150,000 BTC ของ Mt. Gox สำหรับการคืนเงินผู้ใช้ อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

มีการคาดเดากันมากขึ้นว่า 150,000 Bitcoin (BTC) จาก Mt. Gox จะสามารถย้ายได้ในวันที่ 15 ต.ค. แต่ก็มีหลายปัจจัยที่บ่งชี้ว่าสิ่งนี้ไม่น่าเป็นไปได้อย่างมาก

ระหว่างปี 2011 ถึง 2013 Mt. Gox สูญเสีย 850,000 BTC จากการโจมตีด้วยการ Hack ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin โดยมีรายงานว่ามีเงินเพียง 150,000 BTC ที่จะชำระคืนให้แก่ผู้ใช้ที่สูญเสียเงินจากการ Hack ครั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคมากมายที่ต้องเผชิญก่อนที่จะสามารถคืนเงินได้ โดยกระบวนการคืนเงินนั้นมีความล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 และการคืนเงินจะไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ Mt.Gox ได้ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ Mtgox.com อย่างเป็นทางการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งรับผิดชอบในการแจกจ่ายเงินคืนให้กับผู้ใช้เดิมกล่าวว่า ศาลแขวงโตเกียวได้ขยายกำหนดเวลาถึงวันที่ 15 ตุลาคม

จากเอกสารนี้ ทำให้นักลงทุนบางคนเชื่อว่าอาจทำให้ 150,000 BTC เคลื่อนไหว ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของตลาด แต่ก็ยังมีเหตุผลสำคัญ 2 ประการที่ผู้ดูแลจะยังไม่ย้าย Bitcoin ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

ประการแรก การขยายเวลาเกี่ยวข้องกับการยื่นแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ใช่การคืนเงิน BTC ซึ่งพูดง่าย ๆ ก็คือกำหนดเส้นตายในวันที่ 15 ตุลาคมนั้นเฉพาะสำหรับผู้ดูแลผลประโยชน์ในการนำเสนอแผน ไม่ใช่การคืนเงินให้กับนักลงทุน

ประการที่ 2 มีการขอขยายเวลาอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา และมีการออกคำสั่งที่เหมือนกันในเดือนมีนาคม 2020 และในเดือนเมษายน 2019 และได้รับการขยายกำหนดเวลามาตลอด

ดังนั้น 15 ตุลาคมจึงไม่ใช่กำหนดเส้นตายที่แท้จริงสำหรับการคืนเงินผู้ใช้ และผู้ดูแลมีความล่าช้าในกระบวนการหลายครั้งจากในอดีตที่ผ่านมา ทำให้จากปัจจัยทั้งสองนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่า 150,000 BTC จาก Mt. ผู้ดูแล Gox จะยังไม่เข้าสู่ตลาดในระยะสั้นนี้

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป