ก้าวต่อไปกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยในปี 2563 พร้อมเปิดตัวนายกสมาคมอย่างเป็นทางการ

เป็นความจริงที่ว่าสังคมและเศรษฐกิจไม่เคยหยุดนิ่ง ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพอ ๆ กับการตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริการและความปลอดภัยของธนาคารและสถาบันการเงิน รวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ เช่นการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชนและการระดมทุนในสกุลเงินดิจิทัล การแสวงหาความรู้ความเข้าใจจวบจนความร่วมมือระหว่างองค์กรไปจนถึงภาครัฐจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดพร้อมกับที่ทั่วโลกกำลังพัฒนาไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวิสาหกิจดังกล่าว หรือเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการขัดต่อข้อกฎหมาย รวมทั้งยังให้บริการข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ในวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ และการจัดอบรมสัมนา ที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน Blockchain Thailand Genesis 2019 และ Block Mountain 2020 ที่เข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมาก ทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน และระดับบุคคล ทั้งนักพัฒนาเทคโนโลยีไปจนถึงบุคคลทั่วไป

ตัวอย่างภาพบรรยากาศงาน Blockchain Thailand Genesis 2019 โดยสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

มาถึงวันนี้ สมาคมฯ กำลังจะเติบโตไปอีกขึ้นพร้อมกับคุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง Bit Investment ที่เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง Bit Investment

แรงจูงใจที่เข้ารับตำแหน่ง

“ส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตเลขาธิการของสมาคมนะครับ เค้าใช้คำไม่กี่คำซึ่งตรงกับหลักคิดของผมพอดี คือการเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชน เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับคนทั่วไปและองค์กรที่มีความสนใจ ผมดูน้อง ๆ กลุ่มนี้ทำงานมานานครับ เห็นความตั้งใจ เห็นเป้าหมายเดียวกัน และผมก็รู้ว่าผมไม่สามารถสร้างสิ่งที่ผมวาดฝันได้ด้วยกำลังผมแค่คนเดียวแค่หนึ่งสมองและสองมือ ที่สำคัญน้อง ๆ ไม่กล้าใช้งานผม การรับตำแหน่งเป็นวิธีการนึงที่ผมคิดว่าน้อง ๆ จะเรียกใช้ผมได้แบบสบายใจ”

ภาพของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยที่หวัง

“ผมมองไว้ไกลพอสมควรเลยทีเดียว เพราะผมเชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานใหม่บนโลกดิจิทัล อนาคตเราจะสามารถส่งต่อมูลค่ากันได้โดยมีข้อจำกัดที่ต่ำมาก ที่สำคัญผมได้มีโอกาสนั่งทำ Vision/Mission กับน้อง ๆ ซึ่งน้อง ๆ คิดกันเองหมดเลยนะครับ แต่ตรงกับใจผมมาก ๆ ถ้าดูใน Vision จะรู้ว่าลึก ๆ ผมมองว่าสมาคมจะเป็นอะไรในอนาคตครับ”

แนวทางการผลักดันสมาคม

“ขั้นแรกคือการกำหนดเป้าหมายคร้บ ซึ่งน้อง ๆ ช่วยกันตั้งเป้าใหญ่ไปเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือ Mission หลังจากนั้นเรากำหนดกลยุทธและแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็ลงมือทำแล้วครับ ตอนนี้เครื่องจักรของสมาคมเริ่มเดินเครื่องแล้ว ผมก็หวังว่าสังคมทุกภาคส่วนจะได้ประโยชน์จากการมีตัวตนของสมาคมเราได้ในไม่ช้าครับ”

พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ประกอบด้วย

 • นายกสมาคม: คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
 • เลขาธิการ: คุณกานต์นิธิ ทองธนากุล
 • กรรมการ: คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
 • กรรมการ: คุณพีรพงศ์ จิตต์วิวัฒน์
 • กรรมการ: คุณจิรบูรณ์ นาคทอง
 • ที่ปรึกษา: คุณนที เทพโภชน์
 • ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน
 • ที่ปรึกษา: คุณมนัญชยา สมเลิศ
 • ที่ปรึกษา: คุณอัครเดช เดี่ยวพานิช
 • ที่ปรึกษา: คุณสกลกรย์ สระกวี
 • ที่ปรึกษา: คุณศักดา เกตุแก้ว
 • ที่ปรึกษา: คุณสัญชัย ปอปลี
 • ที่ปรึกษา: คุณณัฏฐพล อัศวชมพูนุช

นอกจากนี้สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยยังได้วางแนวทางการทำงานร่วมกันผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

การเป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคใหม่แห่งสินทรัพย์ดิจิทัล

“Largest Network of Blockchain Evangelist to Drive Thailand into the New Digital Asset Era”

พันธกิจ (Mission)

การเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บุคคลและองค์กรในไทย เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการบ่มเพาะและส่งเสริมผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำและได้ประโยชน์ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี

“Our mission is to educate and raise awareness Thai people and organizations about Digital Asset, to collaborate with government agencies, to create and enhance technology builders; so Thailand can take a lead and gain benefit in the next wave of technology disruption era.”

โดยทางสมาคมฯ ยังได้ย้ำชัดถึง 3 กลุ่มคุณค่าอันเป็นพื้นฐานขององค์กร ได้แก่

 1. การสร้างองค์ความรู้และความร่วมมือ
 2. การสร้างความเชื่อมั่น ซื่อสัตย์ และการเคารพซึ่งกันและกัน
 3. การสร้างแรงผลักดันและการขับเคลื่อน

ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสมาคมฯ จะมีกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและความต้องการของสมาชิก สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ตามช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึงข่าวการรับสมัครสมาชิกในสมาคมฯ ต่อไป

Website : https://thaidigitalasset.org/

Facebook : https://www.facebook.com/ThaiDigitalAssetAssociation/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป