เจาะลึก Whitepaper ของ Band Protocol: แรงจูงใจและภาพรวม

แรงจูงใจ

Whitepaper นั้นมักถูกมองข้ามจากผู้ที่ไม่เข้าใจด้านเทคนิค และโครงการต่างๆมักละเลยที่จะทำให้มันง่ายขึ้นหรือทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการอธิบายคำศัพท์ทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะมีความเข้าใจตรงกัน

Band Protocol จะเปิดตัวบทความสำหรับการขยายความ Whitepaper สำหรับผู้ถือโทเค็นและชุมชนในอีกสองเดือนข้างหน้า เพื่อจะได้ทำความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ของ Band Protocol ได้มากขึ้น โดยจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่

1 – แรงจูงใจโปรโตคอล & ภาพรวม
2 – Band Native Token & Dataset Token
3 – การสร้างแรงจูงใจให้กับข้อมูลและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น
4 – กรณีการใช้งานที่มีศักยภาพ & เป้าหมายทางเทคนิคในอนาคต

บทนำ

ปัจจุบัน Decentralized application ขึ้นอยู่กับ data provider ส่วนกลาง ซึ่งถือเป็น “Single Point of Failure” ด้านความปลอดภัยและในที่สุดมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเป็น decentralize

Band เป็นโปรโตคอลแบบเปิดที่อำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลที่ใช้ในระบบบล็อคเชน โดยมีโปรโตคอลทำหน้าที่สำหรับการจัดการข้อมูล ในบทความเบื้องต้นนี้จะกล่าวครอบคลุมถึงปัญหาความพร้อมใช้งานของข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ แรงจูงใจและความสำคัญ เบื้องหลัง Band Protocol ในฐานะที่เป็น decentralised framework ใหม่สำหรับการกำกับดูแลข้อมูล

Band Protocol ช่วยให้ dApps สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีคนกลาง และทำหน้าที่เป็น decentralized oracle ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้บน smart contract ที่สามารถทำได้บน blockchains : Soravis Srinawakoon, CEO ของ Band กล่าว

ปัญหาความพร้อมใช้งานของข้อมูล

Band Protocol จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความพร้อมใช้งานของข้อมูล ซึ่งปัจจุบันโซลูชันของข้อมูลดังกล่าวนั้นยังมีจุดที่เป็น central points of failure ที่สำคัญอย่างยิ่งหรือปัญหา และทำให้ smart contract มีความซับซ้อนมากขึ้น

*Asynchronous ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ *Asynchronous – รูปแบบของกระบวนการเขียนโปรแกรมที่อนุญาตให้มีการทำงานแยกต่างหากโดยไม่ขึ้นกับ  primary flow  โดยเมื่องานเสร็จสมบูรณ์จะแจ้งให้ flow หลักกลับมาดำเนินการต่อ (หรือหยุดหากงานล้มเหลว)

จนกว่า decentralized applications  จะสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลจากโลกแห่งภายนอกเข้าสู่ *function calls อย่างง่ายๆ สิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้

*Function call – การร้องขอที่ทำโดยโปรแกรมหรือสคริปต์ที่ดำเนินการตามฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (คุณสามารถนึกถึงการเรียกฟังก์ชั่นของเครื่องจักรโดยการป้อนข้อมูลดิบเช่นของ ‘แป้ง’ แล้วจะได้รับกลับมาเป็น ‘ขนมปัง’)

ความต้องการความน่าเชื่อถือและข้อมูลที่เชื่อถือได้

บล็อกเชนและ  smart contracts ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากนอกเครือข่ายได้  decentralized application บน Ethereum ก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลจาก EOS หรือโลกแห่งความจริง ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องมีการอนุญาตของระบบ decentralize อาจทำให้เกิดความเสียหายและอาจมีการโจมตีแหล่งข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลภายนอกที่จัดทำโดย Oracle / Central-Off-Chain  oracle *จะควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่เข้าสู่ smart contract โดยอนุญาตให้มีความสามารถเพียงอย่างเดียวในการพิจารณาการตอบสนองและพฤติกรรมของ smart contract นั้นๆ โดยพื้นฐานแล้ว oracle จะเป็นผู้ควบคุม smart contract  – ถ้า oracle ถูกบุกรุก ทั้ง smart contracts และระบบที่ขึ้นอยู่กับมันก็จะเสียหายไปด้วย  สิ่งนี้สร้างจุดอ่อนที่สำคัญในด้านความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของ blockchain

Smart Contract Component Layer Solution

Band สามารถปรับเข้ากับ component layer ได้ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ decentralized protocols และ applications โดย applications ที่ใช้ Band Protocol จะใช้ข้อมูลผ่านทาง Band on-chain public smart contract data points ซึ่งตรงข้ามกับ oracles ที่อยู่ภายนอก blockchain

data feeds ของ Band เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมโดยชุมชน เป็นกรอบสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนาในการดูแลตนเองc]tจัดการแหล่งข้อมูลเพื่อความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ

Band ไม่ได้กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล แต่เสนอวิธีการสำหรับชุมชนในการตัดสินใจและลงคะแนนว่าจะใช้และดูแลจัดการข้อมูลอย่างไร มูลค่าของ dataset token จะเพิ่มขึ้นตามการใช้งานและความน่าเชื่อถือ โดยมีแรงจูงใจในการเข้าร่วม / ผู้มีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีความสอดคล้องกัน

ด้วยการสร้างกรอบมาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลชุมชนของข้อมูล Band จึงได้สร้างวิธีการปรับขนาดทางสังคมสำหรับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและการรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่ง dApps ทั้งหมดสามารถใช้ประโยชน์ได้

แตกต่างจากโซลูชันที่มีอยู่ซึ่งจำกัดเฉพาะเครือข่ายของตนเอง อินเทอร์เฟซข้อมูลของ Band สามารถใช้ได้กับทุกวัตถุประสงค์   นอกจากนี้แหล่งที่มาก็สามารถมาได้จากหลายแหล่ง ทั้ง centralized external feeds หรือ on-chain data aggregators โดยใช้ค่าเฉลี่ย , ค่ากลาง หรือส่วนใหญ่ (ที่ใช้บ่อยที่สุด)

Use-cases จะถูกกล่าวถึงในเชิงลึกมากขึ้นในบทความที่ # 4 แต่มีบาง use-cases ที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ :

 • Asset Price Feed – Crypto-crypto, crypto-fiat, หลักทรัพย์แบบดั้งเดิม และราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับ decentralised financial services
 • Real-World Event Feed – กีฬา , ข้อมูลที่ได้ของ IoT , การชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริง สำหรับตลาดของการทำนายผลและแอพพลิเคชั่นการพนันแบบ decentralise เพื่อกำจัดคนกลาง
 • Identity Data – สถานะที่ได้รับการรับรอง , คะแนนเครดิต , วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน สำหรับ decentralise exchange และ marketplaces
 • ข้อมูล – ตำแหน่ง GPS สำหรับ decentralise applications ที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากแผนที่

ภาพรวมของ Band Protocol

หน้าที่หลักของ Band คือการเชื่อมช่องว่างระหว่าง decentralized applications และ ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ผ่านแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ

Band Protocol ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกบน Ethereum แต่ตัวโปรโตคอลเองไม่ได้จำกัดอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum  มีการสนับสนุนแพลตฟอร์ม smart contract ชั้นนำทั้งหมดและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ecentralized applications รุ่นใหม่ เนื่องจากโปรโตคอลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

Data Solutions ที่มีอยู่

ขั้นตอนการใช้โซลูชัน oracle ที่มีอยู่:

 1. Contract บันทึกสถานะของการทำธุรกรรมปัจจุบันไปยังที่เก็บข้อมูลของ Contract
 2. Contract ส่งการร้องขอ data query และหยุดธุรกรรมปัจจุบัน
 3. Off-chain network  รอการยืนยันธุรกรรมที่เพียงพอ
 4. Off-chain network เรียกใช้ธุรกรรมย้อนกลับด้วยผลการค้นหาที่ให้มา
 5. Contract จะตรวจสอบการทำธุรกรรม กู้คืนสถานะและดำเนินการต่อไป

เครือข่าย data provider ที่มีอยู่ต้องพบเจอกับปัญหาจากการปฏิสัมพันธ์แบบ asynchronous ระหว่าง smart contracts และ data layers วิธีนี้ทำให้การติดตั้ง Smart contract มีความซับซ้อน และยังทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากธุรกรรม blockchain สองรายการจำเป็นต้องได้รับการยืนยันและดำเนินการตามลำดับ

โซลูชันของ Band Protocol

Band จะแทนที่ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับ decentralized applications  ที่จะรับข้อมูลที่แท้จริงโดยเป็นการเรียกฟังก์ชั่นอย่างง่ายไปยัง smart contract โดย Data providers เช่นเว็บเทรดและผู้รวบรวมข้อมูล (CoinGecko หรือ CoinMarketCap) มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้อนข้อมูลไปยังบล็อกเชน ช่วยให้ dApps พร้อมใช้งานใน 30–60 วินาทีในขณะที่ช่วยละขั้นตอนที่ 3 และ 4

การ Query Data บน Band นั้นทำได้ง่ายและเสียค่า Gas หรือค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย ด้วยวิธีนี้ทำให้แอปพลิเคชันมากมายสามารถใช้ dataset ตัวเดียวกันได้เนื่องจากมีข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับหลายๆฝ่าย แต่โซลูชันที่มีอยู่เดิมต้องการแอปพลิเคชันแต่ละตัวเพื่อดำเนินการ query ข้อมูล

A Consortium of Data Governance Groups

Datasets ภายใน Band Protocol จะแบ่งออกเป็นกลุ่มข้อมูลแต่ละชุดซึ่งเป็นอิสระและมีโทเค็น ‘dataset ‘ ที่ไม่ซ้ำกัน โดยได้รับการรับรองโดย Band Native Token ผ่านทาง *bonding curve นอกจากนี้ แต่ละกลุ่มของ dataset  ยังใช้โทเค็น ‘dataset’ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อการ stake และควบคุม dataset ผ่าน Token-Curated DataSources * (TCD)

* Bonding Curve – แนวคิดที่เสนอโดย Simon Rouviere เพื่อให้แน่ใจว่าราคาของ dataset โทเค็นจะเพิ่มขึ้นเสมอเมื่อ supply เพิ่มขึ้นและผู้ถือ dataset โทเค็น มีตัวเลือกที่จะ ‘ถอนออก’ โดยขายชุดโทเค็นของพวกเขากลับไปเป็น Band Native Tokens

*Token-Curated DataSources – วิธีการในการดูแลจัดการข้อมูลที่มีปริมาณสูงคล้ายกับเป็น delegated proof-of-stake consensus

สรุปโดยย่อ

 • ปัจจุบัน Decentralized applications  ขึ้นอยู่กับ data providers ที่เป็นแบบรวมศูนย์
 • Band เป็นโปรโตคอลแบบเปิดที่อำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลที่ใช้ในระบบบล็อคเชน  โดยมีโปรโตคอลทำหน้าที่จัดการข้อมูล
 • โซลูชันความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มีอยู่ มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวจาก “Single Point of Failure” หรืออาจเกิดจากการ asynchronous ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า
 • มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะยอมให้ oracles ควบคุม smart contracts ดังกล่าวรวมถึงระบบที่ขึ้นอยู่กับมัน
 • แอปพลิเคชันที่ใช้ Band จะใช้ข้อมูลผ่านทาง on-chain public smart contract data points ของ Band
 • data feeds ของ Band เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมโดยชุมชนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองและการจัดการ เพื่อlihk’ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
 • Band มีอินเทอร์เฟซการ query ที่ใช้งานง่ายสำหรับ dApps เพื่อรับข้อมูลในโลกแห่งความจริงพร้อมกันเป็นการเรียกฟังก์ชั่นอย่างง่ายๆไปยัง smart contracts
 • ชุดข้อมูลภายใน Band นั้นแบ่งออกเป็นกลุ่มข้อมูลที่ประกอบไปด้วยโทเค็น ‘Dataset’ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
 • โทเค็น Dataset นั้นๆจะได้รับการรักษาความปลอดภัยโดย Band Native Token ผ่านทางกลไก bonding curve

ข้อสรุป

เราเข้าใจว่าบางครั้งเอกสาร whitepapers อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คุณสนใจ โปรดติดต่อเราทาง Telegram @kevinjlu หากคุณมีคำถามหรือคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงบทความหรือซีรีส์นี้ เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับบทความและติดตามความคืบหน้าของหัวข้อถัดไปที่เราจะพูดถึง Band Protocol’s native token , protocol economics, dataset token, bonding curve concept และ governance parameters!

ที่มา : LINK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน
ข่าวต่อไป