เปิดตัวคลินิก Hyper Legal ทีมกฎหมายให้คำปรึกษาด้าน Digital Asset ที่สนับสนุนโดย บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งช่วยเหลือนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เช่นเหรียญ Bitcoin , Ethereum หรือ XRP เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย มีการซื้อขายในตลาดหรือใช้เพื่อการระดมทุนต่างๆมากมาย แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มเห็นถึงข้อดีนี้นำไปใช้เพื่อทำโครงการหลอกลวงไม่น้อย จนแม้กระทั่ง ก.ล.ต.เองก็ต้องออกมาเตือนอยู่บ่อยครั้ง

ทางบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเห็นว่าปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบกับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเสียผลประโยชน์นักลงทุนก็ไม่รู้ว่าตนเองได้รับความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างตามกฎหมายไทย

ด้วยเหตุนี้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดสรรทรัพยากรส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลมาเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มีความสนใจและต้องการความช่วยเหลือ โดยทีมกฎหมายที่มาให้คำปรึกษาในด้าน Digital Asset ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทุกคน ได้แก่

1.นางสาวกุลนิษฐ์ สุทธิประภา นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 .นางสาวดวงหทัย ยิ้มสรวล นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 .นางสาวสุดธิดา ธนาสมบูรณ์ผล นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.นางสาวกชกร ประดิษฐ์ นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.นางสาวทิพย์ผกาพร รุ่งเรือง นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.นางสาวชนัดดา อัศวานุวัตร รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.นายสถาพร อินทร์สัญ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.นายอรรถสิทธิ จารบูรภาพ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับช่องทางติดต่อสามารถเข้าไปยัง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/HyperLegalTH
หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ H Club ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

FREEDOM CARD | รับเงินคืน BTZ 1,000 บาท

Crypto Coffee

Cryptomind Research Talk

CryptOmakase

BlockChain Economiy Dubai Summit

BLOCKCHAIM ECONOMY DUBAI

ข่าวต่อไป