3 เหตุผล ทำไมต้องสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

วันนี้เรายอมรับกันแล้วว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิตเรา ไม่เพียงแค่การติดต่อสื่อสารหรือพฤติกรรมการเสพสื่อบันเทิงเท่านั้นที่เปลี่ยนไป แม้แต่ความต้องการเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินและการทำธุรกิจก็เปลี่ยนแปลง เราต้องการความปลอดภัยมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ไปจนถึงการได้รับข้อมูลประกอบการลงทุนและการตัดสินใจที่เท่าทันโลกมากกว่าที่เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) อย่างบล็อกเชน (Blockchain) และเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเศรษฐกิจโลกอนาคต

ท่ามกลางกระแสข้อมูลมหาศาลและความสงสัยสับสนของผู้คน เป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่า มีคนจำนวนน้อยมากที่มีความเข้าใจและมีความน่าเชื่อถือพอจะสื่อสารหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ ทั้งในระดับเอกชนและรัฐบาล ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หลายองค์กรที่สนใจจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ กลับไม่มีช่องทางสื่อสารกับผู้รู้ที่ไว้วางใจได้ ยิ่งไปกว่านั้น หลายบริษัทยังไม่เข้าใจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Association) จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลไปพร้อม ๆ กับการผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าว ผ่านการกระจายข่าวสารที่เชื่อถือได้ ไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนี่คือ 3 เหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมองค์กรของคุณถึงควรร่วมงานกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย”

1. การผนึกกำลังของสื่อ

ปัจจุบันสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีสมาชิกและเป็นพันธมิตรกับสื่อที่ทรงอิทธิพลในวงการบล็อกเชนจำนวนมาก อาทิ Bitcoin Addict Thailand, Blockchain Review, Coinman, Siam Blockchain, Blockchain Mountain, Bit Investment เป็นต้น การรวมตัวกันของนักสื่อสารที่มีประสบการณ์และความสนใจในวงการนี้อย่างแท้จริงนี่เอง คือจุดแข็งสำคัญที่จะสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า ทุกความเคลื่อนไหวในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลรวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกหยิบยกมานำเสนอ หารือ และพัฒนาต่อยอดร่วมกันอย่างซื่อตรงและสร้างสรรค์ ถือได้ว่าเป็นการยืนยันพันธกิจของสมาคมฯ ในการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บุคคลและองค์กรในประเทศไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกไปจนถึงสังคมภายนอก

2. ความน่าเชื่อถือของบุคลากร

คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง Bit Investment

นอกจากความสามารถในการสื่อสารเรื่องบล็อกเชนแล้ว คณะกรรมการ ผู้ดำเนินการ รวมถึงที่ปรึกษาของสมาคมฯ ยังเป็นผู้ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในวงการ มีความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมทั้งด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจการจัดการ เทคโนโลยี กฎหมาย ไปจนถึงนโบายรัฐและเศรษฐกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาคมฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรเพียงพอที่จะให้คำปรึกษาและดูแลสมาชิกตลอดจนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตั้งแต่แนวทางการป้องกันและหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (Scam) ไปจนถึงแนวทางการดำเนินการธุรกิจยุคใหม่ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังมีแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยจะมีการจัดทำรายงานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

3. ประสบการณ์และผลงาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งมา สมาคมฯ และกลุ่มพันธมิตรได้สร้างแรงขับเคลื่อนในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยทั้งในระดับองค์กรและระดับสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานในรูปแบบออฟไลน์ เช่น งาน Blockchain Thailand Genesis 2018, Blockchain Thailand Genesis 2019, Blockmountain 2020 เป็นต้น รวมไปถึงการให้ความรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊คเพจ และช่องทางต่าง ๆ ทั้งของสมาคมฯ และกลุ่มสมาชิก โดยในปลายปี 2563 นี้ จะมีการจัดงาน Blockchain Thailand Genesis 2020 ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) ทั่วโลกเป็นครั้งแรก สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ต่อไป

Website: https://thaidigitalasset.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ThaiDigitalAssetAssociation/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป