ผลสำรวจผู้ถือ Crypto ในมาเลเซีย , เวียดนามและฟิลิปปินส์

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ได้เผยแพร่รายงาน 62 หน้าเกี่ยวกับพฤติกรรม , ทัศนคติและประสบการณ์ของผู้ถือ crypto ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสำรวจได้แสดงให้เห็นจำนวนของผู้คนในมาเลเซีย , เวียดนามและฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าของ cryptocurrencies เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH)

จากตัวอย่างของผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ทั้งสิ้น 3,006 คน พบว่า 34% ของกลุ่มอายุ 25 ถึง 34 ปี มี cryptocurrencies เป็นของตัวเอง และกลุ่มอายุนี้ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของคริปโตสูงที่สุดทั้งสามประเทศ

นอกจากนี้ 82% ของผู้ถือ crypto มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์และเวียดนามที่มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 88% ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

ส่วนในเรื่องของเพศ ดูเหมือนว่าจะไม่มีความแตกต่างทางสถิติในการเป็นเจ้าของ crypto ระหว่างชายและหญิงในทั้งสามประเทศ

เมื่อถามถึงความตั้งใจในอนาคต เจ้าของ crypto ในสามประเทศเปิดเผยว่า 53% “ต้องการถือ” cryptocurrencies ของพวกเขาต่อไป เมื่อเทียบกับการขาย แลกเปลี่ยนหรือการนำไปใช้จ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมในเวียดนามที่ต้องการถือสินทรัพย์ crypto ของพวกเขาต่อไปสูงที่สุดที่ 59%

ในแง่ของระดับความเข้าใจของ cryptocurrencies  มากกว่า 80% ไม่เข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา (กำ) จากการสำรวจพบว่ามีเพียง 17% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเท่านั้น ที่ตอบว่าเข้าใจ cryptocurrencies ดี โดยมีเวียดนามที่มีผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักการลงทุนทางดิจิทัลเป็นอย่างดีสูงสุดถึง 23%

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ซื้อ cryptocurrencies นั้นก็ชื่นชอบกำไรที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วโดย โดยมีผู้เข้าร่วม 41% จากทั้งสามประเทศยืนยันว่าพวกเขาซื้อ cryptocurrencies “เพราะกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว”

ที่มา : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป