IMF สนับสนุนให้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ เก็บข้อมูลการไหลเวียนของสินทรัพย์ crypto บนเว็บเทรด

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF ) สนับสนุนให้ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ สำรวจความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นเก็บรวบรวมข้อมูลการไหลเวียนของสินทรัพย์ crypto

กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ออกคำแนะนำในรายงานความช่วยเหลือด้านเทคนิค ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2019 โดยใช้ข้อมูลจากกองทุนการเงินและสถิติทางการเงินในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2019

ตามรายงานระบุว่า “ฟิลิปปินส์อาจกลายเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับ crypto-asset หลังจากธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ ได้อนุมัติเว็บเทรดคริปโตไปแล้วถึง 10 แห่ง”

ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ IMF จึงสนับสนุนให้ธนาคารกลางเริ่มสำรวจความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเว็บเทรดคริปโตเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ financial flows ระหว่างประเทศที่ใช้สินทรัพย์ crypto 

ในรายงานเสนอว่า ธนาคารกลางควรขอข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมขั้นต้นจากทางเว็บเทรดเป็นรายไตรมาส โดยข้อมูลควรมีการระบุทั้งประเทศต้นทางและปลายทางที่ทำธุรกรรม โดยหากมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจะได้สามารถระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม เช่น บุคคล สถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ปัจจุบันธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ มีการขอให้เว็บเทรดภายในประเทศ ต้องลงทะเบียนเป็นบริษัท Remittance and Transfer Companies (RTC) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการฟอกเงิน 

 

ที่มา : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป

FOLLOW ME

เทรดผ่าน FTX วันนี้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม 5%

Z.com เปิดบัญชีภายใน 24 ชม.

Bitazza เว็บซื้อขาย Bitcoin

ชวนเพื่อนบน zipmex วันนี้ รับ 100 บาท พร้อมชิง iPhone 12 Pro ทุกสัปดาห์!

ข่าวต่อไป