RIF Name Service – บริการที่ช่วยจัดการชื่อ Domain ของ blockchain

RIF Name Service  เป็นสถาปัตยกรรมในการระบุถึงทรัพยากร blockchain ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้

การรวมเอาการเข้าถึงทรัพยากรหลาย ๆ อันที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ช่วย จะปรับปรุงประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้แพลตฟอร์ม blockchain เนื่องจากทรัพยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ระบบจึงต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่อยครั้ง

RIF Directory Protocol

กล่าวโดยสรุป มันเป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน commercial domains ที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งกับ decentralized หรือ centralized เช่นหน้า webpages หรือนามแฝงที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงทรัพยากรส่วนบุคคลโดยไม่ซ้ำกัน ( เช่น กระเป๋าเงิน , storage หรือ communication addresses ) ข้อได้เปรียบของการใช้ชื่อที่มนุษย์สามารถอ่านได้คือ การลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

The RNS Registry

RIF Labs ได้เปิดให้บริการครั้งแรกสำหรับ RDP ที่เรียกว่า RIF Name Service โดย RNS จะใช้ RSK blockchain  ในการดูแลรักษาและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น RSK blockchain จะช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจในการกระจายอำนาจและความปลอดภัยของข้อมูล RNS

การลงชื่อ จะถูกตีเป็นแผนผังรากของต้นไม้ โดยในส่วน Root จะสามารถควบคุม top-level domain names หรือTLD ทั้งหมด ส่วนลูกของ TLD จะเรียกว่า domains นอกจากนี้ลูกขอ domains จะเรียกว่า subdomains

ทุกๆ RDP name ประกอบด้วยชุดของ labels ที่ถูกแยกโดย Dot โดย Label สุดท้ายจะตรงกันกับ TLD  ตัวอย่างเช่นในภาพด้านล่าง ที่เราสามารถระบุ subdomain.alice.rsk ได้อย่างง่ายๆ

Resolving names

การจำแนกชื่อ เป็นกระบวนการค้นหาชื่อในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่ามีอยู่หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นให้ส่งคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมา โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งใน wallets , exchanges หรือ dApps เพื่อจัดการกับชื่อที่อยู่ให้ใช้งานง่ายแทนที่ที่อยู่ที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น Bob ต้องการส่งเงินให้อลิซ  Alice ก่อนอื่น Alice ต้องส่งชื่อให้ Bob ก่อน จากนั้น Bob ก็สามารถป้อน alice.rsk ลงนแอปพลิเคชันกระเป๋าเงิน และกดปุ่มส่ง กระเป๋าเงินจะทำการค้นหาชื่อนี้ใน RNS Registry  และดำเนินการต่อโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ที่ได้รับจากตัวแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถลองแก้ชื่อได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองด้วย ilan.rsk เป็นตัวอย่าง

การได้รับ .rsk domains

ผู้ใช้ทุกคนสามารถประมูลสำหรับ rsk domain ใดก็ได้ โดยมันเป็นการประมูลสาธารณะตามหลักการประมูล Vickrey

เมื่อการประมูลสิ้นสุด ผู้ชนะจะถูกบันทึกการเป็นเจ้าของโดเมนที่ประมูล โดยเจ้าของจะสามารถเข้าไปตั้งค่า resolution , ถ่ายโอนโดเมน หรือสร้างโดเมนย่อยใด ๆ ก็ได้

ลองเข้าไปที่ RNS Manager เพื่อค้นหาว่ามีชื่อของคุณอยู่หรือไม่! โดยกระบวนการนี้จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ โปรดติดตามข่าวสารที่กำลังจะมาถึง!

Subdomain marketing

เมื่อได้รับชื่อแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อมอบสิทธิ์โดเมนย่อยให้แก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้  smart contracts ได้ตัวอย่างเช่นเจ้าของโดเมน fast.rsk สามารถมอบโดเมนย่อย bob.fast.rsk ให้กับ Bob เพื่อแลกเปลี่ยนกับ 1 RIF Token ได้

Smart contracts จะช่วยให้กระบวนการนี้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อผิดพลาดจากมนุษย์ใดๆมาเกี่ยวข้อง ช่วยให้เราสามารถกำหนดสภาพการณ์ได้เท่าที่เราจะนึกออก ตัวอย่างทั่วไปของสถานการณ์นี้คือ วันหมดอายุ , asset counterparts  หรือ stable prices

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

  • ทำความเข้าใจ RIF Directory Protocol white paper
  • ลองหาชื่อของคุณใน  RNS Manager
  • ติดต่อสื่อสารกันผ่านทาง  Gitter
  • ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสาร
  • เข้ามาร่วมกันบน Github

เข้าร่วมกลุ่ม RSK Thailand
FB: https://www.facebook.com/groups/564262430779296/
Telegram: https://t.me/rskthailand

ที่มา : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป