Bitcoin Cash เตรียมจะ halving ในอีกไม่ถึง 15 ชั่วโมง ตามด้วย Bitcoin SV

Bitcoin Cash (BCH) กำลังจะ halving ในอีกไม่ถึง 15 ชั่วโมงข้างหน้า และจากนั้นจะตามมาด้วย Bitcoin Satoshi (SV)

Bitcoin Cash จะ halving ในอีกเวลาประมาณ 15 ชั่วโมง ตามเวลาที่เขียน ซึ่งจะลดรางวัลบล็อกลงจาก 12.5 BCH เหลือ 6.25 BCH และถือว่าเกิดขึ้นก่อนการ halving ของ Bitcoin ประมาณ 1 เดือน

หลังจากจบ BCH อีกไม่ถึง 2 วัน BSV ก็จะ Halving โดยจะลดรางวัลบล็อคลงเหลือ 6.25 BSV ด้วยเช่นกัน

ทางด้านราคา BCH เพิ่มขึ้นจาก $213 ในวันที่ 1 เมษายน มาอยู่ที่ $257 ในขณะที่ BSV เพิ่มขึ้นจาก $160 เป็น $188 ในเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน BTC ก็เพิ่มขึ้นจาก $6,180 เป็น $7,290

ที่มา : LINK 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป