ศาลยุติธรรมของไทย มีแผนที่จะสร้างระบบ Blockchain เพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ของศาลทั่วประเทศ ภายในปี 2021

สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งดูแลกว่า 90% ของศาลในประเทศไทยระบุว่า มีแผนที่จะย้ายบันทึกของศาลและข้อมูลการพิจารณาคดีอื่น ๆ ไปไว้ใน Blockchain ภายในปี 2021

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าเป็นหน่วยงานรัฐบาลแห่งแรกในโลกที่ถ่ายโอนบันทึกการพิจารณาคดีไปยัง Blockchain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานให้เป็นสากล โดยกำลังเตรียมพร้อมที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศาลเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมจะทำหน้าที่เป็นผู้ใช้และผู้ดูแลแพลตฟอร์ม

การประกาศ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “Thailand 4.0” ซึ่งพยายามส่งเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของพลเมือง คุณค่าด้านมนุษยธรรม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

นอกจากอีกสิ่งืั้เตรียมจะเปิดตัวภายในเร็ว ๆ นี้ก็คือการชําระค่าคัดถ่ายเอกสาร ค่าส่งคําคู่ความ ค่าเอกสารรับรองคดี รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านระบบที่สะดวกแก่ประชาชนทั่วไป เช่น การชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อให้การใช้บริการศาลยุติธรรมผ่านระบบออนไลน์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วนการดําเนินโครงการจัดให้มีระบบไบโอเมทริกซ์ เพื่อคัดกรองและยืนยันตัวบุคคลในคดีนั้น ได้เริ่มดําเนินการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการด้านงบประมาณ

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป