ก.ล.ต.ไทยประกาศเตือน…ระวังถูกหลอกชักชวนให้ร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 7 รายการ

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศว่ามีการชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่อาจเข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (ซึ่งอาจถูกเรียกว่า คอยน์ โทเคน เหรียญดิจิทัล เป็นต้น) ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ Facebook และ YouTube ดังต่อไปนี้ 

(1) REALASSET (RACOIN)

(2) CTE Token โดย บริษัท ซีที ออนไลน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

(3) CXA โดย บริษัท คริปโตเวชั่น จำกัด

(4) EXW โดย EXW GLOBAL AG หรือ VIVAEXCHANGE OÜ 

(5) AEC point, AECrichs, AEC saving, Bit Wazario (BWO) และ Bit Wazario Cash (BWC) โดย บริษัท วาซาริโอ้ เออีซีแอสเสท จำกัด

(6) Free Promotional Token (FPT) และ Orientum Plus (ORTP) โดย Cloud Horizon Limited 

(7) Xenium (XENM) โดย Veritas Mining Company

โดยก.ล.ต. ย้ำว่า ทั้ง 7 รายข้างต้นนั้น ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุน เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการระดมทุนและอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชน

ก.ล.ต. จึงขอย้ำให้ผู้ที่สนใจลงทุนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และหากประสงค์จะลงทุน ขอให้ติดต่อผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและศึกษาข้อมูลได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” 

นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. จะมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป   

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป