[รีวิว] Grid Trading คืออะไร ทำความรู้จักระบบ Bot เทรดทำกำไรอัตโนมัติของ Binance Futures

Grid Trading คืออะไร?

Grid trading  เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์บน Binance ที่ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้โดยการวางชุดคำสั่งซื้อ long และ short ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในราคาที่กำหนด  ด้วยวิธีนี้จะเป็นการสร้าง  trading grid  โดยจะทำได้ดีที่สุดในตลาดที่ผันผวนเมื่อราคามีความผันผวนในช่วงเวลาที่กำหนด  ด้วยการดำเนินการ buy order ที่ต่ำโดยอัตโนมัติซึ่งจะสอดคล้องกับ sell order ที่ระดับสูง ซึ่งจะรับประกันผลกำไรในแต่ละครั้งเมื่อราคาขายสูงกว่าราคาซื้อในระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาแบบ sideways ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด

ขณะนี้การซื้อขาย Binance Grid มีอยู่ใน USDⓈ-M Futures โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งและตั้งค่า grid parameters เพื่อกำหนดขีดจำกัด upper และ lower ของ Grid และจำนวนของ Grid  โดยเมื่อสร้าง Grid แล้วก็จะใช้การคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อเปิดใช้งานระบบจะซื้อหรือขายคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเรียกใช้คำสั่ง stop-loss หรือ take-profit ตามการลงทุนทั้งหมดหารด้วยจำนวน Grid  และเพื่อล็อคผลกำไร Grid จะถูกสร้างขึ้นเป็น sell limit order ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันเสมอและ buy limit order ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน (หากคำสั่ง  limit order มีราคาเหมือนกับราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งจะถือเป็น buy limit order โดยค่าเริ่มต้น) ยิ่งช่วงราคาที่กำหนดมีความผันผวนบ่อยเท่าไหร่กำไรก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

คำเตือนความเสี่ยง

Grid trading  เป็นเครื่องมือการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน โดยการใช้ Grid trading จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณและความเสี่ยงของคุณเอง  จึงขอแนะนำว่าผู้ใช้ควรอ่านและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน Grid Trading และทำการควบคุมความเสี่ยงและการซื้อขายอย่างมีเหตุผลภายในความสามารถทางการเงินของคุณ

จะเริ่ม Grid Trading ได้อย่างไร?

แบบเว็บ: หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ที่อินเทอร์เฟซ USDⓈ-M Futures trading ให้คลิก ‘Grid Trading’ เพื่อเข้าสู่หน้าการซื้อขายแบบ Grid

แบบมือถือ: ไปที่ Futures แล้วเลือกซื้อขาย USDⓈ-M Futures Futures คลิกที่มุมขวาบนแล้วเลือก ‘Grid Trading’ (จะมีในเร็ว ๆ นี้)

หน้าการตั้งค่าการซื้อขาย

เลือก symbol ที่คุณต้องการใช้กลยุทธ์ , ตั้งค่าพารามิเตอร์ grid , คลิกสร้าง จากนั้นยืนยันเพื่อเริ่มการซื้อขายแบบ grid

โปรดทราบว่าสถานการณ์ดังต่อไปนี้อาจทำให้การสร้าง grid ล้มเหลว:

 1. เมื่อคุณกำลังเรียกใช้การซื้อขายแบบ grid บน symbol
 2. เมื่อคุณมี open orders หรือ  positions บน symbol
 3. เมื่อคุณอยู่ในโหมด hedge position โปรดปรับเป็นโหมด one-way
 4. เมื่อคุณใช้เกินขีดจำกัด ปริมาณการทำงานทั้งหมดและ  limit triggered grid trading คือ 10

กลไกการซื้อขายแบบ grid

 1. Grid Trigger (อุปกรณ์เสริม)
 2. โครงสร้างเริ่มต้น
 3. ตำแหน่งที่ว่าง
 4. Grid Update
 5. หยุดทริกเกอร์ (ไม่บังคับ)
 6. การยกเลิก

1. Grid Trigger (อุปกรณ์เสริม) ตั้งค่าพารามิเตอร์ 10, 11 โดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเริ่ม grid limit orders ทันทีหรือเลือกที่จะทริกเกอร์เมื่อราคาตลาดถึงค่าที่กำหนด โดย grid orders จะถูกทริกเกอร์เมื่อประเภทราคาทริกเกอร์ที่เลือก (Last price หรือ Mark price) สูงขึ้นหรือต่ำกว่าราคาทริกเกอร์ที่คุณป้อน

2. โครงสร้างเริ่มต้น ตั้งค่าพารามิเตอร์ 1, 2, 3, 4, 6

โครงสร้างเริ่มต้นคือการกำหนดชุดของระดับราคา ตามราคาตลาดล่าสุด (ซื้อขายราคากลาง) วาง sell limit orders ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด และ buy limit order ที่มีราคาต่ำกว่า ราคาตลาดและรอให้ราคาถูกทริกเกอร์

โปรดทราบว่าจำนวน limit orders คือจำนวน grid +1 ในเวลาที่สร้างครั้งแรก เนื่องจากไม่มี positions โดยหนึ่งในนั้น (ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดล่าสุด) คือ opening order ครั้งแรกที่รอดำเนินการ

3. ตำแหน่งที่ว่าง การเปิด position คือการรอให้ตลาดผันผวนไปยังจุดราคาที่ใกล้ที่สุดและซื้อขายหลังจากการ initial construction  โดยไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการพิเศษสำหรับกระบวนการนี้

4. Grid Update หมายความว่าทุกครั้งที่มีการแตะ price point กล่าวคือมีการเติมเต็ม limit order ทำให้ grid limit order จะมีการอัปเดต  โดยราคาของคำสั่งที่ดำเนินการล่าสุดจะเป็นราคาที่เว้นว่างไว้เสมอจากนั้นคำสั่ง buy หรือsell limit orders จะถูกเติมเต็มอีกครั้งตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจำนวน limit orders ใน grid จะยังคงอยู่ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ราคาตลาดเริ่มต้นคือ 10010 และ grid limit price ในแต่ละหน่วยคือ:

สมมติว่าราคาลดลงถึง 10,000 และ buy order ถูกดำเนินการ open position เริ่มต้นและ grid limit order จะกลายเป็น:

ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1,0100 และ sell order ถูกดำเนินการ และ grid limit orders ได้รับการอัปเดตดังนี้:

เมื่อราคาลดลงเหลือ 9900 และมี sell orders สองคำสั่งถูกดำเนินการ grid limit orders จะอัปเดตดังนี้:

5. หยุดทริกเกอร์ (ไม่บังคับ) ตั้งค่าพารามิเตอร์ 12

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะยุติการทำงานของ grid ด้วยตนเองหรือตั้งค่า Stop Trigger หมายความว่าเมื่อราคาตลาดสูงขึ้นเหนือ Stop_upper_limit หรือต่ำกว่า Stop_lower_limit นั่นคือตลาดไม่ได้มีการติดตามแนวโน้มที่แกว่งอีกต่อไป grid จะหยุดการทำงาน

6. การยกเลิก ตั้งค่าพารามิเตอร์ 13,14

ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมด และปิด position ทั้งหมดด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติหลังจากหยุด grid

เมื่อเปิดใช้งานยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมด ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ถูกเติมเต็มทั้งหมดโดยอัตโนมัติสำหรับ symbol เมื่อมีการหยุด grid  โดยเมื่อปิดทุก position เมื่อหยุดระบบจะปิด open position ทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน market price สำหรับ symbol เมื่อมีการหยุด grid

โปรดทราบว่าในระหว่างการทำงานของ grid สถานการณ์ต่อไปนี้จะทำให้ grid ยกเลิก:

1. ยุติ grid ด้วยตนเอง
2. มาร์จิ้นไม่เพียงพอ ทำให้บาง position ถูกเชำระบัญชีหรือไม่สามารถสั่งซื้อได้
3. ยกเลิก grid limit orders บางส่วนหรือทั้งหมดด้วยตนเอง
4. ปิด grid positions บางส่วนหรือทั้งหมดด้วยตนเอง
5. เมื่อมีการส่งมอบสัญญา การจัดส่งจะไม่มีอยู่อีกต่อไปและ grid strategy จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ ในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง ระบบจะลบ  limit orders ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติและชำระบัญชี position ที่เปิดอยู่

ระบบจะแจ้งให้ดำเนินการข้างต้นหาก grid กำลังทำงานอยู่ ดังที่แสดงด้านล่าง:

grid trading leverage ที่แนะนำคือต่ำกว่า 20 เนื่องจากเมื่อเลเวอเรจสูงเกินไป มาร์จิ้นที่ไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการปิด position หรือ opening order และทำให้ grid ถูกยกเลิก หากเลเวอเรจสูงกว่า 20x จะมีหน้าต่าง poop up เพื่อการยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนผู้ใช้

4. พารามิเตอร์การซื้อขายแบบ Grid

1. – เลือกสัญลักษณ์

– เลือกโหมด Cross/Isolated margin

– ปรับเลเวอเรจ

2. – Lower price เช่น Grid_lower_limit

– Upper price เช่น Grid_upper_limit

กำหนด lower price และ upper price ของ grid (ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากวาง grid order แล้ว) หากเกิน grid สูงสุดหรือต่ำสุด จะไม่มีการเปิด position เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากราคา BTC/USDT ปัจจุบันคือ 18000 ผู้ใช้จะตัดสินว่าราคาจะลดลงเมื่อสูงกว่า 19000 ในกรณีนี้ upper price สามารถกำหนดเป็น 19000 ได้หลังจากราคาถึง 19000 grid จะไม่เปิด  position อีกต่อไป

3. โหมด arithmetic / geometric (ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากวาง grid order แล้ว)

 • Arithmetic: แต่ละ grid มีความแตกต่างของราคาเท่ากัน โดย arithmetic grid จะแบ่งช่วงราคาจาก grid_lower_limit ถึง grid_upper_limit เป็น grid_count โดยราคาส่วนต่างที่เท่ากัน ความแตกต่างของราคาของแต่ละตารางคือ:

  price_diff = (grid_upper_limit – grid_lower_limit) / grid_count จากนั้นจึงสร้างช่วงราคาแบบต่างๆ: price_1 = grid_lower_limitprice_2 = grid_lower_limit + price_diffprice_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2

  price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)ที่ grid_upper_limit, n = grid_count

  ตัวอย่าง: Arithmetic grid_lower_limit = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, … (ราคาถัดไปสูงกว่าราคาก่อนหน้า 100)
 • Geometric : แต่ละ grid มีอัตราส่วนความแตกต่างของราคาเท่ากัน โดย geometric grid จะแบ่งช่วงราคาจาก grid_lower_limit ถึง grid_upper_limit โดยเป็น grid_count ตามอัตราส่วนราคาที่เท่ากัน คือ:

  price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count)

  ความแตกต่างของราคาของแต่ละ grid คือ:

  price_diff_percentage = ((grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count) – 1) * 100%

  จากนั้นจึงสร้างช่วงราคาแบบต่างๆ:

  price_1 = grid_lower_limit
  price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
  price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2

  price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
  ที่ grid_upper_limit, n = grid_count
  ตัวอย่าง: Geometric grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, … (ราคาถัดไปสูงกว่าราคาก่อนหน้า 10%)
 • Grid_count คือจำนวน limit orders (ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากวาง grid order แล้ว)

  ขั้นต่ำคือ 2 และสูงสุดคือ 149

  หมายเหตุ: ความแตกต่างของราคาต้องไม่น้อยกว่า  tick size มิฉะนั้นจะต้องปรับ Grid_count หรือ Grid upper/lower limit

  คำนวณอย่างไร?

  1. Arithmetic grid : price_diff = (grid_upper_limit – grid_lower_limit) / gridCount <tickSize
  2. Geometric grid : min_price_diff = grid_lower_limit * price_ratio <tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1 / grid_count)
 • กำไร / grid  (รวมค่าธรรมเนียม) โปรดทราบว่าหากกำไร / grid ต่ำกว่า maker commission ระบบจะแจ้งว่ากำไร grid ทั้งหมดอาจไม่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

  คำนวณอย่างไร? (กำไร / ตารางเป็นค่าประมาณและเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น)

  1. Arithmetic grid

  profit_per_grid_lower = [1+ (grid_upper_limit – grid_lower_limit) / (grid_count * grid_upper_limit)] * (1- commission%) ^ 2-1

  profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit – grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1

  ตัวอย่างเช่น: ช่วงราคา 1,000-2,000, Grid_count 10, คอมมิชชั่น 0.1%, ดังนั้นความแตกต่างของราคาแต่ละ grid คือ: (2000-1000) / 10 = 100, profit_per_grid_lower = ((2000 + 100) / 2000) × (1- 0.1%) × (1-0.1%) – 1 = 4.79%; profit_per_grid_higher = ((1000 + 100) / 1,000) × (1-0.1%) × (1-0.1%) – 1 = 9.78%

  2. Geometric grid:

  profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%

  ตัวอย่างเช่น: ช่วงราคา 1000-2000, Grid_count 10, คอมมิชชั่น 0.1%, อัตราส่วนราคาของแต่ละ grid คือ: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18% กำไร / grid = 107.18% -1-2 × 0.1% = 6.98%
 • Initial margin (ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากวาง grid order แล้ว)

  Initial margin = initial_value / leverage

  ผู้ใช้สามารถป้อนหรือลากแถบเลื่อนด้วยตนเอง (เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ลงทุนได้สูงถึง 100%,  Initial margin = percentage * margin balance) และจะต้องอยู่ในช่วงระหว่าง min_initial_margin และ margin balance

  min_initial_margin = minQty * sum (price) / (leverage * adjustment_coef)

  minQty: the minimum grid_qty

  Adjust_coef: ค่าเริ่มต้นปัจจุบันคือ 0.9 ซึ่งจะถูกปรับตามสภาวะตลาด
 • Total investment เช่น Initial_value (ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากวาง grid order แล้ว)

  Total investment = Initial margin * leverage

  หลังจากตั้งค่าเลเวอเรจแล้ว, minimum Initial_value = sum(price * minQty);the maximum Initial_value = margin * leverage
 • Qty/Order,เช่น. grid_qty

  grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
 • มาร์จิ้นบาลานซ์ที่มีอยู่ นั่นคือมาร์จิ้นบาลานซ์ของ USDⓈ-M Futures account
 • Trigger_type: Last price / Mark price (ไม่บังคับ สามารถแก้ไขได้ก่อนที่ grid จะถูกทริกเกอร์)

  1. Grid trigger type: เมื่อราคาสุดท้ายหรือ market pric ที่คุณเลือกถึงราคาทริกเกอร์ที่ตั้งไว้ grid จะเริ่มทำงาน
  2. Stop trigger type : เมื่อราคาสุดท้ายหรือ market pric ของ symbol ที่คุณเลือกถึงราคาบนหรือล่างที่ตั้งไว้ grid จะหยุดลง
 • Trigger_price (ไม่บังคับ สามารถแก้ไขได้ก่อนที่ grid จะถูกทริกเกอร์)

  grid orders จะถูกทริกเกอร์เมื่อราคาสุดท้าย / Mark price สูงขึ้นหรือต่ำกว่าราคาทริกเกอร์ที่คุณป้อน
 • Stop_upper_limit / Stop_lower_limit เช่น Stop loss top price / Stop loss bottom price (ไม่บังคับ สามารถแก้ไขได้ก่อนที่ grid จะถูกทริกเกอร์)

  1. Stop_upper_limit

  Stop Loss ราคาสูงสุด ควรสูงกว่า upper price , last price และ trigger price และเมื่อ market price ล่าสุดถึง Stop_upper_limit grid จะหยุดทำงาน

  2. Stop_lower_limit

  Stop loss ราคาต่ำสุด ควรน้อยกว่า  lower price , last price และ trigger price  เมื่อ market price ล่าสุดถึง Stop_lower_limit grid จะหยุดทำงาน
 • ยกเลิก Orders on Stop ทั้งหมด (ไม่บังคับ โดยจะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น สามารถแก้ไขได้ก่อนที่ grid จะถูกทริกเกอร์)

  เปิดใช้งานยกเลิก orders on stop เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จทั้งหมดสำหรับ symbol โดยอัตโนมัติเมื่อเส้น grid หยุด เมื่อปิดใช้งาน คุณสามารถยกเลิกทั้งหมดได้ด้วยตนเองหลังจากหยุด grid
 • ปิด Positions on Stop ทั้งหมด (ไม่บังคับ สามารถแก้ไขได้ก่อนที่ grid จะถูกทริกเกอร์)

  เปิดใช้งานการปิด Positions on Stop ทั้งหมด เพื่อปิด Positions ที่เปิดทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน market price สำหรับ symbol เมื่อ grid หยุด เมื่อปิดใช้งานคุณสามารถปิด Positions ทั้งหมดได้ด้วยตนเองหลังจากหยุด grid

* คำแนะนำ ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น การซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูง  กำไรในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลตอบแทนในอนาคต ยอดมาร์จิ้นทั้งหมดของคุณอาจถูกชำระบัญชีในกรณีที่ราคามีการเคลื่อนไหวมาก

5. วิธีตรวจสอบ Active Grid

เวลาเวลาสร้างกริด
Symbolสำหรับสัญญาใน grid trading ผู้ใช้สามารถคลิกที่เลเวอเรจที่แสดงถัดจาก Symbol เพื่อปรับเลเวอเรจของ grid
Initial MarginMargin ในขณะสร้าง grid
กำไรรวมกำไรทั้งหมด = กำไรจาก grid + PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กำไรรวม%ROI = กำไรรวม / initial_margin * 100%
กำไรจริงกำไรและขาดทุนจาก grid trading สำหรับ arithmetic grid type กำไรทั้งหมด = จำนวนคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ * กำไร / ตาราง – ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด
PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของออเดอร์ที่เปิดอยู่ ซึ่งคำนวณจาก Mark Price/ Last Price และผลตอบแทนจาก equity percentage
ระยะเวลาเริ่มจากการสร้าง grid เมื่อเวลาดำเนินการเกิน 1 วัน เวลาดำเนินการจะแสดงเป็น 1d2h9m เมื่อเวลาดำเนินการเกิน 1 ปี เวลาดำเนินการจะแสดงเป็น 1y1d2h9m โดยจะอัปเดตทุกนาที หากเวลาในการทำงานน้อยกว่า 1 นาทีจะแสดงเป็น –
Liq. ราคาโปรดดูการคำนวณ liquidation price
สถานะ GridNew: เมื่อสร้าง Grid แต่ไม่ถูกทริกเกอร์
Working: หลังจากที่ Grid ถูกทริกเกอร์

Adjust margin การปรับ Adjust margin จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในโหมด Isolated margin

การยุติ คลิกที่การยกเลิกเพื่อหยุดการทำงานของ grid ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่สำเร็จและปิดตำแหน่งทั้งหมดด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติหลังจากหยุด grid

เมื่อเปิดใช้งาน orders on stop ทั้งหมด ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการเติมเต็มทั้งหมดสำหรับ symbol โดยอัตโนมัติเมื่อหยุด grid  และเมื่อปิด positions on stop  ระบบจะปิด position ที่เปิดทั้งหมดโดยอัตโนมัติในราคาตลาดสำหรับ symbol เมื่อ  grid หยุด

ตรวจสอบรายละเอียด Grid

วิธีคำนวณ Margin ปัจจุบัน

position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)

present notional = max(abs(position_notional_value + open order’s bid_notional), abs(position_notional_value – open order’s ask_notional))

open order’s ask_notional=askNotional

open order’s bid_notional=bidNotional

 • Crossed margin:

Current margin = present notional / current leverage

 • Isolated margin:

Current margin=(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance*Abs: absolute value

Active Order

Active order จะแสดงคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ทั้งหมด (รวมถึง partial filled)

Buy orderbook : จัดเรียงตาม limit order price จากสูงไปต่ำ จากบนลงล่าง
Sell orderbook: เรียงตาม limit order price จากต่ำไปสูง จากบนลงล่าง

Completed orders

ผลรวมของ completed orders ทั้งหมด แต่ละธุรกรรมประกอบด้วยคู่ของคำสั่งซื้อและขายที่เกี่ยวข้อง ประเภทธุรกรรมคือ FILO (First In Last Out), โดยผลกำไรสามารถคำนวณได้จากคำสั่งซื้อและขายที่ตรงกันแต่ละคู่ และคำสั่งซื้อที่เหลือที่รอการจับคู่จะมี ผลกำไรแสดงเป็น –。

ค่าธรรมเนียม BNB commission จะแปลงเป็นสินทรัพย์มาร์จิ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ ณ เวลาที่ทำธุรกรรม

วิธีตรวจสอบประวัติ

คลิกที่แท็บประวัติ เพื่อตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม grid และดูรายละเอียดตารางและคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์

สถานะ Grid

ยกเลิก: สถานะหลังจากยกเลิก Grid ด้วยตนเอง

หมดอายุ: บังคับให้ยุติเนื่องจากเหตุผลด้านล่าง

1สั่งซื้อไม่สำเร็จ
2การยุติกลยุทธ์ด้วยตนเองสำเร็จแล้ว
3การวางหรือยกเลิกคำสั่ง {{symbol}} ด้วยตนเองทำให้
Grid หยุดลง
4Market price ถึง grid strategy stop loss price
5ตำแหน่งถูก  liquidated
6ถึงปริมาณ  open order สูงสุดแล้ว
7ยอดเงินในบัญชีมาร์จิ้นไม่เพียงพอ
8ราคาสั่งซื้อสูงเกินกำหนด
9ตลาดปิดหรือหยุดชั่วคราว
10ปิดตำแหน่งไม่สำเร็จ
11เกินค่าสัญญาสูงสุดที่อนุญาตที่เลเวอเรจปัจจุบัน

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป