์กรด้วยระบบการจัดการข้อมูลประจำตัวที่ทันสมัย  ข้อมูลแอปพลิเคชันเชื่อมโยงกับ ID ที่ไม่ระบุตัวตนแบบสุ่ม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยมีเฉพาะผู้ใช้และเอนทิตีที่มี private key ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสและยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลของตนเองได้

ข้อมูลของภาครัฐใด ๆ ที่ถูกนำขึ้นสู่ระบบนิเวศของ Cere เช่น Cere Data Science Marketplace จะถูกเข้ารหัสและไม่ระบุตัวตนโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ตามมาตรฐานและอนุญาตให้ Cere Network Hub เชื่อมต่อ data silo ที่แยกไว้ก่อนหน้านี้ในรูปแบบที่สอดคล้องและปลอดภัย

การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

กรอบการทำงานใหม่ที่เสนอ ได้เรียกร้องให้บริษัทและสถาบันต่างๆจัดหาวิธีที่เป็นระบบระเบียบในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม / สาธารณะ เช่นการช่วยเหลือการวิจัยเกี่ยวกับโรคที่หายากหรือการช่วยให้เมืองสามารถเคลื่อนย้ายแผนที่เพื่อจุดประสงค์เช่นการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเมืองผ่านพื้นที่ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ ผู้บริโภคจะสามารถควบคุมข้อมูลของตนได้มากขึ้นและตัดสินใจในระดับรายละเอียดว่าใครจะเข้าถึงข้อมูลของตนได้และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลลูกค้าบน Cere Network ได้รับการเข้ารหัสและไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์และ Cere ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมวิธีการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ โดย Cere Network จะใช้แอปพลิเคชัน Decentralized Data Viewer ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงเพื่อดูและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านแอพพลิเคชั่น Decentralized Data Viewer โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ในขั้นสุดท้ายในข้อมูลของตนเองและสามารถส่งออก ลบ อนุญาต ยกเลิก การใช้ข้อมูลของพวกเขาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะแพร่กระจายไปยังต้นทางโดยอัตโนมัติทั่วทั้งเครือข่าย

ภายในระบบนิเวศของ Cere ลูกค้าจะสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับหน่วยงานประเภทต่างๆเช่นธุรกิจส่วนตัวที่แสวงหาผลกำไรหรือสถาบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลโดยรวมที่เป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันสำหรับการวิจัยทางการแพทย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ  องค์กรเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายที่อยู่ด้านข้างบนสุดของ Cere Network และการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าสามารถรวมเข้ากับ Cere DDC และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ภายใน Cere Network ได้อย่างราบรื่น

ตัวกลางข้อมูลที่เป็นกลาง

ข้อเสนอดังกล่าวเรียกร้องให้มีการสร้างผู้ไกล่เกลี่ยข้อมูลที่เป็นกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลอย่างยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย นายหน้าหรือตัวกลางข้อมูลเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการแบ่งปันข้อมูลจะดำเนินการในลักษณะที่สิทธิของผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและพวกเขามีทางเลือก หนึ่งในผู้ไกล่เกลี่ยข้อมูลที่เสนอคือ European Data Innovation Board ซึ่งจะพยายามรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้าด้วยกันทั่วทั้งประเทศสมาชิก

Cere Network ได้รับการจัดโครงสร้างเพื่อให้ทำงานได้ดีกับหน่วยงานตัวกลางข้อมูลเหล่านี้ และในความเป็นจริงก็มีการดำเนินงานในบทบาทตัวกลางข้อมูลที่เป็นกลางที่คล้ายคลึงกันภายในระบบนิเวศของ Cere Foundation

Cere Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Cere โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นสื่อกลางระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์ของชุมชน และทำให้มั่นใจได้ว่าความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและผลประโยชน์จะได้รับการแก้ไขอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อที่จะทำภารกิจนี้ Cere Foundation จะมีการดำเนินงานใรสองด้านคือ: หนึ่งคือการตอบสนองความต้องการของ Cere Core DAO ที่ให้บริการทุกคนในรูปแบบที่กระจายอำนาจและ trustless และสอง สำหรับการส่งเสริมพันธมิตรขององค์กรและตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา

Cere Foundation จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ข้อมูลระหว่างลูกค้า องค์กร และผู้บริโภคภายในระบบนิเวศของ Cere นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานแนวหน้าสำหรับการเชื่อมต่อกับหน่วยงานคนกลางข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นกลางในนามของ Cere Network ซึ่งเป็นวิธีในการรับข้อเสนอแนะร่วมกันจากภายนอก

สรุป

เนื่องจากกรอบการกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลใหม่ได้รับการเสนอและนำไปใช้ทั่วโลก Cere Network พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าล่าสุดในการประมวลผลข้อมูลและ trustless data และdkiกระจายอำนาจสำหรับลูกค้าระดับองค์กร และด้วยเหตุนี้จึงจัดการกับปัญหาที่สำคัญของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลภายใน การปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแล

เกี่ยวกับ Cere Network

Cere Network เป็นแพลตฟอร์ม data cloud แบบ decentralized แห่งแรกที่สอดคล้องกับ Polkadot ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการรวมข้อมูลบริการและการทำงานร่วมกันของข้อมูล แ ม้ว่าบล็อกเชนขององค์กรส่วนใหญ่จะเป็นเพียง distributed ledger แต่แพลตฟอร์ม Cere DDC ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศ  การควบคุมเป้าหมายที่คล้ายกันกับแพลตฟอร์มคลาวด์เช่น Snowflake แพลตฟอร์ม DDC ของ Cere นำเสนอในระดับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแบบกระจายอำนาจ ความคล่องตัวของข้อมูลและการทำงานร่วมกันของข้อมูล

Cere Network ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารจาก Amazon, Twitch, D-Link และ Bebo Cere ได้รับการสนับสนุนจาก Binance Labs, Arrington XRP Capital, Fenbushi Capital และ Neo Global Capital และอื่น ๆ บริษัท มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกโดยมีสำนักงานในนิวยอร์กอัมสเตอร์ดัมและเบอร์ลิน 

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน

MOST POPULAR