ปปง. ลุยอายัดทรัพย์แชร์ลูกโซ่ Nice review – FOREX3D เพิ่มเติม มูลค่ากว่า 270 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมในคดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 2 รายคดี ได้แก่

คดีแรก คือคดีของนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก หรือคดีแชร์ FOREX-3D พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

โดยทางด้าน นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก ใช้เว็บไซต์ www.Forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FOREX) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60–80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ100 อีกทั้งยังมีการชักชวนผ่านระบบแนะนำสมาชิก หากสมาชิกรายใดสามารถชักชวนบุคคลอื่นมาร่วมลงทุน จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1–5 ของผลตอบแทนของสมาชิกรายใหม่ที่ชักชวนมาร่วมลงทุน ทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน ต่อมาไม่จ่ายผลตอบแทนและไม่คืนเงินทุนตาม ที่ตกลงกันไว้ ทำให้มีผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก

โดยทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ พร้อมดอกผล (ที่ดินและห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 247,308,850 บาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

และคดีที่ 2 คือ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก หรือคดีแชร์ลูกโซ่ NICE REVIEW ซึ่งมีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยทางบริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด มีการเปิดรับสมัครคนกดไลค์กดแชร์ โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันการทำงานก่อนการทำสัญญาจ้างงาน โดยมีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทว่า จะให้ค่าจ้างในอัตราที่เพิ่มขึ้น หากผู้สมัครจ่ายค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูง เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก

ต่อมาผู้ต้องหาได้มีการจ่ายเงินค่าทำงานให้แก่ผู้สมัครล่าช้าจนมีการขอยกเลิกสัญญาจ้างรวมถึงมีการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ โดยเปลี่ยนการจ่ายเป็นเหรียญ  NRV Coin บนเครือข่ายของ XLM และมีการแอบอ้างว่าจะได้เข้าเทรดในกระดานซื้อขายชื่อดังอย่าง Binance

ซึ่งต่อมาทางเจ้าของไม่ยอมคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ผู้สมัครและได้ปิดบริษัทหลบหนีไป

ทางปปง.จึงเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 11 รายการ พร้อมดอกผล (รถยนต์ เงินสด ที่ดิน และห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 24,208,878.74 บาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป