ก.ล.ต. เผยผลเฮียริ่งเบื้องต้น! พบส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับคุณสมบัติผู้ลงทุนทั้งฐานะการเงินและความรู้

นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยในงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดมุมมองกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโทฯ” ว่า ผลการจากเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในระยะที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.นำเสนอ โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติด้านฐานะของผู้ลงทุน แต่ ก.ล.ต.ยังจะเปิดรับฟังความเห็นต่อไปเพื่อรวบรวมผลมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม

สำนักงานก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นฯ (เฮียริ่ง) ไปตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.64 และจะสิ้นสุดการเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 27 มี.ค.นี้ โดยที่ผ่านมาได้มีการส่งความคิดเห็นมาแล้วจำนวน 6,819 ราย ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย แต่เมื่อแยกไปตามความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ให้ต้องมีคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน จะไม่เห็นด้วยเลย

นอกจากนี้ นอกจากความเห็นที่ส่งเข้ามาแบบเป็นทางการแล้ว ทางสำนักงานก.ล.ต.ก็อยากจะเก็บรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงได้ไปรวบรวมในโพสต์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 42 โพสต์ รวมได้ 9,618 ความคิดเห็น และส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต.จัดสัมมนาออนไลน์ในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งแรกในวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเจาะลึกมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และตัวแทนในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นการเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีโจทย์หลักอยู่ 2 ด้าน ประกอบด้วย

1.การกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ให้ต้องมีคุณสมบัติด้านฐานะการเงินและด้านความรู้

2.การกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test)ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ทาง ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นมาแล้วเกือบ 1 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.64 และจะเปิดรับความความคิดเห็นฯ ต่อไปจนถึงวันที่ 27 มี.ค.นี้ เวลา 24.00 น. ซึ่งขณะนี้มีส่งความเห็นเข้ามาที่ ก.ล.ต.แล้วกว่า 7,000 กว่าความเห็น โดย ก.ล.ต.จะรวบรวมข้อเท็จจริงจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นฯเสนอต่อคณะกรรมการก.ล.ต.ในการประชุมครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

“เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจาก พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการก.ล.ต. รวมทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งสำนักงานก.ล.ต. เป็นเพียงผู้รวบรวมความคิดเห็น เพื่อไปเสนอยังคณะกรรมการก.ล.ต. พิจารณาต่อไป” นางสาวรื่นวดี กล่าว

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป